4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2018 VİZE SORULARI

Soru 1- Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesine ne enir
A)-Epidemi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- sağlıkta dönüşüm programı hangi yılda gerçekleşmiştir
A)-2003 yılı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi dağılmış aile modeli değildir
A)-çocuksuz çekirdek aile
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Kaç grup bildirimi zorunlu hastalık vardır
A)-4 grup
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir
A)-problemleri için yardım aramaz, her koşulda kendileri çözmeye çalışır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Hangisi toplum tanılama alanlarından (eğlence ve oyun alanları) kapsamındadır
A)-sosyal aktivite alanları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Halk sağlığında illerde yetkili kimdir
A)-kaymakam
B)-sağlık bakanı
C)-vali
D)-cumhurbaşkanı
E)-
Soru 8- Aşağıdakileren hangisi tarama programının planlama aşamasında yer almaz
A)-bireyin sevki
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Omaha girişim şeması kategorileri arasında yer almaz
A)-ERD
B)-sağlık tanılama
C)-tedavi işlemi
D)-sürveyans
E)-Vaka Yönetimi
Soru 10- kurumlar merkezi yönetimin oluşturduğu hantal yapıdan kurtarmaktır) sağlıkta dönüşüm programı hangi ilkesine uyar
A)-gönüllülük
B)-güçler ayrılığı
C)-sürdürülebililik
D)-insan merkezlilik
E)-Desantrasyon
Soru 11- )Ülkedeki sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farkı en aza indirmek) sağlıkta dönüşümün hangi ilkesidir
A)-savunmacılık
B)-Sağlıkta hakkaniyet
C)-Sektörler arası iş birliği
D)-sağlıkta iletişim
E)-sağlığı geliştirme
Soru 12- Aiağıdakilerden hangisi korunma şekli ve korunma düzeyidir
A)-Aile planlaması-Primer koruma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Her hangi bir problem belirti ve bulgusunun ve risk faktörlerinin olmadığı, en az Yüksek iyilik halinin devam ettiği ve bunun beklenildiği en yüksek sağlık beklentisi hangisidir
A)-Sağlığı geliştirme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Windshield gözlem yöntemi için uygun hangisidir
A)-yürüyerek yada araçla dolaşarak yapılan gözlem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi etkenin konakçının vücudundaki dokularda oluştura bildiği patolojik reaksiyonlardandır
A)-patojinite
B)-vurulans
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı toplumun göstergelerindendir. I. İnsanların bir yabancı il bilmesi İİ. Bölgede temiz içme –kullanma suyu sürekli olması III. ulaşım aracı olarak çift katlı otobüslerin olması
A)-- Sadece II
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Sağlıklı toplumun özelliklerin değildir
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- sekonder sağlık hizmetleri ……………
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Yeni doğan topuk kanı …………………………………
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19