4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2019 FİNAL SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşiresinin özelleşmiş alanları içinde yer almaz
A)-okul sağlığı hemşireliği
B)-Enfeksiyon hemşireliği
C)-iş sağlığı hemşireliği
D)-evde bakım hemşireliği
E)-yaşlı sağlığı hemşireliği
Soru 2- 1-Desantralizasyon ve hizmette rekabet 2- Etkili ve kaliteli sağlık hizmetleri 3-kalite ve akreditasyon Yukarıdaki ifadelerinden hangisi/hangileri ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’nın temel ilkelerindendir
A)-sadece 1
B)-sadece 2
C)-sadece 3
D)-1 ve 2
E)-1 ve 3
Soru 3- Omaha sistemi Problem Sınıflama Listesi kullanılarak birey, aile ve topluma ait problemler dört adımda tanılanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir
A)-Çevresel alan
B)-Psikosoyal alan
C)-Sağlık öyküsü
D)-Fizyolojik alan
E)-Sağlık Davranışları
Soru 4- Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli sağlıkverilerinin sürekli ve sistematik bir biçimde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ne ad verilir
A)-Filyasyon
B)-Sürveyans
C)-Sağlığıgeliştirme
D)-Vaka yönetimi
E)-Temel (Primordiyal) Koruma
Soru 5- Ülkemizde evde bakım kapsamında evde bakım aylığı uygulamasını hangi bakanlık yürütür
A)-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B)-yerel yönetimler
C)-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D)-sağlık bakanlığı
E)-Belediyeler
Soru 6- Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli toplumsal sağlık problemlerinden biridir. Dünyada ölüm nedenleri arasında %21.7 oranı ile ikinci sırada ölüme neden olan bulaşıcıolmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kardiyovasküler hastalıklar
B)-Diyabet
C)-Solunum yolu hastalıkları
D)-Böbrek yetmezliği
E)-Kanser
Soru 7- 1- doğurganlık oranında artma 2- doğuşta yaşam beklentisin artması 3-okuma yazma oranında yükselme Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış göstermektedir
A)-sadece 1
B)-sadece 2
C)-sadece 3
D)-2 ve 3
E)-1 ve 3
Soru 8- Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki yaş dönemlerinden hangisi orta yaşlılık olarak tanımlanmaktadır
A)-60-65
B)-65-70
C)-65-74
D)-75-84
E)-75-84
Soru 9- Sağlık bakımı, giyim, barınak ve gıda gibi fiziksel gereksinimlerin karşılanmasını sağlama ve dış güçlerden koruma ailelerin hangi fonksiyonudur
A)-Bağlılık fonksiyonu
B)-Ekonomik fonksiyonu
C)-Sosyalizasyon fonksiyonu
D)-Sevgi Fonksiyonu
E)-Güvenlik fonksiyonu
Soru 10- 10Halihazırda yaşamı tehdit eden hastalığı ya da yaralanması olmayan; ancak zamanında nakledilmez ise potansiyel yaşam tehdidi olanlardır. Triaj renk kodlamasına göre aşağıdaki renklerden hangisiyle ifade edilir
A)-Kırmızı
B)-Yeşil
C)-Beyaz
D)-Sarı
E)-Mavi
Soru 11- 1-düşük hava kalitesi 2-düşük maliyet ve vergiler 3-düşük suç oranları Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Sağlıklı bir toplumu tanımlayan özelliklerindendir
A)-sadece 1
B)-sadece 2
C)-sadece 3
D)-2 ve 3
E)-1 ve 3
Soru 12- Nedeni pamuk tozları hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-silikoz
B)-asbestoz
C)-bissinoz
D)-fibrozis
E)-
Soru 13- Afete neden olayın başladığı andan afet şokunun yaşandığı, afetin etkisine maruz kalınan ve afet şokunun atıldığı ana kadar geçen süreyi kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sessiz dönem
B)-Uyarı dönemi
C)-Etki dönemi
D)-Acil dönem
E)-Yeniden yapılanma
Soru 14- Testin gerçekte sağlamları bulma gücüne yani sağlam kişileri ayırdedebilme gücü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Duyarlılık
B)-seçicilik
C)-sensitivite
D)-doğruluk
E)-hassalık
Soru 15- İlk okul hemşiresi kimdir
A)-Lina Rogers
B)-Lilian Wald
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Okul tuvaletleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir
A)-20 kız öğrenci için bir kabin
B)-40 erkek öğrenci için bir kabin
C)-40 erkek öğrenci iki pisuvar
D)-60 öğrenci içinde bir lavabo
E)-20 erkek öğrenci için bir kabin
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisiakraba, arkadaş gibi aile bireylerinin verdikleri bakım olarak tanımlanır
A)-Evde bakımı
B)-formal bakım
C)-informal bakım
D)-sosyal bakım
E)-sağlık bakımı
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi işsizlik çeşitleri içinde yer almaz
A)-İradi işsizlik
B)-Mevsimlik işsizlik
C)-Gizli işsizlik
D)-Konjonktürel işsizlik
E)-İsteğe bağlı işsizlik
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığının amaçları arasında değildir
A)-Çalışanın sağlığını korumak geliştirmek
B)-Çalışmanın olumsuz koşulları nedeniyle çalışanın sağlığını kaybetmesini engellemek
C)-Her çalışanın fiziksel, ruhsal, sosyal özeliklerine uygun işlerde çalışmasını sağlamak
D)-İşin çalışana, çalışanın işe uyumunu sağlamaktır
E)-Çalışanları ekonomik durumunu düzeltmek
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı olmayan hastalıklarda risk faktörlerinden değildir
A)-Sağlıkta eşitsizlik
B)-Sigara kullanımı
C)-Fiziksel inaktivite
D)-Aşırı alkol kullanımı
E)-Sağlıksız beslenme

Toplam Soru Miktarı: 20