4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 8. ÜNİTE 8. ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT DENGESİ, AKUT İSHAL VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Suyun vücuttaki görevlerinden değildir
A)-elektrolitlerin ve diğer maddelerin vücutta dağılımını sağlar
B)-Kan ürünlerini, enzimleri ve hormonları taşır
C)-Normal vücut ısısının yükselmesine yardım eder
D)-Elektrolit ve proteinler için çözücü görevi yapar
E)-
Soru 2- Su ve elektrolitler hangi yolla atılır
A)-İdrar
B)-Dışkı
C)-Deri ve akciğerler yoluyla
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 3- Vücuttaki su kaç temel bölüme ayrılır
A)-2
B)-1
C)-3
D)-4
E)-
Soru 4- İntrasellüler sıvı total vücut ağırlığının yüzde kaçını oluşturur
A)-%25-30
B)-%30-45
C)-%35-40
D)-%40-45
E)-
Soru 5- Elektrolitler suda çözüldükleri zaman kaça ayrılırlar
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-
Soru 6- Vücut sıvı dengesinin düzenlenmesinde hangi sistemler rol almaz
A)-Sinir sistemi
B)-İskelet sistemi
C)-Endokrin sistem
D)-Renal sistem
E)-
Soru 7- İshalde risk faktörlerinden değildir
A)-Anne sütünün verilmesi
B)-Ek besinlere geçiş
C)-Besinler hazırlanırken temizlik kurallarına uyulmaması
D)-Çocuğa bakan kişinin hijyen bilgisinin olmaması
E)-
Soru 8- Akut ishali kaç gün sürer
A)-2-5
B)-3-7
C)-2-4
D)-3-6
E)-
Soru 9- Hazırlanan AŞTE(ağızdan şeker tuz eriği) en fazla kaç saat kullanılmalıdır
A)-12
B)-24
C)-36
D)-48
E)-
Soru 10- İshalli çocuğun öyküsü alınırken neler sorulur
A)-İshal süresi, günlük dışkı sayısı ve dışkının miktarı
B)-Kıvamı, içeriği (kanlı,müküslü) kusma, ateş
C)-Kullanılan suyun kaynağı, çevrede başka isalli kişinin varlığı
D)-Hepsi
E)-
Soru 11- İshalde etkenin bulaşma yolları nelerdir
A)-Kirli eller
B)-Karasinek ve çöpler
C)-Yıkanmadan yenilen sebze ve meyveler
D)-Temiz olmayan suların içilmesi
E)-Hepsi
Soru 12- Akut ishalde enfeksiyon etkenlerinden değidlir
A)-Virüsler ( rota virüs)
B)-Bakteriler (Ecoli, solmonella)
C)-Mantarlar
D)-Helmitler
E)-Uykusuzluk
Soru 13- İshalli çocuğun genel hemşire bakımı nelerdir
A)-Tartı takibi yapılır
B)-İdrar dansitayi takibi yapılır
C)-Dışkının rengi kıvamı miktarı ve sıklığı gözlenir
D)-4 saate bir vital bulgu aldığı çıkarttığı izlenir
E)-Hepsi
Soru 14- Günde 3 ten fazla sayıda miktarca fazla sulu dışkılama ishal kabul edilir
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 15- ishalli çocuğun hemşire bakımında hangisi doğru değildir
A)-El yıkamaya ozan gösterilmelidir
B)-Uygulama yaparken eldiven giyilmemelidir
C)-Ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır
D)-Entarik izolasyon uygulanmalıdır
E)-Aileye el yıkama eldiven giyme, enterik izolasyonun amacı ve önemi hakkında bilgi verilmelidir
Soru 16- Dehidratosyon nedenlerinden değildir
A)-Kusma ishal
B)-Sıvı akımının az olması
C)-Çeşitli hastalıkların seyri sırasında görülen ateş
D)-Diyabet ketoasidozu
E)-Soğuk çevre,düşük ısı
Soru 17- Akıt ishalde taksik nedenler nelerdir
A)-Besin zehirlenmesi
B)-Farmakolojik ajanlar( demir,laksetifler, antibiyotikler )
C)-Ağır metallerle zehirlenme ( civa)
D)-Bitki ve mantar zehirlenmeleri
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 17