4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIMI V 2019 VİZE SORULARI

Soru 1- Hangisi hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre psikiyatrinin sınıflandırılması değildir
A)-Sosyal psikiyatri
B)-Tanımlayıcı psikiyatri
C)-Bilişsel-Davranışçı psikiyatri
D)-Biyolojik psikiyatri
E)-Fenomenolojik ve Varoluşçu psikiyatri
Soru 2- Hangisi psikiyatrinin yan dallarından değildir
A)-Kültürlerarası psikiyatri
B)-Adli psikiyatri
C)-Konsültasyon-Liyezon psikiyatri
D)-Askeri psikiyatri
E)-Biyolojik psikiyatri
Soru 3- Hangisi yalnız kalma,yalnız sokağa çıkma,kalabalık yerlere gitme,köprü,asansöruçak vb. ortamlara duyulan korkudur
A)-Sosyal fobi
B)-Agorafobi
C)-Özgül fobi
D)-Ayrılma kaygısı bozukluğu
E)-Toplumsal kaygı bozukluğu
Soru 4- Hastanın karşısındaki kişinin söylediklerini aynen tekrar etmesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ekopraksi
B)-Ekolali
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hangisi bireyde anksiyete ile seyreden,bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı,toplumsal uyumun fazla bozulmadığı ruhsal bozukluklara verilen addır
A)-Psikoz
B)-Kaygı
C)-Nevroz
D)-Trikotillomani
E)-Prognoz
Soru 6- Akut organik beyin yetmezliği ile seyreden nörobilişsel bozukluk hangisidir
A)-Epidemiyoloji
B)-Deliryum
C)-Kolinerjik reseptörler
D)-Histerik nöbetler
E)-Huntington hastalığı
Soru 7- 1950 li yıllarda bulunan ve günümüzde de çok sık kullanılan ilk antipsikotik hangisidir
A)-Klorpromazin (Largactil)
B)-Benzodiazepin
C)-Amfetamin
D)-Tiyotiksen
E)-Flufenazin
Soru 8- Hangisi manide görülen emosyonel değişikliklerdendir
A)-Fikir uçuşması
B)-Öfori
C)-Diskraktibilite
D)-düşünce hızlanması
E)-Dramatik maverizm,frapan giyim ve makyaj
Soru 9- Hangisi Alzheimer hastalığındaki bozulmuş bilişsel fonksiyonları tedavisinde kullanılan bir ilaçtır
A)-Asetilkolinesteraz
B)-Psikostimülanlar
C)-Buspiron
D)-Benzodiazepinler
E)-Karbamazepin
Soru 10- Hangisi Alzheimer a ilişkin kabul edilmiş risk faktörü değildir
A)-Yaş
B)-Aile öyküsü
C)-Down sendromu
D)-Apolipoprotein E4
E)-Kafa travması
Soru 11- Bebek-bakım veren arasındaki bağlanma için hangisinin öncelikle olması gerekir
A)-Nesne devamlılığı
B)-Taklitler
C)-Bağlanma(anne-bebek)
D)-Kişi devamlılığı
E)-Kendilik gelişimi
Soru 12- Çocuğun masaya çarptığında,acı duyduğu için masaya kızarak söylenmesi ve tepki gösterip sonra da ağlamayı kesmesi durumuna hangi düşünce hakimdir
A)-Gerçek dışı
B)-İlkel ben merkezli
C)-Animistik
D)-Soyut
E)-Bencillik
Soru 13- Anksiyete bozukluğu olan hastaya verilecek eğitimde hangisi yer almaz
A)-Kaygılı birey ile güven ve empatiye dayalı bir ilişki kurmak
B)-Kaygılı bireyin olumlu sağlık davranışlarını desteklemek ve geliştirmek
C)-Kişinin sosyal ve destek ağıyla bağlantı kurabilmesini , bunu sürdürebilmesini sağlamak
D)-Sosyal aktiviteleri kısıtlamak
E)-Bakım verenlerin/ailesinin öz-bakım aktivitelerini desteklemek ve arttırmak
Soru 14- Psikiyatri servisinde çalışan hemşirenin hangisini yapması hatalı olur
A)-Hasta ilacı kusarsa ilaç tekrar verilmelidir
B)-İlaçlar dolapta çift kilit altında saklanmalıdır
C)-İlaç kadehler plastikten yapılmış olmalıdır
D)-İlaçlar bir bariyer arkasından dağıtılmalıdır
E)-Hastanın ilacı içtiğinden emin olmalıdır
Soru 15- Hangisi katatoninin belirtilerinden biri değildir
A)-Stupor
B)-Katalepsi
C)-Negativizm
D)-Perseküsyon
E)-Mutizm
Soru 16- Suicid riski olan bir hastaya ilk önce hangisi uygulanır
A)-EKT
B)-Davranış terapisi
C)-Anti depresif ilaçlar
D)-Kişilerarası terapi
E)-
Soru 17- Duygudurum ilaçla tedavi-etki mekanizması hangi etyolojik boyutta ilişkilendirilir
A)-Nöroendokrin
B)-Genetik
C)-Nörokimyasal
D)-Psikodinamik
E)-
Soru 18- Halisünasyon geçiren hastaya hangisi yapılmaz
A)-Omuzuna hafifçe dokunulur
B)-Halüsinasyonun içeriğini anlamak için hastaya anlattırılır
C)-Halisünasyon geçtiyse gerçeğe döndürülür
D)-Çevresel uyaranların fazla olduğu odaya alınır
E)-Halüsinasyonu paylaşması için cesaretlendirilir
Soru 19- Hangisi akut distoni belirtisidir
A)-Motor huzursuzluk
B)-Göz ve sırtta kasılma (dişli çark)
C)-Salya akması
D)-Ayakları sürüyerek yavaş yürüme
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19