4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 1.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Hemşirelikeğitiminin tarihsel süreci açısından 1968 yılının önemi nedir
A)-Lise düzeyinde eğitimin başlangıcı
B)-Önlisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
C)-Lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
D)-yüksek lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
E)-doktora düzeyinde eğitimin başlangıcı
Soru 2- Hemşirelikte ön lisans programları ilk olarak hangi tarihte başlamıştır
A)-1955
B)-1972
C)-1985
D)-1991
E)-1996
Soru 3- Hemşirelikte lisansüstü eğitim programları ilk olarak hangi üniversite başlamıştır
A)-İstanbul Üniversitesi
B)-Hacettepe Üniversitesi
C)-Ege Üniversitesi
D)-Cumhuriyet Üniversitesi
E)-Marmara Üniversitesi
Soru 4- Aağıdaki hemşirelik eğitimi veren okullardan hangisi akreditasyon belgesi alınmıştır
A)-Ege Üniversitesi
B)-Hacettepe Üniversitesi
C)-İstanbul Üniversitesi
D)-Cumhuriyet Üniversitesi
E)-Marmara Üniversitesi

Toplam Soru Miktarı: 4