4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 3.ÜNİTE

Soru 1- Herhangi bir hastalığın,o hastalığa ait belirtilerin tam olarak ortaya çıkmadığı kişiye acı ve sıkıntı vermediği dönemde tanınmasına ne denilir
A)-Tanı
B)-Primer Tanı
C)-Erken Tanı
D)-ön tanı
E)-Hepsi
Soru 2- Erken tanı faalıyetleri hangi koruma kapsamında verilen aktiviteleri içerir
A)-Primer
B)-Sekonder
C)-tersiyer
D)-preklinik
E)-hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hastalıklardan korunma düzeyleri kapsamındadır
A)-Temel
B)-birincil
C)-ikincil
D)-üçüncül
E)-Hepsi
Soru 4- Tüm hastalıklar erken tanı açısından çaba gösterilmesi gereken durumlar için uygundur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi erken tanıyı etkileyen olumsuz faktörlerden değildir
A)-Sonucu öğrenmeye gelmeme
B)-Kültür
C)-Belirtilerin fiziksel ve psikolojik etkisi
D)-Hastalığı kendisine yakıştıramama
E)-İyi bir anamnez alma
Soru 6- Gebe bir birey de erken tanı amaçlı aşağıdaki taramaların hangisine bakılmaz
A)-Tüberküloz
B)-Kalp hastalıkları
C)-Fenilketanüri
D)-Frengi
E)-Toksemi
Soru 7- aşağıdaki seçeneklerin hangisi Toplumda hastalıkların taranması için DSÖ tarafından belirlenmiş bir ölçüt değildir
A)-Hastalığın tüm klinik seyrine dair yeterli bilgi olması gerekmemektedir
B)-Testlerin duyarlılığı yüksek olmalıdır
C)-Toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır
D)-Taramalarda maliyet yarar dengesi korunmalıdır
E)-Tarama sürekliliği olan bir işlemdir
Soru 8- tarama testinin gerçekte sağlamları bulma gücüne yani sağlam kişileri ayırt edebilme gücüne ne denir
A)-Sensitivite
B)-spesifite
C)-sportivite
D)-hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi taramaprogramı aşamalarından değildir
A)-zamanlama
B)-planlama
C)-uygulama
D)-Değerlendirme
E)-Hiçbiri
Soru 10- Ülkemiz de neonatal tarama programı kapsamında aşağıdakihastalıkların hangisine bakılmaktadır
A)-konjenital hipotroidi
B)-fenilketonüri
C)-Biyotinidaz eksikliği
D)-Kistik fibrozis
E)-Hepsi
Soru 11- Biyotinidaz eksikliği tesbit edilen IRT düzeyi belirlenen düzeyin üstünde çıkan bir vakaya yaklaşım nasıl olmalıdır
A)-Vakit kaybetmeden Eksiklik tamamlanmalıdır
B)-Eksikliği tamamlama gereği yoktur
C)-tanı konulduktan 1 ay sonra tedavi başlanmalıdır
D)-2. kez topuk kanında IRT ölçümü yapılmalıdır
E)-hiçbiri
Soru 12- Fenilketonüri taraması için bebek 48-72 saat beslendikten sonra kan alınmalıdır
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Gelişimsel kalça displazisi taraması Aile sağlığı merkezinde bebeğin doğumundan kaç gün sonra yapılır
A)-25 gün
B)-3 ve 4. Haftada
C)-30-55. Gün
D)-60. Gün
E)-15 gün
Soru 14- yenidoğan işitme taramasının 8. İzlem 175-210gün aşamasında işitme kaybı pozitif olan bir bebeğe yaklaşım nasıl olmalıdır
A)-9. izlem beklenmeli
B)-Bir şey yapılmaz ergenliğe kadar beklenir
C)-opere edilir
D)-Bebeğin cihazlandırılması gerekir
E)-Hiçbiri
Soru 15- Ülkemizde 40-69 yaşında ki tüm bayanlara yılda bir kez momografi çekilmesi gerekmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- serviks kanseri taraması 30 yaşından sonra başlar ve 65 yaşına kadar devam eder.Kadınlar bu testi kaç yılda bir yaptırmalıdır
A)-5
B)-6
C)-1
D)-3
E)-

Toplam Soru Miktarı: 16