4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (5)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alır
A)-Hepsi
B)-Mesaj
C)-Alıcı
D)-Kanal
E)-Dönüt
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ile çift yönlü iletişim sağlanır
A)-Radyo
B)-Tartışma
C)-Televizyon
D)-Teyp
E)-Hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini tanımlar
A)İletişimin kurulması
B)-İletişimin sonlandırılmasına
C)-İletişimin devam ettirilmesi
D)-İletişimin kurulması, devam ettirilmesi ve sonlandırılması
E)-İletişimde geri bildirimde bulunma
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kullanılan sembollerdendir
A)-Dil- kelime-konuşma
B)-Resim-afiş
C)-Davranış
D)-Eylem
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişimin temel koşullarından değildir
A)-Etkili dinleme ve konuşma
B)-Toplumu yargılamadan kabullenme
C)-İkna ederek kendi doğrularını bireye kabul ettirme
D)-Toplumu kendi kararını verecek duruma getirme
E)-Çift yönlü iletişim kurma
Soru 6- Verilen mesaj alıcının bilgi düzeyinin çok üstünde ise aşağıdaki durumlardan öncelikle hangisi oluşur
A)-Alıcı mesajı dinlemez
B)-Alıcı mesajı anlamaz
C)-Verilen mesajın uygulamasından vazgeçer
D)-Alıcı mesajı yanlış uygular
E)-Alıcı verilen mesaja inanmaz
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin başarılı olmasının kurallarındandır? I- Gülümseme II- Gerektiğinde dokunma III-Göz teması kurma IV-Ulaşılabilir olma V-İletişim kurulan kişiden uzak durma
A)-I, II
B)-I, II, III
C)-III, VI, V
D)-I, II, III, IV
E)-I, II, III, IV, V
Soru 8- 224 Sayılı Yasaya göre sağlık eğitimi aşağıdakilerden hangisinin görevi değildir
A)-Hemşire
B)-Hekim
C)-Sağlık memuru
D)-Tıbbi sekreter
E)-Ebe
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin amaçlarından biri değildir
A)-Sağlığın değerini bireylere ve topluma anlatmak ve inandırmak
B)-Bireyleri sağlık sorunlarını kendi kendine çözmeye alıştırmak
C)-Eğitimlerde otorite kurarak disiplini sağlamak
D)-Bireyleri sağlık kuruluşlarından yararlanmaları konusunda eğitmek
E)-Bireyleri ve toplumu sağlıklı yaşamaya alıştırmak
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi veren kişinin niteliklerindendir
A)-Toplumun anlayabileceği bir dille konuşur
B)-Giyiminde ölçülü ve örnektir
C)-İletişim kurallarına uygun davranır
D)-Geribildirim alır ve güvenli bir eğitim atmosferi oluşturur
E)-Hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sağlık eğitimi uygulamalarda sağlıkla ilgili davranışları değiştirebilen faktörlerdendir
A)-Hazırlayıcı faktörler
B)-Predisposing faktörler
C)-Olanak sağlayıcı faktörler
D)-Güçlendirici faktörler
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimindeki hazırlayıcı faktörlerden değildir
A)-Bilgi ve değerler
B)-İnançlar
C)-Tutumlar
D)-Sertifikalar
E)-Algılamalar
Soru 13- . Bir iş yerinde koruyucu baret takılması ödüllendirilerek teşvik edilirse sağlıkla ilgili davranışları değiştirebilen faktörlerden hangisi kullanılmış olur
A)-Hazırlayıcı faktörler
B)-Güçlendirici faktörler
C)-Olanak sağlayıcı faktörler
D)-Predisposing faktörler
E)-Hepsi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik etiği ilkelerindendir
A)-Bireye Saygı-Özerklik
B)-Adalet-Eşitlik
C)-Sadakat- Özgecilik
D)-Yararlılık-Kötü Davranmama
E)-Hepsi
Soru 15- Aynı bilgiye ihtiyacı olanlara eğitimin adil olarak verilmesi aşağıdaki etik ilkelerinden hangisidir
A)-Bireye Saygı-Özerklik
B)-Adalet-Eşitlik
C)-Sadakat- Özgecilik
D)-Yararlılık-Kötü Davranmama
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi bireysel davranış kurallarını ifade etmektedir
A)-Deontoloji
B)-Etik
C)-Ahlak
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel davranış standartlarını içermektedir
A)-Töre
B)-Etik
C)-Ahlak
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 18- Bireylerin verilen eğitimin ne olduğu ve yararları hakkında bilgilendirilmesi ile aşağıdaki etik ilkerlerden hangisine uyulmuş olur
A)-Dürüstlük
B)-Adalet
C)-Özgecilik
D)-Yararlılık
E)-Bireye Saygı
Soru 19- Sağlık eğitiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir
A)-Mesleki değerler
B)-Mesleki etik ilkeler
C)-Evrensel etik kurallar
D)-Yukarıdakilerin hepsi
E)-Yukarıdakilerin hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 19