4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2019 VİZE SORULARI

Soru 1- Birey,aile ve toplumun sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme,rehberlik yapma,koordinasyon sağlama,sağlık bakımı alma haklarını savunma,sağlık ve sosyal hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanılmasına yönelik aktiviteler içeren sürece ne ad verilir
A)-VAKA YÖNETİMİ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Omaha sistemine hangisi uymaz
A)-Sadece hemşirelikte kullanılır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi ülkemizde çocukluk döneminde yapılan tarama programları arasında yer almaz
A)-İşitme testi
B)-Biotidinaz testi
C)-İnmemiş testis
D)-Kanser taramaları
E)-
Soru 4- Hangisi son yıllarda yeni ortaya çıkan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
B)-Kuş gribi
C)-Kolera
D)-Nil Ateşi
E)-Domuz Gribi
Soru 5- Hizmet sunulan birey,aile ve toplumun problemleri nelerdir sorusunun yanıtını bulmak için Omaha sisteminin hangi bileşeni kullanılır
A)-Problem değerlendirme ölçeği
B)-Girişim şeması
C)-Bireye özel girişim
D)-Problem sınıflama listesi
E)-
Soru 6- Hangisi Windshield gözlem yöntemi için uygun ifadedir
A)-Yürüyerek ya da araçla dolaşarak yapılan gözlem
B)-Özel olarak toplanan sorular serisini içeren veri toplama yöntemidir
C)-Toplumla ilgili var olan önceki kayıtlar,ulusal ve yerel kaynaklardan elde edilir
D)-Harita kullanılmaz. Gidilecek bölge önceden ziyaret edilir
E)-Gözlem yapanlar gösterişli olmalı ve dikkat çekmek için özen göstermelidir
Soru 7- Hangisi toplum tanılama alanlarından eğlence ve oyun alanları kapsamındadır
A)-Sosyal aktivite alanları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi sekonder koruma düzeyindeki hizmetlerdendir
A)-Bağışıklama
B)-Pap-smear
C)-Sağlıklı beslenme
D)-Tanı ve tedavi
E)-Aşırı doğurganlığın kontrolü
Soru 9- Hangisi dağılmış aile modeli değildir
A)-Çocuksuz çekirdek
B)-Tek kişilik
C)-Tek ebeveynli
D)-Diğer dağılmış
E)-Akraba olmayan
Soru 10- Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesine ne denir
A)-Endemi
B)-Enfeksiyon
C)-Epidemi
D)-Eradikasyon
E)-Epidemiyoloji
Soru 11- Kaç grup bildirimi zorunlu hastalık vardır
A)-4 (dört) grup
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Halk sağlığında illerde yetkili kimdir
A)-Vali
B)-Kaymakam
C)-Sağlık Bakanı
D)-Cumhurbaşkanı
E)-İl Sağlık Müdürü
Soru 13- Sağlık durumu ve olayların dağılımının ve belirleyicilerinin incelenmesine , bu şekilde sağlık sorunlarının kontrol edilmesine ne ad verilir
A)-Epidemiyoloji
B)-Eradikasyon
C)-Eliminasyon
D)-Erken tanı
E)-Sürveyans
Soru 14- Bağımsız bir geliri paylaşırlar.Karı-koca ilişkileri genelde eşittir.Sorumluluk ve yükümllük aile üyeleri arasında paylaşılır. Bu hangi tiptir
A)-Dağılmış aile
B)-Ataerkil aile
C)-Çekirdek aile
D)-Geniş aile
E)-Geçici aile
Soru 15- Hangisi Genişletilmiş Bağışıklama Programının hedeflerinden değildir
A)-12-23 aylık bebeklerin % 60 ını tam aşılı hale getirmek
B)-5 yaş altı (0-59 aylık) aşısız yada eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak
C)-Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak
D)-Tespit edilen tüm gebelere uygun tetenoz-difteri aşısı dozunu uygulamak
E)-Ülkenin poliomyelitten arındırılmış durumunu sürdürmek
Soru 16- Omaha sistemine göre fiziksel aktivitesi iyi olmayan kişiler hangi problem sınıflama listesine girer
A)-Sağlık davranışları
B)-Problem sınıflama listesi
C)-Bireye özel girişim
D)-Problem değerlendirme ölçeği
E)-ERD
Soru 17- Yaşamın sürekliliğini sağlayan vücut fonksiyonları ve süreçler ile ilişkili olan hemşirelik problemlerini tanımlayan alan hangisidir
A)-Fizyolojik Alan
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Bir toplumda hangi özellikler olursa toplum olarak adlandırılabilir
A)-Toplumda yaşayan insanların kim olduğu
B)-Nerede ve ne zaman yaşadıkları
C)-Hangi amaçla bir araya geldikleri
D)-
E)-
Soru 19- Hastalığın oluşmadığı aşama hangisidir
A)-Temel koruma(Birincil)
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19