4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (f)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ani bebek ölüm sendromuna eşlik eden risk faktörlerinden değildir
A)-preterm ve düşük doğum tartılı bebekler
B)-çoğul doğumlar
C)-20 yaşın üzerinde olan annelerin bebekleri
D)-apgar puanı düşük bebekler
E)-gelişme geriliği olan bebekler
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ani bebek ölüm sendromunda ölen bebeklerin ortak özelliklerindendir
A)-sağlık muayinesinde sağlıklı görülen bebekler
B)-fazla ağlamayan bebekler
C)-huzurlu bebekler
D)-biyolojik olarak beslenme problemi olmayan bebekler
E)-hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sık görülen üst solunum yolu hastalıklarından değildir
A)-otitis media
B)-akut faranjit
C)-laranjit
D)-adenoit vejetasyon
E)-adenoit
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ani Bebek ölüm sendromundan bebekleri korumak için yapılanlardan değildir
A)-bebekler fazla ve sıkı giydirilmemeli
B)-hamilelikte ve sonrasında zararlı alışkanlıklar bırakılmalı
C)-Bebek anne sütüyle beslenmeli
D)-emniyeti için Bebek anneyle aynı yatakta yatmalı
E)-yatırırken yan yada sırt üstü yatırımalı
Soru 5- Akıntı şeffaftır ve serözdür. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra gelişir. Alerjik nedenlerle öztak tıkanır. Orta kulakta sıvı birikir. anlatılan otitis media tipi aşağıdakilerden hangisidir
A)-subakut otitis media
B)-efüzyonsuz otitis media
C)-effüzyonlu otitis media
D)-akut otitis media
E)-hiçbiri
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi otitis media belirtilerindendir
A)-yüksek Ateş ,huzursuzluk, kulak ağrısı
B)-hepsi
C)-bulantı kusma
D)-işitmede azalma, akıntı,kulakta çalkantı
E)-çocukların kulaklarını kaşıma ve çekiştirmesi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi otitis medianın tedavisinde uygulananlardan değildir
A)-antibiyotik
B)-cerrahi insizyon ve drenaj
C)-timponaplasti
D)-kulaktaki akıntının aspirasyonu
E)-analjezik ve antipretikler
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi otitis media da uygulanan hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-bebeğin dik pozisyonda beslenmesi
B)-sik sik kulağa masaj yapılması
C)-komplikasyonlar konusunda aile uyarılmalı
D)-alerjenleri kaldırılması konusunda aile uyarılamalı
E)-timlona plasti ameliyatı olanlara eğitim verilmeli
Soru 9- Akut faranjitin hastalık etkeni aşağıdakilerden hanğisi değildir
A)-virüsler
B)-bakteriler
C)-stafilakoklar
D)-A grubu beta hemolitik streptekoklar
E)-alerjenler
Soru 10- Tonsillerin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir
A)-bağışıklık sisteminde
B)-vücudu enfeksiyonlara karşı korur
C)-antikor üretimi yapar
D)-enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturur
E)-hepsi
Soru 11- Çocuklarda tonsillitin tedavisinde hangisi uygulanmaz
A)-gargara ve Boğaz spreyleri
B)-Boğaz da enfeksiyonun artmaması için soğuk uygulama
C)-antipretikler ve analjezikler
D)-rahatlatıcı ve destekleyici tedavi ve cerrahi
E)-penicilline / eritromisin türevi antibiyotikler
Soru 12- Çocuklarda tonsillit cerrahisi hangi durumlarda uygulanır
A)-yılda üç defadan fazla tonsillit teşhisinde
B)-ödemden nazal yolun tıkanmasında ve peritonsiller absede
C)-hepsi
D)-solunumu ve beslenmeyi zorlaştıran hipertrofik tonsillerde
E)-uykuda horlama ve apne olması durumunda
Soru 13- Posterior farenks duvarında ve üst kısmında bulunan lenfoid dokunun enflamasyonu aşağıdakilerden hangisidir
A)-adenoidit
B)-Adenoid vejetasyonu
C)-adenoit
D)-adenoit perforasyonu
E)-adenoit hipertrofisi
Soru 14- Çocuklarda sık görülen alt solunum yolu enfeksiyonlarıyonlarından olan akciğerin parankim dokusunun enflamasyonu aşağıdakilerden hangisidir
A)-bronşit
B)-pnömoni
C)-amfizem
D)-bronko pnömoni
E)-bronşial astım
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi pnömoni lezyonunun bulunduğu bölgeye göre sınıflandırıldığında bu sınıflandırmaya girmez
A)-lober pnömoni
B)-lobüler pnömoni
C)-peribronşial pnömoni
D)-bronkopnömoni
E)-hiçbiri
Soru 16- Ammion sıvısı , mekonyum, besin, beslenme ve yabancı cisim gibi nedenlerle meydana gelen pnömoni hangi gruptandır
A)-mycoplazmal pnömoni
B)-viral pnömoni
C)-aspirasyonu pnömonisi
D)-bakteriyel pnömoni
E)-peribronşial pnömoni
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi pnömoni belirtisi değildir
A)-Ateş,üşüme,titreme,öksürük
B)-konvülsiyon , taşikardi
C)-hızlı solunum, dispne
D)-mide bulantısı, kusma
E)-göğüste çekilme, yeni doğanda besin alamama ve apne
Soru 18- çocuklarda Pnömonin hemşirelik bakım uygulamaları aşağıdakilerden hangisidir
A)-enerjinin korunması
B)-hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi
C)-dehidrasyonun önlenmesi
D)-çocuğun ve ailenin endişesinin azaltılması
E)-hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi bronşial astımın etkenlerindendir
A)-genetik etkenler ,enfeksiyonlar, reflü
B)-ilaçlar, aşırı egzersiz, hava kirliliği
C)-alerjenler ,boya kokuları, parfümler
D)-gıdalar ve katkı maddeleri
E)hepsi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi bronşial astımın tedavisinde kullanılan ilaçlardandır
A)-kortisteroidler ,antihistaminikler
B)-sedatifler
C)-bronkodilatörler
D)-hepsi
E)-antibiyotikler, immünoterapi

Toplam Soru Miktarı: 20