4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2019 BÜTÜNLEMESORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını etkileyen fiziksel ortam faktörlerinden değildir
A)-Gaz ve Buharlar
B)-Gürültü
C)-Isı
D)-Işık
E)-Titreşim
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türüdür
A)-Prostat kanseri
B)-Akciğer-trekea-bronş kanseri
C)-Tiroid kanseri
D)-Mide kanseri
E)-Kolerektal kanser
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi OmahaProblem Sınıflama Listesinde (büyüme ve gelişme ilgili problemlerini’’ tanımlayan alandır
A)-Çevresel
B)-Psikososyal
C)-Sağlık davranışları
D)-Fizyolojik
E)-Sağlığı geliştirme
Soru 4- Okul hemşiresinin (Okul toplumu ile aile, toplum ve diğer sağlık çalışanları arasında irtibat rolünü üstlenir. İşbirliği ve iletişim sağlar) tanımı hangi uygulama standardına aittir
A)-Bakım verici
B)-Liderlik
C)-Erken tanı sevk etme
D)-Sağlığı geliştirme
E)-Liyezon
Soru 5- Yaşlanmayı inceleyen bilim dalı hangisidir
A)-Geriatri
B)-Gerontoloji
C)-Sosyal gerontoloji
D)-Gero-psikoloji
E)-Bakım verici
Soru 6- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 2006 yılında bulaşıcı olmayan bir hastalık için tarihi bir karar almış ve bu hastalıkla küresel mücadele çağrısı yapmıştır. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kanser
B)-Kronik solunum yolu hastalıkları
C)-Kardiyovasküler hastalıklar
D)-Diyabet
E)-Kas hastalıkları
Soru 7- Evde Sosyal - Destek Hizmetlerinden (Bakım vericilerin belli dönemlerde dinlendirilmesi ya da izinli sayılması durumunda, söz konusu hizmetlerin geçici bir süreyle desteklenmesini kapsayan) bakım türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sosyal destek sağlama
B)-Geçici/süreli bakım
C)-Kişisel bakım (öz-bakım) hizmetleri
D)-Gıda ve beslenme hizmetleri
E)-Ev işlerine yardım hizmetleri
Soru 8- Sağlıkta Dönüşüm Programının dâhilinde aşağıdakilerden hangisi Sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni bir yapıya gidilmesi çalışmasındandır
A)-Akılcı ilaç kullanımı
B)-Etkili bir sevk sistemi
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Toplum tanılama için (Toplumun gereksinimlerini ya da sorunlarını belirlemek ve çözüm yolları bulmak için toplumu oluşturan özellikler hakkında yapılan işlemlerden değildir
A)-Veri girişi
B)-Veri toplama
C)-Verileri analiz etme
D)-Verileri sentez etme
E)-Verileri değerlendirme
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşmasına neden olan faktördür
A)-Yetersiz ve bilgisiz ilkyardım
B)-Bilgisiz önlem alma
C)-Yetersiz aydınlatma
D)-
E)-
Soru 11- İllerde halk sağlığı hizmetlerinin sunumundan sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir
A)-Toplum Sağlığı Merkezleri
B)-İl Sağlık Müdürlüğü
C)-İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
D)-Halk Sağlığı Kurumu genel sekreterliği
E)-İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü
Soru 12- Evde bakım hizmetinin sonlandırılması için gerekçelerdendir? I. Evde bakım hizmeti alan hastaların evde bakım ihtiyacının kalmaması II. Evde bakım hizmeti alan hastanın ölmesi Hasta ve yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları ya da direnç göstermeleri
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve III
E)-I ve II
Soru 13- Afet durumlarında su dezenfeksiyonunu sağlamak için klor düzeyi %3-6’lık çamaşır suyu kullanılmak isteniyor. 40 litrelik suya ne kadar kullanılmalıdır. 1 litre suya 2 damla olarak kullanılmalı
A)-30 damla
B)-40 damla
C)-80damla
D)-60 damla
E)-20 damla
Soru 14- Hangisi okul hemşiresinin profesyonel performans standartlarından değildir
A)-Bakımın kalitesi
B)-Erken tanı ve sevk etme
C)-İşbirliği
D)-Kanıta dayalı uygulama ve araştırma
E)-Kaynak kullanımı
Soru 15- Aşağıdaki hangisi dezavantajlı grupların oluşmasında rol oynayan "Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen nedenlerdendir
A)-Genellikle maddi beklenti…. Bedensel kusur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Afetlerle Mücadelede görev alan Yerel (belediye) Kuruluşlardandır. I. UMKE II. AFAD III. AKOM
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve II
E)-Hepsi
Soru 17- Ülkemizde yaşlılara yönelik ölüm istatistiklerine göre en fazla ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kanserler
B)-Dolaşım sistemi hastalıkları
C)-Kronik solunum yolu hastalıkları
D)-Diyabet
E)-Kardiyovasküler hastalıklar
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi / hangileri bir hastalığın toplumda görülme sıklığını ifadeeder. I. İnsidans II. Prevalans III. Mortalite
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve II
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 18