4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 6.ÜNİTE (Nuray)

Soru 1- Omaha sistemi aşağıdaki aşamalardan hangisini kapsar
A)-Tanılama
B)-Planlama
C)-Uygulama
D)-Değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 2- Aş.hangisiOmaha Sistemi Gelişme Süreci ile ilgili yanlış ifadedir
A)-Problem çözme sürecinin yapısını bütünleştirir
B)-Kritik düşünme ve klinik karar verme yeteneğini destekleyen
C)-Bakım kalitesini değiştirmeyen ,durağan
D)-Sağlık profesyoneli ve birey ilişkisini düzenleyen
E)-Acemilikten yetkinliğe geçiş sağlayan
Soru 3- Omaha Sistemini ilk olarak kim geliştirmiştir
A)-NANDA
B)-ICN
C)-NOCH
D)-Kuzey AmerikaZiyaretçiler Hemşireler Birliği
E)-DSÖ
Soru 4- Aş.hangisiOmaha Sistemi Problem Sınıflama listesindeyer almaz
A)-Hedefler
B)-Kapsam
C)-Belirti-bulgular
D)-Belirleyiciler
E)-Ciddiyeti
Soru 5- Aş.hangisiOmaha Sistemi girişim kategorilerinde yer alır
A)-Eğitim,rehberlik ve danışmanlık
B)-Tedavi ve işlem
C)-Vaka yönetimi
D)-Sürveyans
E)-Hepsi
Soru 6- Sağlığın korunması ,geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan aktivite örüntüleri ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlayan alan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Çevresel Alan
B)-Psikososyal Alan
C)-Sağlık Davranışları Alanı
D)-Fizyolojik Alan
E)-Kültürel Alan
Soru 7- Aş.hangisiPsikososyal Alan problemlerinden değildir
A)-Toplum kaynakları ve iletişim
B)-Madde kullanımı
C)-Büyüme ve gelişme
D)-Bakım verme/ebeveynlik
E)-Kişiler arası ilişkiler
Soru 8- Hemşireler ,hemşirelik sürecinde planlama ve uygulama aşamasını omaha sisteminin hangi temel bileşinine karşılık gelir
A)-Girişim Şeması
B)-Problem Sınıflaması
C)-Problem değerlendirme
D)-Hemşirelik tanıları
E)-Hiçbiri
Soru 9- Omaha sisteminde Problem sınıflandırmada kaç problem sıralanmıştır
A)-335
B)-42
C)75
D)-145
E)-242
Soru 10- Giriş şemasında kaç hedef bulunur
A)-42
B)-70
C)-145
D)-75+(1diğer)
E)-242
Soru 11- Problem değerlendirme ölçeğinde durum çok ciddi ise puan kaçı gösterir
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 12- Problem değerlendirme ölçeğinde davranış tutarsız ise puan kaçtır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 13- Problem değerlendirme ölçeğinde bilgi yeterli düzeyde ise puan kaçtır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 14- Aş. hangisiOmaha Sistemini kullanan ülkelerdendir
A)-Amerika
B)-Hollanda
C)-Danimarka
D)-Kanada
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 14