4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 5.ÜNİTE

Soru 1- Bir toplumun toplum olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterlerin hangisine/hangilerine sahip olması gerekir. I-Kim olduğu II-Nerede ve nezaman yaşadıkları III-Hangi amaçla bir araya grldikleri IV-Hangi ırktan oldukları
A)-I
B)-I,II,IV
C)-I,II,III
D)-I,II,III,IV
E)-hiçbiri
Soru 2- Aşağıdaki seçeneklerin hangisi sağlıklı bir toplum özelliklerine uymaz
A)-Makul karşılanabilir vergiler
B)-Sağlam ekonomi
C)-Yurttaşlıkla ilgili konularda bağımsızlık
D)-İyi ulaşım olanakları
E)-Hiçbiri
Soru 3- Bir toplumun sağlık ölçütlerini bilmek aşağıdaki hangi konu için gerekli değildir
A)-Toplumların sağlık düzeylerini karşılaştırmamak
B)-Toplumun sağlık durumunu tanılamak
C)-Sağlık durumlarında oluşan değişiklikleri izlemek
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 4- Bir toplumda belirli hastalıkların boyutlarını gösteren ölçütlere genel olarak ne ad verilir
A)-Mortalıte
B)-Prevelans
C)-İnsidans
D)-Morbidite
E)-Hepsi
Soru 5- Gebe izlemlerinde tetanoz aşısının yapılmasıyla yeni doğan tetanoz vaka sayısının azaldığının tesbit edilmesi hangi ölçüt sistemiyle mümkün olmuştur
A)-Prevelans
B)-atak hızı
C)-Mortalite ölçümü
D)-morbidite
E)-İnsidans
Soru 6- bir toplumda 6 ay içinde görülen eski ve yeni kızamık vakası toplamda 90 kişidir.Yıl ortasın da bu toplumun toplam nüfusu 1000 kişidir.Kızamık hastalığının bu toplumda görülme hızı nedir
A)-9
B)-90
C)-900
D)-0,9
E)-0,09
Soru 7- Bir toplumun tümün de ya da belirli bir kesiminde ölümlerin boyutlarını saptamak için kullanılan ölçütlere ne ad verilir
A)-Mortalite
B)-Morbitite
C)-prevalans
D)-insidans
E)-epidemi
Soru 8- Toplum kaç alt boyutla tanılanır
A)-7
B)-8
C)-9
D)-10
E)-11
Soru 9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Halk sağlığ hemşireliği için önerilen girişimlerden değildir
A)-Surveyans
B)-Vaka yönetimi
C)-Sevk ve izlem
D)-Politika geliştirme
E)-Hiçbiri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Omaha sisteminde toplum tanısı için kullanılan psikososyal alan içerisinde yer alır
A)-Toplum kaynakları ile iletişim
B)-Madde kullanımı
C)-Sanitasyon
D)-Beslenme
E)-Gelir
Soru 11- Yapılandırılmış gözlemlerde en sık kullanılan yöntem hangisidir
A)-Word tabanlı gözlem
B)-Veri tabanlı gözlem
C)-Winterlif gözlem
D)-Winshield gözlem
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 11