4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 1.ÜNİTE HALK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (b)

Soru 1- Halk sağlığı hemşireliği hangi girişimlerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli roller üstlenen bir disiplindir
A)-Birey aile ve toplumun sağlığının korunması
B)-Sağlık eğitimi rehberlik danışmanlık vaka yönetimi hizmetleri
C)-Konsültasyon liderlik savunuculuk
D)-Sevk ve izlem araştırma ve değerlendirme tarama
E)-Yukarıdakilerin hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi insanların çeşitli nedenlerle öncelikle başvurduğu ve tanı koyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti ile beraber toplum sağlığına yönelik verilen hizmetler bütünüdür
A)-Birinci basamak sağlık hizmetleri
B)-Birincil koruma
C)-Bireylerin güçlendirilmesi
D)-Destekleyici çevre
E)-Halk sağlığı
Soru 3- Hastalık etkeni tam anlamı ile yok edilmemekle birlikte hiç hastalık olgusu görülmemesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır
A)-Endemi
B)-Epidemi
C)-Epidemiyoloji
D)-Eliminasyon
E)-Eradikasyon
Soru 4- Epidemi(salgın) tanımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun yerel ya da genel olarak yayılması
B)-Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesi
C)-Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yer yüzünden yok etmek
D)-Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde sürekli olarak var olması
E)-Hastalık etkeni tam anlamıyla yok edilmemekle birlikte hiç hastalık olgusu görülmemesi
Soru 5- Halk sağlığı anlayışında yer alan temel ilkeler hangileridir
A)-Sağlık bir insanlık hakkıdır korunma tedaviden üstündür
B)-Kişi çevresiyle bir bütündür hastalıkların nedenleri sosyal biyolojik ve fiziksel nedenlerdir
C)-Kişilerin sağlığı ve hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir
D)-Yaşam doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür ve sağlık evrenseldir
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı kapsamında yer alan hizmetlerden değildir
A)-Tedavi ve farmakolojik ilaçların reçetesi
B)-Epidemiyoloji ve araştırma
C)-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü salgın ve bağışıklama
D)-Kadın ve üreme sağlığı , bebek Çocuk ve ergen sağlığı
E)-Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele
Soru 7- ……………… hastalıkların belirtisi dönemlerinde ya da belirtilerin hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmeleridir. Erken tanı hizmetleri de denir. Boşluğu doldurunuz
A)-İzolasyon
B)-Kendi kendine yardım
C)-İkincil koruma
D)-Koruyucu sağlık hizmetleri
E)-Üçüncül koruma
Soru 8- ……………. sağlığı geliştirebilecek bilgi üretme beceri geliştirme ve liderliğin geliştirilmesidir. Boşluğu doldurunuz
A)-Kalite geliştirme
B)-Öz sorumluluk
C)-Risk davranışı
D)-Kapasite geliştirme
E)-İyilik hali
Soru 9- Pandemi nedir
A)-Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili sorumluluk üstlenmesi
B)-Ülke sınırlarını aşarak birkaç ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan büyük salgın
C)-Bulaşıcı bir hastalığı olanların o hastalığın bulaştırıcılık süresince sağlan kişilerden ayrılması
D)-Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yeryüzünden yok etmek
E)-Bir hastalığa yakalanma ihtimali yüksek olan bireylerin oluşturduğu grup
Soru 10- sağlık eğitiminin temel amacı bireylere ve topluma kendi çaba ve eylemleri yoluyla sağlıklı bir hayat sürmeleri için yardımcı olmaktı
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- sağlık hizmetlerinin en önemli işleri kişilerin hastalık sakatlık ve ölümden korumak onların yaşamlarını hem uzun hem de sağlıklı olarak sürmelerini sağlamaktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Sporadi ne demektir
A)-Ülke sınırlarını aşarak birkaç ülkeyi etkisi altına alan büyük salgın
B)-Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesi
C)-Hastalık etkeni tam anlamıyla yok edilmemekle birlikte hiç hastalık olgusu görülmemesi
D)-Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde ara sıra ve tek tük olgular şeklinde görülmesi
E)-Halk sağlığı çalışmalarının analiz edilmesi veyorumlanması
Soru 13- Temel(primordiyal) koruma nasıl tanımlanır
A)-Önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme etkileme ve motive etme teknik ve sanatı
B)-Pratik bilimsel olarak geçerli ve sosyal olarak kabul edilebilir yöntemler
C)-Toplumu sosyal ekonomik ve kültürel yönden kalkındıra rock hastalıklarda rol oynayan etmenlerin etkisini azaltmak
D)-Bireylerin iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişmesi
E)-İnsanların ihtiyaçlarının refah fırsatlarının dağılımını yönlendirmesi
Soru 14- aşağıdakilerden hangisi verilen tanıma uyar. ( birey kurum ve toplulukları önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme etkileme ve motive etme teknik ve sanatıdır)
A)-Sağlık hizmetleri
B)-Sağlık iletişimi
C)-Sağlık okur-yazarlığı
D)-Sağlık eğitimi
E)-Sağlığı geliştirme
Soru 15- Birey aile ve toplumu sağlık ve Sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme koordinasyon sağlama sağlık ve Sosyal hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakları kullanmasına yönelik aktiviteleri İçeren süreç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Üçüncül koruma
B)-Yaşam kalitesi
C)-Toplum katılımı
D)-Vaka yönetimi
E)-Temel koruma
Soru 16- Halk sağlığı hemşireliğinin birey aile toplum ve sistem temelli 17 girişimi tanımlanmıştır hangisi bu girişimlerden biri değildir
A)-Sosyal yardım, tarama, sevk ve izlem
B)-Vaka bulucu, vaka yönetimi, sağlık eğitimi
C)-Danışmanlık,Konsültasyon,iş birliği
D)-Toplum organizasyonu, koalisyon yapma, savunuculuk
E)-Tanı tedavi ve ilaç reçete etmek
Soru 17- Uzman halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır
A)-Toplum sağlığı merkezi
B)-Aile sağlığı merkezi
C)-Ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi
D)-Toplum ruh sağlığı merkezi
E)-Hepsi
Soru 18- Halk sağlığı hemşireliği eğitimi verirken temel ilkeler; problem çözme becerisinin geliştirilmesi Bütüncül yaklaşımın benimsenmesi iletişim becerilerinin geliştirilmesi toplum yararına çalışma çalışmalarının maliyet etkin olmasını gözetme kriz yönetimi şeklinde olmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi hemşiresi hemşirelerin genel görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra hemşirelik bakımı kapsamında aşağıdakilerden hangisini yapar
A)-Sorumlu olduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyi ölçütleri ana Çocuk sağlığı durumu sosyal kültürel ekonomik durumu ulaşım durumu gibi özelliklerine ilişkin veri toplar
B)-Birey ve ailelerin ana Çocuk sağlığı ile ilgili gereksinimleri ve sorunlarını öncelikleri belirler
C)-Doğum öncesi izlem evde doğum ve doğum sonrası anne ve bebeğin izlem hizmetlerini yürütür
D)-Merkez bölgesinde ana Çocuk sağlığı hizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılır
E)-Hepsi
Soru 20- Halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş alanları içinde hangileri vardır
A)-İş sağlığı hemşiresi
B)-Okul sağlığı hemşiresi
C)-Ceza ve tutukevi hemşiresi
D)-Evde bakım hemşiresi
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20