4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 4.ÜNİTE

Soru 1- Bir etmenin konakçının üzerinde yarleşerek orada çoğalmasına ne denilir
A)-konakçı
B)-bulaşıcı hastalık
C)-duyarlı konak
D)-Giriş yolu
E)-enfektivite
Soru 2- Enfeksiyon zinciri halkasın da aşağıda ki sıralamalardan hangisi doğru verilmiştir
A)-Etken ,kaynak,çıkış yolu, bulaşms yolu,giriş yolu, duyarlı konak
B)-kaynak,Etken , ,çıkış yolu, bulaşms yolu,giriş yolu, duyarlı konak
C)-Çıkış yolu,Etken ,kaynak, , bulaşms yolu,giriş yolu, duyarlı konak
D)-giriş yolu, Etken ,kaynak,çıkış yolu, bulaşms yolu, , duyarlı konak
E)-bulaşms yolu, Etken ,kaynak,çıkış yolu, ,giriş yolu, duyarlı konak
Soru 3- Dolaylı transmısyon Vektör kaynaklı ise hangi gruba dahildir
A)-Kontamine olmuş gıda
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Patojen mikroorganizmanın hastalık oluşturabilme yeteneğine ne denilir
A)-Patojenite
B)-Portör
C)-Virülans
D)-konakçı
E)-Enfektivite
Soru 5- Belirli bir hastalığa yakalananların ne kadarının öldüğünü gösteren ölçüte ne denilir
A)-Eliminasyon hızı
B)-Fetalite hızı
C)-Atak hızı
D)-Prevelans hızı
E)-Hepsi
Soru 6- Toplumsal programlamalarda planlama,uygulama ,izleme ve değerlendirme için sistematik veri toplama işleme ve bu verileri kurum ve kuruluşlarla paylaşma işlemelerinin tümüne ne denilir
A)-Bildirim
B)-ihbar
C)-surveyans
D)-Bildirimi zorunlu hastalık
E)-hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi salgın durumlarında kaynağa yönelik uygulamalar arasındadır
A)-Hayvan kaynaklarının kontrolü
B)-Bğışıklama
C)-Besin hijyeni
D)-vektör kontrolü
E)-
Soru 8- Sürveyansın kaç aşaması vardır
A)-3
B)-2
C)-5
D)-4
E)-8
Soru 9- Meningokoksik hastalıklar kaçıncı grup bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık grubuna girer
A)-A grubu
B)-B grubu
C)-C grubu
D)-D grubu
E)-E grubu
Soru 10- Aşağıdaki bulaşıcı hastalıkların hangisinin dünya sağlık örgütüne bildirimi zorunludur
A)-HIV
B)-Yeni bir alt tipte insan gribi (human influanza )
C)-Suçiçeği
D)-Veba
E)-Lepra
Soru 11- Hangi grup hastalıklar yataklı tedavi veren hastanelerden bildirimi yapılır
A)-A grubu
B)-B grubu
C)-C grubu
D)-D grubu
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdaki hastalıkların hangisi hem ağız yoluyla hemde hayvanlardamn insanlara bulaşan hastalık grubundandır
A)-bruselloz
B)-Tifo
C)-bitlenme
D)-sfiliz
E)-klamidya
Soru 13- Genişletilmş bağışıklık programı kapsamında 0-12 aylık bebeklerin %90 ı tam aşılı hale getirilmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- İl de sıtma eliminasyon faaliyetlerini yürütmek hangi kuruluşun görevidir
A)-İlgili sağlık kuruluşları (laboratuar
B)-Hastaneleri
C)-Kurum bildirim sorumlusu
D)-İl sağlık müdürlüğünün bulaşıcı hastalıklar şubesinin
E)-Hepsinin

Toplam Soru Miktarı: 14