4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 3.ÜNİTE (Nuray)

Soru 1- Aş.hangisi dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır
A)-Kronikakc. Hastalıkları ve kazalar
B)-Kanserler
C)-Kardiyovasküler hastalıklar
D)-Serabravasküler hastalıklar
E)-Hepsi
Soru 2- Aş.hangisi erken tanı ile ilgili yanlış bilgidir
A)-Hastalığa ait belirtilerin henüz tam olarak ortaya çıkmamıştır
B)-Bu döneme presemptomatik yada preklinik dönem adı verilir
C)-Kişi bu dönemde hasta olduğunun farkındadır
D)-Erken tanı faaliyetleri sekonder koruma kapsamında verilen aktiviteleri içerir
E)-Kişiye acı ve sıkıntı vermediği ve onu çalışmaktan alı koymadığı dönemde tanınmasıdır
Soru 3- Aş.hangisi hastalıklardan korunma düzeylerinden değildir
A)-Temel
B)-Ana
C)-Birincil
D)-İkincil
E)-Üçüncül
Soru 4- Belli bir hastalığa özgü olmayıp,bir çok hastalığa ve genel yaşama ilişkin önlemleri kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Temel(primordiyal)
B)-Birincil(Primer)
C)-İkincil(sekonder)
D)-Üçüncül(Tersiyer)
E)-Hiçbiri
Soru 5- Hastalıklardan birincil koruma konusunda hedef kitle kimdir
A)-Birey
B)-Grup
C)-Aile
D)-Toplum
E)-Kişi
Soru 6- Primer korumada alınan önlemler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Aşılama
B)-İyi beslenme ve hijyenlere uyma
C)-Çocuk yetiştirmede bakım veren kişilerin ve toplumun sağlık eğitimi
D)-Kazaları önleme ,sigara içmeme
E)-Hepsi
Soru 7- Aş.hangisisekonder koruma ilgili ifadelerden yanlış olanıdır
A)-Semptomların hafif olduğu dönemdir
B)-İkincil korumaya ‘erken tanı’denir
C)-Kronik hastalıkların kontrolünde erken tanı uygulamaları büyük önem taşır
D)-Erken tanı programların uygulanabilmesi için ,hastalığın bazı özellikleri taşıması ve erken tanı içinde uygun yöntemin bilinmesine gerek yoktur
E)-Semptom/belirti göstermeyen kişilerin tespit edilerek istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasının önlenmesi,hastalığın veya risk faktörünün erken teşhisi ve tedavisinin yapılmasını amaçlar
Soru 8- Aş.hangisi erken tanıyı etkileyen faktörlerden değildir
A)-Kültür
B)-Sonuçtan korkma
C)-Hastalığı kendisine yakıştırma
D)-Sağlık hizmetlerinde yetersizlik
E)-İyi bir anemnez alamama
Soru 9- Erken tanı için çaba gösterilmesi gereken durumlardan değildir
A)-Hastalığın toplum içinde sağlık sorunu olmaması
B)-Hastalığın tanı konulabilecek bir dönemi olması
C)-Tanı konulduğunda tedavinin olanaklı olması
D)-Sağlık insan gücü kaybına yol açmamasıdır
E)-Erken tanı için yapılacak harcamaların,sağlık giderleri içinde büyük bir bölümü oluşturmaması
Soru 10- Aş.hangisi erken tanı faaliyetlerinin amaçlarındandır
A)-Kronik bir hastalığı başlangıç döneminde yakalamak
B)-Hastalığın toplumda yayaılmasını önlemek
C)-Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkları ortaya çıkarmak ve düzeltilmesinde yol göstermek
D)-Hastalığı olan bireylerin hastalığının gidişini izlemek
E)-hepsi
Soru 11- Aş.hangisi bebek ve oyun çağı çocuklarda erken tanı konması önem taşıyan hastalıklardan değildir
A)-Beslenme bozukluğu
B)-Rh uyuşmazlığı
C)-İşitme ve görme kusurları
D)-Doğuştan kalça çıkıklığı
E)-Hipotroidi
Soru 12- Aş.hangisi bebeklik ve çocukluk döneminde yapılan periyodik sağlık muayeneleri ve taramalarındandır
A)-Anne sütü ve emzirme.bağışıklamanın yapılması
B)-Demir ve D-vitamini profilaksisi
C)-İnmemiş testis muayenesi,fenilketonüri taraması
D)-Biotinidaz eksikliği taraması, konjenitalhipotroidi taraması
E)-hepsi
Soru 13- Aş.hangisi bebeklik ve çocukluk dönemine ait periyodik sağlık taramalarından değildir
A)-Arteriyel tansiyon ölçümü
B)-Sağlıklı diyet danışmanlığı.obezite danışmanlığı
C)-DiabetesMellitus taraması
D)-Kaba motor-ince motor gelişimin taranması
E)-Bilişsel-dil-sosyal-duygusal gelişimi
Soru 14- Aş.hangisi taramalar ile ilgili yanlış ifadedir
A)-Taramalar bireysel ve toplumsal temelli kitle taramaları şeklinde yapılabilir
B)-Taramlar kesin tanı koyucu özelliktedir
C)-Hedef nüfus aynı zamanda riskli grubu tanımlar
D)-Bireysel taramalar genellikle farkı sebeplerle sağlık hizmeti almaya gelen bireylere yöneliktir
E)-Hedef nüfus ,tarama için özellikleri uygun olan insan topluluğunu tanımlar ve kanser tarama testlerinin doğru şekilde önerisi ve seçimi için önemlidir
Soru 15- Aş.hangisitaram programı aşamalarından değildir
A)-Tanılama
B)-Zamanlama
C)-Planlama
D)-Uygulama
E)-Değerlendirme
Soru 16- Aş. Hangisi planlama tablosunda yer almaz
A)-Maliyet
B)-Malzeme
C)-sevk süreci
D)-sonuç değerlendirme
E)-personel
Soru 17- Ülkemizde neonatal tarama programı kapsamında yer almaz
A)-Fenilketonüri
B)-Kanser
C)-Konjenitalhipotroidi
D)-Kistikfibrozis
E)-Biyotinidaz eksikliği
Soru 18- Aş. Hangisi erken tanı ve uygulamalarında halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarındandır
A)-Taramanın programının planlanması,yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarının tümünde aktif olarak görev almalıdır
B)-Halk sağlığı hemşireleri,bireylere erken tanının önemini ,hastalıkların erken belirtilerini,kendi kendine yapacakları gözlem ve muayenelerin tekniğini,sağlıklı olsalar bile düzenli periyodik kontrollere gitmenin önemini vurgalayan sağlık eğitimleri yapmalıdır
C)-Sevk zincirini iyi tanımlamalı ve bilmelidir.,Gerekiyorsa ekip çalışmasını organize eder
D)-Sağlık kontrolleri için erken hastalık belirtilerini fark ettiğinde başvuracağı sağlık kuruluşlarına ilişkin danışmanlık hizmeti sağlamaladır
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 18