4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 1.ÜNİTE HALK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (c)

Soru 1- Ülke sınırlarını aşarak birkaç ülkeye veya tüm dünyayı etkisi altına alan büyük salgına ne denir
A)-prevalans
B)-Epidemi
C)-Pandemi
D)-İnsidans
E)-Eliminasyon
Soru 2- koruyucu sağlık hizmetleri kaça ayrılır
A)-5
B)-2
C)-3
D)-4
E)-6
Soru 3- Bir hastalık veya sağlık olayının bir yer de arasırave tek tük olgular şeklinde gözükmesine ne denir
A)-sürveyans
B)-primordiyal
C)-Sporadi
D)-Risk faktörü
E)-Enfeksiyon
Soru 4- Temel sağlık hizmetleri sağlık hizmetlerinin kaçıncı basamağını oluştırur
A)-5
B)-4
C)-3
D)-1
E)-2
Soru 5- aşağıdakilerin hangisi Halk sağlığı hemşireliğinin rolleri arasındadır
A)-bakım verici
B)-Araştırıcı
C)-model alma
D)-liderlik,savunuculuk,danışmanlık,eğitimci
E)-Hepsi
Soru 6- Halk sağlığı hemşiresinin birey, aile, toplum ve sistem temelli kaç girişimi tanımlanmıştır
A)-11
B)-13
C)-17
D)-14
E)-1
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanları içine girmez
A)-Evde bakım hemşiresi
B)-Ana çocuk sağlığı ve Aile planlaması merkezi hemşiresi
C)-Türkiye hastaneleri hemşireleri
D)-okul sağlığı hemşiresi
E)-ceza ve tutukevi hemşiresi
Soru 8- Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yeryüzünden yok etmeye ne denir
A)-filyasyon
B)-Entegre sağlık hismeti
C)-Eredikasyon
D)-Eliminasyon
E)-
Soru 9- Erken tanı hizmetleri de denilen koruma hangi tür koruma grubuna girer
A)-birincil koruma
B)-ikincil koruma
C)-üçüncül koruma
D)-tersiyer koruma
E)-hiçbiri
Soru 10- Zaman icinde belirli bir anda,belirli bir günde var olan tüm varlıkların,episodların,olayların toplam sayısını göstermesine ne ad verili
A)-insidans
B)-epidemi
C)-pandemi
D)-prevalans
E)-
Soru 11- Belli bir hastalık,kötü saglik veya yaralanma ile ilişkilendirilen,hassasiyet durumuna sebep olan sosyal,ekonomik,biyolojik durum,çevre ve davranışlar hangisidir
A)-risk faktörü
B)-risk grubu
C)-risk davranışı
D)-risk durumu
E)-
Soru 12- Hastalık ve sağlık olayının belli bir yerde sürekli olarak belli düzeyde var olmasına ne denir
A)-eliminasyon
B)-endemi
C)-eradikasyon
D)-filsasyon
E)-
Soru 13- Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yeryüzünden yok etmek aşağ.hangisinin cevabıdır
A)-filsasyon
B)-eradikasyon
C)-eliminasyon
D)-epidemi
E)-
Soru 14- Aşağ.hangisi ikincil koruma kapsamına girmez
A)-hipertansiyon taraması
B)-kanser taraması
C)-işitme taraması
D)-aşılama
E)-
Soru 15- Aşıga.hangisi Halk sağlığı hemşireliği eğitimi verirken temel ilkelerden değildir
A)-analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi
B)-liderlik özelliğinin geliştirilmesi
C)-değişime öncülük etme
D)-birey yararına çalışma
E)-
Soru 16- Beslenme,düzenli egzersiz,stres yönetimi gibi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak uyguladığı proğramlardan halk sağlığı hemşireliğinin hangi özelleşmiş alanı kapsamındadır
A)-iş sağlığı hemşireliği
B)-okul sağlığı hemşireliği
C)-ana-çocuk sağlığı hemşireliği
D)-ceza ve tutukevi
E)-
Soru 17- Aşağ.hangisi halk sağlığı hemşirelerinin girişimleri arasında yer almaz
A)-danışmanlık
B)-psikologluk
C)-sosyal yardım
D)-koalisyon yapma
E)-
Soru 18- Birey,kurum ve toplulukları önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme,etkileme,motive etme sanatına ne denir
A)-sağlık eğitimi
B)-sağlığın belirleyicileri
C)-sağlık okuryazarlığı
D)-sağlık iletişimi
E)-
Soru 19- Hastalığın klinik bulgu ve belirtilerinin ortaya çıkışından sonra hastaların tedavisi,sekelli hastaların rehabilite edilmesi hizmetlerine ne denir
A)-sekonder koruma
B)-primer koruma
C)-üçüncül koruma
D)-primordiyal koruma
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19