4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV FİNAL SORULARI 2019

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve büyükleri birbirinden ayıran özelliklerden değildir
A)-Östaki borusunun düze yakın ve kısa olması
B)-Dehidrasyon ve asidoza eğilim yoktur
C)-Travmalarda intrelkreneal kanama riski vardır
D)-Lösemi ve habis hastalıklar büyüklere oranla daha çok gözükür
E)-Vücut ısısı kolay yükselir
Soru 2- Hangisi adenoidektomi sebeplerinden değildir
A)-Burun solunumunun olmaması
B)-Hava yollarında sürekli tıkanıklık
C)-Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit veya sinüzit
D)-Ağız solunumun olmaması
E)-Apne ve uykuda horlama
Soru 3- Akut Poststreotolokal Glomerulonefrit için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Nedeni A Grubu Beta Hemolitik Streptokoplardır
B)-Hemüri, oligüri, proteinüri, ödem görülür
C)-ASO ve sedimantasyonda artış
D)-En sık 2 yaş kızlarda görülür
E)-Potasyum ve proteinden kısıtlı diyet
Soru 4- 22 kg olan bir çocuğun günlük sıvı ihtiyacı ne kadardır
A)-1520
B)-1540
C)-2000
D)-1600
E)-1620
Soru 5- Çocukta en çok görülen ayak ve ayak bileği anomalisi hangisidir
A)-Talipes Ekinavarus
B)-Pes Planus
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Kemoterapide ilaç verilirken yanlış olan uygulama hangisidir
A)-Hastanın yanında ilaç hazırlanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Doğumsal kalp hastalıklarında hemşirelik bakımında hangisi söylenemez
A)-Aşıları ameliyat sonrasına ertelenir
B)-Az miktarda ve sık beslenmelidir
C)-Yarı oturur pozisyon verilir
D)-Sıkı saran giysiler giydirilmemelidir
E)-Yorulmayı azaltmak için biberon deliği genişletilir
Soru 8- Hangisi çocukta inkarsera inguinal herniye ilişkin verilen belirti ve bulgulardan değildir
A)-Ateş ve lökositoz saptanır
B)-Skrotal ve inguinal bölgede renk değişikliği oluşur
C)-Safra içerikli kusma distansiyon vardır
D)-Yaşı büyük çocuklarda inkaserasyon riski fazladır
E)-Fıtık kesesindeki organlar sıkışmış durumdadır
Soru 9- Hangisi fenilketunüriye ait yanlış bilgidir
A)-Saç, deri ve göz rengi açıktır
B)-Otosomal resesif kalıtımla geçer
C)-İdrarda kortizolenzim düzeyleri artar
D)-Tedavinin gecikmesi zeka geriliğine neden olur
E)-Ömür boyu hiç fenilalanin içermeyen diyet uygulanmalıdır
Soru 10- Enkoprezise ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir
A)-Baskıcı tuvalet eğitimi
B)-Duygusal sorunlardan kaynaklanır
C)-2 yaş üzeri çocuklarda görülür
D)-Annenin aşırı otoriter olması
E)-Aile içi şiddet
Soru 11- Yeni doğanda hangisi doğru verilmiştir
A)-Koku alma duyusu gelişmiştir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Anne sütünü azaltan sebeplerden değildir
A)-Annenin gergin olması
B)-Yetersiz sıvı alımı
C)-Memelerin dolu olması
D)-Çok emzirme
E)-
Soru 13- Hipofizer cücelik ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Fiziki ortam cücenin boyuna göre düzenlenir
B)-Cücenin fiziki yaşına göre kıyafet seçilir
C)-Cücenin fiziki durumuna göre konuşulur
D)-Puberte gecikmesi konusunda aile ve cüce bilgilendirilir
E)-
Soru 14- Febril konvülsiyonda hangisi risk değildir
A)-Yılda 3 kez nöbet
B)-1 yaş altında nöbet
C)-Nöbetin 10 saniye sürmesi
D)-Nöbet arası yarım saat gibi
E)-1. derecedee akrabalarda epilepsi öyküsü
Soru 15- Parenteral sıvı tedavisinde hangisi doğrudur
A)-Elektrolitleri yerine koymak
B)-Su ihtiyacını karşılamak
C)-Kalori ihtiyacını karşılamak
D)-Hepsi
E)-
Soru 16- Apandisit ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-5 yaşın altındaki çocuklarda görülür
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi Nefrotik Sendroma ait bulgudur
A)-Poliüri
B)-Hipolipidemi
C)-Hiperalbumin
D)-Hiperprotein
E)-Masif proteinüri
Soru 18- Kemoterapide ajans ekstrasyonları uygulamaları yaklaşımlarından değildir
A)-Sıcak kompres uygulanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Konjenital tortikolis ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Şişlik açısından palpe edilmelidir
B)-Bebeğin başı şişlik olan tarafa doğru eğiktir
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19