4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 6.ÜNİTE

Soru 1- Omaha sistemi kim tarafından geliştirilmiştir
A)-Karen S.Miller
B)-Karen S.Martin
C)-Martin S.Klar
D)-Karen S. Kmartin
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Omaha sitemi bileşenleri doğru ve eksiksiz olarak verilmiştir
A)-PSL,GŞ
B)-PSL
C)-GŞ
D)-PÖ
E)-PSL,GŞ,PDÖ
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Problem alanı kapsamına girmez
A)-Toplumsal
B)-Çevresel
C)-Psikososyal
D)-Fizyolojik
E)-Sağlık davranışları
Soru 4- tüm vücudunda kırmızı kaşıntılı döküntüleri olan bir vaka Dermatoloji bölümüne yönlendiriliyor. Bu hasta Omaha sistemi Girişim şemasında hangi sınıfa dahil edilebilir
A)-Tedavi ve işlem
B)-Danışmanlık
C)-Vaka yönetimi
D)-Surveyans
E)-Eğitim rehberlik
Soru 5- Omaha sistemi Girişim şeması hemşirelik sürecinin planlama ve uygulama alanlarına karşılık gelir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Problem değerlendirme ölçeği …….. boyutlu bir ölçektir ve ……… maddeli ……… ….tipi bir ölçektir. Boş bırakılan yerlere hangi kelime ve rakamlar gelmelidir
A)-4-5-likert
B)-5-4-likert
C)-3-6-likert
D)-3-5-likert
E)-Hiçbiri
Soru 7- Fiziksel görüntüsünde Fıçı göğüs gelişmiş Öksürüğü ve solunum sıkıntısı olan bir hastanın Problemini hangi bölümde sınıflandırırsınız
A)-problemin ciddiyeti,Aktüel
B)-problemin ciddiyeti,Potansiyel
C)-problemin ciddiyeti sağlığı geliştirme
D)-Sağlık davranışları
E)-Hiçbiri
Soru 8- Bal arısı allerjisi olan bir hastaya yanında sürekli olarak taşıması için adrenalin bulunan hazır enjektör verilir ve kullanımı anlatılır.ay da bir kez de düzenli immünoterapiye gelmesi konusunda bilgilendirilir.Bu hasta Hazır enjektörünü yanından hiç ayırmaz fakat enjektörünün son kullanma tarihi geçmiştir. immünoterapi aşılarına ayda değil 4 ayda bir gelmektedir.Likert tipi ölçekte hastanın Davranışını değerlendirdiğinizde kaç puan verirsiniz
A)-1 puan uygun değil
B)-2 puan nadiren uygun
C)-3 tutarsız
D)-4 genellikle uygun
E)-5 her zaman uygun

Toplam Soru Miktarı: 8