4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2018 FİNAL SORULARI

Soru 1- Sağlık durumu ve olayların dağılımının ve belirleyicilerinin incelenmesine ve bu şekilde sağlık sorunlarının kontrol edilmesidir. Bu nedir
A)-Epidemiyoloji
B)-Eradikasyon
C)-Eliminasyon
D)-Erken tanı
E)-
Soru 2- Sedanter yaşam problem sınıflama listesinde hangi gruba girer
A)-Aktuel
B)-Potansiyel
C)-Sağlık davranışı
D)-risk faktörü
E)-
Soru 3- bağımsız bir geliri paylaşırlar. Kârı koca ilişkileri genelde eşittir. Sorumluluk ve yükümlülük aile üyeleri arasında paylaşılır. Bu hangi tiptir
A)-Çekirdek aile
B)-Dağılmış aile
C)-Ataerkil aile
D)-Geniş aile
E)-Geçici aile
Soru 4- Toplumda 65 yaş ve üstü nüfus oranı %4-7 arasında ise nüfus özelliği yönünden nasıl tanımlanır
A)-Erişkin toplum
B)-Yaşlı toplum
C)-genç toplum
D)-Çok yaşlı toplumlar
E)-
Soru 5- Dünya Sağlık Örgütüne göre hangisi sık görülen kronik hastalıklardan değildir
A)-Diyabet
B)-Kalp damar hastalıkları
C)-Kanserler
D)-Kronik solunum sistemi hastalıkları
E)-Ruh sinir hastalıkları
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür
A)-Akciğer kanseri
B)-Tiroid kanseri
C)-Mide kanseri
D)-Serviks kanseri
E)-Meme kanseri
Soru 7- Evde bakım ilk kez profesyonel anlamda ne zaman başlamıştır
A)-2010
B)-2015
C)-2003
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hemşiresinin bilmesi gereken değildir
A)-Toksikoloji
B)-İş takibi
C)-Zararlı maddeleri tanıma
D)-biyoloji ve genetik
E)-Endüstriyel hijyen
Soru 9- İş ve iş çevresinin tanımlanması kaçıncı düzeydir
A)-Birinci
B)-İkinci
C)-Üçüncü
D)-Dördüncü
E)-Beşinci
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetin henüz olmadığı, planlamasının yapıldığı dönemdir
A)-Acil dönem
B)-Sessiz dönem
C)-Uyarı dönemi
D)-Etki dönemi
E)-Rehabilitasyon dönem
Soru 11- Hangisi afetin bölgelerindeki çadır kentlerin kurulması için uygun özelliklerdendir
A)-1000 kişi için 3-4 hektar alan olmalı
B)-20m.genişliğinde yollar açılmalı
C)-çadırlar arası mesafe 4 m. Olmalı
D)-Kişi başı cadır alan 5 m2 olmalı
E)-
Soru 12- Hangisi dezavantajlı gruplardan değildir
A)-Ekonomik durumu iyi olanlar
B)-Yaş
C)-cinsiyet
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yeni ortaya çıkan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Kolera
B)-Kırım Kongo kanamalı ateşi
C)-Kuş gribi
D)-Nil ateşi
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukluk döneminde yapılan tarama programları arasında yer almaz
A)-Kanser taramaları
B)-İşitme testi
C)-Biotidinaz testi
D)-İnmemiş testis
E)-
Soru 15- Ülkemizde evde bakım kapsamında evde bakım aylığı uygulamasını hangi bakanlık yürütür
A)-Maliye
B)-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C)-Sağlık Bakanlığı
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığı inceleyen bilim dalıdır
A)-Geriatri
B)-Gerontoloji
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Omaha sistemine göre fiziksel aktivitesi iyi olmayan kişiler hangi problem sınıflama listesine girer
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Aile hekimlerinin görevlerindendir
A)-Toplumun bütün sağlığını takip etmek
B)-toplumun kronik hastalıklarını takip etmek
C)-
D)-
E)-
Soru 19- sağlığı çalışmalarının sunulduğu toplum grubu hangi yaş aralığındadır
A)-7-15 yaş
B)-5-24 yaş
C)-7-18 yaş
D)-1-7 yaş
E)-16-18 yaş

Toplam Soru Miktarı: 19