4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2017 FİNAL SORULARI

Soru 1- Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile küresel mücadele çağrısı yaptığı hastalık hangisisdir
A)-Diyabet
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hangisi Ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türüdür
A)-Akciğer CA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi Ülkemizde erişkin dönemde yapılması önerilen aşılar arasında yer almaz
A)-BCG aşısı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Ülkemizde yaşlılara yönelik ölüm istatistiklerine göre en fazla ölüm nedeni hangisidir
A)-Dolaşım sistemi hastalıkları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hangisi Omaha Sistemi Problem Sınıflama Listesinde bulunan ciddiyet belirleyicilerinden biridir
A)-Potansiyel
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Hangisi sekonder koruma düzeyindeki hizmetlerdendir
A)-Pop- smear
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Hangisi afetin etkisini hafifleten, zararlarını azaltıcı, önleyici, toplumun afete yanıt vermesini, hazırlıklı olmasını sağlayan çalışmaların yürütüldüğü dönemdir
A)-Sessiz dönem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi afetin bölgelerindeki çadır kentlerin kurulması için uygun özelliklerdendir
A)-1000 kişi için 3-4 hektar alan olmalı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Toplumda 65 yaş ve üstü nüfus oranı %4-7 arasında ise nüfus özelliği yönünden nasıl tanımlanır
A)-Erişkin toplum
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Ülkemizde evde bakım kapsamında evde bakım aylığı uygulamasını hangi bakanlık yürütür
A)-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Taramalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Kesin tanı koyucudur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hangisi dezavantajlı grupların oluşmasında etkili faktör değildir
A)-Ekonomik geliri iyi olma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Hangisi çalışan sağlığını etkileyen fiziksel ortam faktörüdür
A)-Titreşim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hangisi dağılmış aile modeli değildir
A)-Çocuksuz çekirdek
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hangisi 2010 tarihinde kabul edilen yönetmeliğe göre okul sağlığı hemşiresinin görevlerinden değildir
A)-Araştırmaları inceler ve yeni araştırmalar yapar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Halk sağlığı hemşiresinin birey, aile, toplum sistem temelli yaptığı 17 girişim tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden değildir
A)-Sosyal iletişim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi iş kazalarının oluşmasına neden olan faktördür
A)-Yetersiz aydınlatma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Hangisi toplum tanılamanın amaçları arasında yer alır
A)-Veri toplama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi evde bakım hemşiresinin rollerinden değildir
A)-Tedavi planlama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hangisi okul hemşiresinin profesyonel performans standartlarından değildir
A)-Erken tanı-sevk
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20