4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 8. ÜNİTE (b) ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT DENGESİ, AKUT İSHAL VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? I. Çocuğun yaşı küçüldükçe vücuttaki su oranı artar İİ. 1 yaşın altındaki çocuklarda ekstrasellüler sıvı volümü daha fazladır III. Ekstrasellüler sıvı volümü yaş ilerledikçe azalır IV. Çocuklarda su ve elektrolit bozuklukları yetişkinlere oranla daha kolay oluşur
A)-I-II-IV
B)-I-III-IV
C)-I-II-III-IV
D)-II-III-IV
E)-I-IV
Soru 2- Aşağıda vücut ağırlıklarının ne kadarı su olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Hangileri doğrudur? I.Miadında doğan bir bebekte vücut ağırlığının %75-80’i su II.pretermlerde vücut ağırlığının %85-90’ı su III.Yetişkinlerde vücut ağırlığının yaklaşık %60’sı su IV.1 yaşındaki bir çocukta vücut ağırlığının %64’ü su V.2 yaşında bir çocukta vücut ağırlığının %60’ı su
A)-I-II-III-IV-V
B)-I-II-III
C)-I-IV-V
D)-I-III-V
E)-II-IV-V
Soru 3- Suyun vücuttaki görevleri nelerdir
A)-Hücre içinde kimyasal reaksiyonlar için gerekli sıvı ortamı sağlar
B)-Normal vücut ısısının sürdürülmesine yardım eder
C)-Elektrolit ve proteinler için çözücü görevi yapar
D)-Hücresel fonksiyonlar için gerekli maddeleri hücreye taşır ve artık ürünleri hücreden uzaklaştırır
E)-Hepsi
Soru 4- ............. Serebrospinal sıvı, eklem içi ve göz içi sıvıları, perikart, plevra ve periton sıvıları ile sindirim bezlerinin sıvılarını içerir.Boşluğu doldurunuz
A)-İnterstisiyel (hücreler arası) Sıvı
B)-Transsellüler Sıvı
C)-Plazma (intravasküler Sıvı)
D)-İntrasellüler Sıvı (İSS)
E)-Hiçbiri
Soru 5- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi plazma(intravasküler sıvı)ya aittir
A)-Tüm vücut hücrelerinin içinde bulunur
B)-Periton sıvıları ile sindirim bezlerinin sıvılarını içerir
C)-Total vücut ağırlığının %35-40’ını oluşturur
D)-Damar içinde dolaşan kanın sıvı kısmıdır
E)-Hücrelerin çevresinde dolaşır
Soru 6- Vücuttaki sıvı bölmeleri arasında sıvı ve elektrolitlerin hareketi çeşitli mekanizmalar aracılığı ile gerçekleşir. Bu mekanizmalar; ozmoz, ozmotik basınç, diffüzyon, kolloid ozmotik basınç, filtrasyon, hidrostatik basınç ve aktif transporttur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Vücutta sıvı dengesinin düzenlenmesinde; sinir sistemi (susama mekanizması), endokrin sistem (antidiüretik hormon, aldesteron), renal sistem, gastrointestinal sistem, deri, akciğerler rol alır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi dehidratasyon (sıvı kaybı) nedenlerinden biridir
A)-sıvı alımının az olması
B)-diyabet ketoasidozu
C)-hiperventilasyon
D)-ciddi yanıklar
E)-hepsi
Soru 9- ...................Su kaybının sodyum kaybından daha fazla olduğu dehidratasyon tipidir. Çocuklarda en tehlikeli olan dehidratasyon tipidir. Ekstrasellüler sıvının yoğunluğu artar ve ozmolaritesi yükselir. Boşluğu doldurunuz
A)-Hipotonik/Hiponatremik Dehidratasyon
B)-Hipertonik/Hipernatremik Dehidratasyon
C)-İzotonik/İzonatremik Dehidratasyon
D)-Akciğer ve gastrointestinal sistemden olan su kaybı
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi İshalde risk faktörlerinden biri değildir
A)-çocuğa bakan kişinin hijyen bilgisinin olmaması
B)-malnütrisyona neden olan dengesiz beslenme
C)-Anne sütünün verilmesi
D)-besinlerin hazırlanırken temizlik kurallarına uyulmaması
E)-ek besinlere geçiş
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi akut ishal nedenlerindendir
A)-Besisel nedenler
B)-Psikolojik nedenler
C)-Toksik nedenler
D)-Enfeksiyon etkenleri
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi akut ishalde enfeksiyon etkenleri içinde yer almaz
A)-virüsler (rotavirüs, adenovirüs, vb),protozoolar (G. Lamblia, E. Histoliptica, vb)
B)-ağır metallerle zehirlenme (arsenik, kurşun, civa, vb)
C)-bakteriler (E. coli, salmonella, shigella, V. Cholera, vb)
D)-mantarlar (candida albicans, vb)
E)-helmintler (askaris, oksiyur, vb)
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi akut ishalde besisel nedenler içinde yer alır
A)-Aşırı yeme, dengesiz beslenme (karbonhidrat ve yağdan zengin beslenme)
B)-Besin zehirlenmeleri
C)-Gerginlik, heyecan, yorgunluk
D)-Bitki ve mantar zehirlenmeleri
E)-Laksatifler, antibiyotikler
Soru 14- Huzursuzluk, dalgınlık, susuzluk hissi, besinleri reddetme, ateş (37.5ᵒ üzerinde ateş), dehidratasyon, dışkılamada değişikler, şuur bulanıklığı, konvülsiyon, idrar dansite ve osmolalitesinde artış, metabolik asidoz, dışkıda enfeksiyon etkeninin bulunması ishalin belirti ve bulgularındandır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- AŞTE (Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği): İshalli çocuğun kaybettiği sıvı ve tuz kaybını yerine koymak için hazırlanan bir bileşimdir.Bir paket AŞTE tozu 1 litre (5 su bardağı) kaynamış soğutulmuş suda eritilir.24 saat sonunda kullanılmayan eriyik atılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Ağır ishalde tedavi nasıl olmalıdır
A)-Çocuk hastane koşullarında tedavi edilir
B)-Reçete edilen sıvı genellikle IV olarak uygulanır (%0,9 serum fizyolojik veya ringer laktat)
C)-Durumunda düzelme varsa ilk 3 saatlik IV uygulamasından sonra ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilebilir
D)-Sistemik enfeksiyonun olmadığı ateşli durumlarda ateş düşürücüler kullanılır
E)-Hepsi
Soru 17- Hafif İshalde Tedavi ve Beslenme de hangisi yapılmamalıdır
A)-Yaşına uygun beslenmeye devam edilir
B)-Belirtilerin gelişmesini önlemek için normalden daha fazla su ve sulu yiyecekler verilmesi genellikle yeterlidir
C)-Yağlı besinler tercih edilir
D)-6-12 aylık bebeklerde ezilmiş muz, elma püresi, havuç suyu, patates püresi, pirinç, yoğurt verilebilir
E)-Bir yaşın üstünde; 6-24 saat arayla AŞTE (Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği) verilir
Soru 18- İshalli çocuğun genel hemşirelik bakımında enfeksiyon yayılma riskine karşı neler yapılır
A)-Aileye el yıkama, eldiven giyme, enterik izolasyonun amacı ve önemi hakkında eğitim verilmelidir
B)-İç çamaşır ve kıyafetlerin bir kez kullanılıp atılması ideal olanıdır
C)-El yıkamaya özen gösterilmelidir
D)-Uygulama yaparken eldiven giyilmelidir
E)-Ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır

Toplam Soru Miktarı: 18