4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 1.ÜNİTE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Soru 1- Modern anlamda hemşireliğin temelleri hangiolay ile atılmıştır
A)-Kırım Savaşı
B)-Birinci Dünya Savaşı
C)-İkinci Dünya Savaşı
D)-Trablusgarp Savaşı
E)-Çanakkale Zaferi
Soru 2- Cumhuriyet öncesi dönemdeAmerikan misyonerleri yönetiminde her birinin bünyesinde hemşirelik okulunun olduğu hastaneler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangi il bu hastanelerin kurulduğu illerden biri değildir
A)-Antep
B)-Kayseri
C)-Malatya
D)-Diyarbakır
E)-İstanbul
Soru 3- İlk diplomalı diş ekimi ve hemşireler hangi hastanede yetiştirilmiştir
A)-Sivas hemşirelik okulu
B)-Antep Amerikan hastanesi
C)-İstanbul üniversitesi
D)-Kızılay özel hemşirelik lisesi
E)-Erzurum Amerikan hastanesi
Soru 4- Hemşirelik mesleğinin önemini fark eden Besim Ömer Paşa hasta bakımındaki eksiklikleri gidermek amacıyla hangi tarihte hangi kursu açmıştır
A)-1907 gönüllü hasta bakıcılık kursları
B)-1856 kızılay hemşirelik okulu
C)-1912 tevfik sağlam hemşirelik okulu
D)-1911 gönüllü hasta bakıcılık kursları
E)-1920 amiral Bristol hemşirelik okulu
Soru 5- Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu ne zaman nerede açılmıştır
A)-1920 İstanbul amiral Bristol hemşirelik okulu
B)-1911 İstanbul gönüllü hasta bakıcılık kursu
C)-1861Philadelphiakadınlar tıp koleji
D)-1905 Minnesota Üniversitesi
E)-1860 St. Thomas hastanesi
Soru 6- Cumhuriyet sonrası dönemde AmiralBristol Özel sağlık meslek lisesi kaç yılında nerede öğretime açılmıştır
A)-1925 İstanbul
B)-1920 İstanbul
C)-1920 Ankara
D)-1929 İstanbul
E)-1929 Ankara
Soru 7- Cumhuriyet döneminin ilk devlet okulu olan Kızılay özel hemşirelik lisesi kaç yılında açılmıştır
A)-1925
B)-1926
C)-1923
D)-1924
E)-1927
Soru 8- Kızılay özel hemşire okulunun 1948 yılında göreve başlayan ilk Türk müdürü kimdir
A)-Eren Kum
B)-Perihan velioğlu
C)-Asuman türer
D)-Fatma bengisu
E)-Hayriye Ece
Soru 9- Cumhuriyet döneminden sonraki yıllarda değişik kurumlar kendi gereksinimleri doğrultusunda sağlık meslek liseleri açmışlardır ilk askeri hemşire okulu nerede ne zaman kim tarafından açılmıştır
A)-1943 Ankara milli Savunma bakanlığı
B)-1939 Ankara milli Savunma bakanlığı
C)-1927 Ankara milli Savunma bakanlığı
D)-1935 Ankara milli Savunma bakanlığı
E)-1936 Ankara milli Savunma bakanlığı
Soru 10- Tüberkülozun bulaşıcı hastalık olarak yaygın olduğu 1943 lüyıllarda İstanbul’da Verem savaş derneği tarafından iki yıl eğitim veren TevfikSağlam Hemşire Lisesi açılmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- sağlık koleji olarak açılan okulların adı hangi yılda sağlık meslek lisesi olarak değiştirilmiştir
A)-1975
B)-1976
C)-1977
D)-1978
E)-1979
Soru 12- 1961’de sağlık meslek lisesi mezunlarına toplum sağlığı ana ve Çocuk sağlığı ve medikal bölümlerinde yüksek öğrenim yaptırmak üzere…………. açıldı boşluğu doldurunuz
A)-Sağlık hizmetleri meslek Yüksekokulu
B)-Hemşirelik önlisans programı
C)-Sağlık Yüksekokulu
D)-Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsü
E)-Tevfik sağlam hemşire lisesi
Soru 13- Türkiye’de ilk lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi nerede başlamıştır
A)-İstanbulüniversitesi
B)-Ankara üniversitesi
C)-Hacettepe üniversitesi
D)-Gazi üniversitesi
E)-Ege Üniversitesi
Soru 14- Ülkemizde hemşirelik eğitimi farklı yükseköğretim kurumlarında yürütülmektedir aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir
A)-Sağlık hizmetleri Yüksekokulu
B)-Sağlık Yüksekokulu
C)-Hemşirelik fakültesi
D)-Sağlık bilimleri fakültesi
E)-Hepsi
Soru 15- Ülkemizde hemşirelik de Yükseklisans eğitimi nerede ve ne zaman başlamıştır
A)-1968 Hacettepe Üniversitesi
B)-1955 Ege Üniversitesi
C)-1985 gülhane askeri tıp akademisi
D)-1961 gazi üniversitesi
E)-1963 Hacettepe Üniversitesi
Soru 16- Hemşirelikteİlk doktora programı 1933’te Amerika Birleşik Devletleri Colombia Üniversitesi Teacherscollege de başlamıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Ülkemizde hemşirelik de doktora eğitimi ilk kez nerede başlamıştır
A)-1968 Hacettepe üniversitesi
B)-1955 Ege Üniversitesi
C)-1972 Hacettepe üniversitesi
D)-1968 Ege Üniversitesi
E)-1972 İstanbul üniversitesi
Soru 18- Ülkemizdeki yüksek lisans ve doktora programları aşağıdakihangi ana bilim dalında Yürütülmektedir
A)-Cerrahi hastalıkları hemşireliği
B)-Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
C)-İç hastalıkları hemşireliği
D)-Psikiyatri hemşireliği
E)-Yukarıdakilerin hepsi
Soru 19- hemşirelik programları değerlendirme ve akreditasyon derneği (HEPDAK) kaç yılında kurulmuştur
A)-2011
B)-2012
C)-2013
D)-2014
E)-2015
Soru 20- HEPDAK Tarafından 2016 yılında akredite edilen hemşirelik Lisans programları aşağıdakilerden hangileridir
A)-Ege Üniversitesi hemşirelik fakültesi
B)-Atatürk Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü
C)-Erciyes Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20