4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV FİNAL SORULARI 2018

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve erişkin arasındaki farklardan değildir
A)-öztaki borusunun düze yakın ve kısa olması
B)-dehidrasyon ve asidoza eğilim yoktur
C)-Travmalar da intrelkıreanal kanama riski var dir
D)-lösemi ve habis hastalıklar büyüklere oranla daha az gözükür
E)-Vücut ısısı kolay yükselir
Soru 2- Hipofizer cücelik ile aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Fiziki ortam cücenin boyuna göre düzenlenir. İİ. Puberte gecikmesi konusunda çocuk ve aile bilgilendirilmelidir III. cücenin fiziki yaşına göre kıyafet seçilir V. cücenin fiziki durumuna göre konuşulur
A)-I
B)-I-II-V
C)-III-I-V
D)-I-II
E)-
Soru 3- 22 kg olan bir çocuğun günlük sıvı ihtiyacı ne kadardır
A)-1520
B)-1540
C)-2000
D)-1600
E)-1620
Soru 4- Doğumsal kalp hastalıklarında hemşirelik bakımında hangisi söylenemez
A)-Aşıları ameliyat sonrasına ertelenir
B)-Az miktarda ve sık beslenmelidir
C)-Yarı oturur pozisyon verilir
D)-Sıkı saran giysiler giydirilmemelidir
E)-Yorulmayı azaltmak için biberon deliği genişletilir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi adenoidektomi sebeplerinden değildir
A)-Burun solunumunun olmaması
B)-Hava yollarında sürekli tıkanıklık
C)-Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit veya sinüzit
D)-Ağız solunumunun olmaması
E)-Apne ve uykuda horlama
Soru 6- Paranteral sıvı tedavisinde.amaç hangisi veya hangileridir
A)-Elektrolitleri yerine koymak
B)-su ihtiyacını karşılamak
C)-kalori ihtiyacını karşılamak
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- Hangisi Nefrotik sendroma ait bulgudur
A)-poliüri
B)-Hipolipidemi
C)-Hiperalbummin
D)-Hiper protein
E)-Masif prottenüni
Soru 8- Akut Poststreotolokal Glamerulonefrit için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Nedeni a grubu beta hemolitik streptokoklardır
B)-Hemüri,oligüri,proteinüri,ödem görülür
C)-ASO ve sedimantosyonda atış
D)-En sık 2 yaş kızlarda görülür
E)-Potasyum ve proteinden kısıtlı diyet
Soru 9- Kemoterapide ilaç verilirken yanlış olan uygulama hangisidir
A)-hastanın yanında ilaç hazırlanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Febril konvilsiyonda hangisi risk değildir
A)-24 saatte birkaç kez tekrarlaması
B)-ilk nöbetin 1 yaşından once olması
C)-Nöbetin 15 dk fazla sürmesi
D)-Nöbet arası yarım saat gibi
E)-1 derece akrabalarda febrilkonvülsiyon öyküsü
Soru 11- çocukta en çok görülen ayak ve ayak bileği anomali hangisidir
A)-talipes ekinavarus
B)-pes planus
C)-
D)-
E)-
Soru 12- aşağıdakilerden hangisi çocukta inkarsera inguinal herni ye ilişkin verilen belirti ve bulgulardan değildir
A)-ateş ve lökositoz saptanır
B)-skrotal ve ıngunal bölgede renk değişikliği oluşur
C)-safra içerikli kusma distansiyon vardı
D)-Yaşı büyük çocuklarda inkaserasyon riski fazladır
E)-fıtık kesesındeki organlar sıkışmış durumdadır
Soru 13- Enkoprezis ile ilgili hangisi doğrudur
A)-baskıcı tuvalet eğitimi
B)-annenin aşırı otoriter olması
C)-2 yaşından sonra eğitim verilebilir
D)-Aile içi şiddet
E)-
Soru 14- yeni doğanda aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir
A)-Koku alma duyusu gelişmiştir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Anne sütünün artıran sebepler hangisidir
A)-annenin gergin olması
B)-yetersiz sıvı alımı
C)-memelerin dolu olması
D)-Erken emzirme
E)-
Soru 16- apandisit ile yanlış olan hangisidir
A)-5 yaşın altındaki çocuklarda gözükür
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi fenilketonüriye ait yanlış bilgidir
A)-Saç, deri ve göz rengi açıktır
B)-Otosomal resesif kalıtımla geçer
C)-İdrarda kortizol enzim düzeyleri artar
D)-Tedavinin gecikmesi zeka geriliğine neden olur
E)-Ömür boyu hiç fenilalanin içermeyen diyet uygulanmalıdır
Soru 18- konjenital tortikolis ile alakalı bir soru vardı
A)-Bebeğin başı şişlik olan tarafa doğru eğiktir
B)-şişlik açısından palpe edilmelidir
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Kemoterapide ajans ekstrasyonları uygulamaları yaklaşımlarından değildir
A)-Sıcak kompres uygulanır
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19