4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (e)

Soru 1- Hangisi solunum sisteminin inspeksiyonuna ilişkin sık görülebilecek tanı ve bulgulardan değildir
A)-Fıçı göğüs
B)-Pektus karinatum
C)-Ekspirasyon
D)-İnspirasyon
E)-Wheezing
Soru 2- Genellikle Asidoz,alkoloz ,ateş ve anemisi olan çocuklarda görülen,solunum derinliğinin artmasına ne ad verilir
A)-Dispne
B)-Hipopne
C)-Hiperpne
D)-Apne
E)-Bradipne
Soru 3- Ani Bebek Ölümü Sendromu (SIDS) ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir
A)-6 aydan küçük bebeklerde görülme oranı %90 dır
B)-En sık 2-4 aylık bebeklerde görülür
C)-Erkek bebeklerde kızlara göre 2/3 oranında fazla görülür
D)-Ilkbahar ve yaz mevsiminde daha sık görülür
E)-Bu sendrom gece yarısı ile sabah arası meydana gelir
Soru 4- Normal sağlıklı bir birey de solunum nabız oranı kaçıyor
A)-1 /2
B)-1/3
C)-1 /4
D)-1/5
E)-1 /6
Soru 5- Otitis Media olan çocuğun bakımında aşağı da verilen hemşirelik girişimlerinden hangisi yanlıştır
A)-Bebeğin ağrıyan kulak üzerine yatırılması uygulanır
B)-Bebeğin yumuşak sulu gıdalarla beslenmesi önerilir
C)-Bebeğin dik pozisyonda beslenmesi aileye bildirilir
D)-Ağrılı dönemlerde lokal soğuk uygulama yapılmalıdır
E)-İşitme kaybı açısından Çocuk izlenmelidir
Soru 6- solunum sistemi insan vücudunun gaz alışverişini oksijenin vücuda alınması ve karbondioksitin atılması gibi hayati fonksiyonları yerine getiren sistemdir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- solunum sisteminin gelişimi kaç yaşına kadar devam eder
A)-10
B)-12
C)-15
D)-16
E)-17
Soru 8- Palpasyonla muayenede elle göğüs duvarındaki titreşim hissedilmeye çalışılır titreşimde artma ;ppnomoni atelektazi ve tüberküloz da görülür, azalma bronşiyal tıkanıklık Anfizem astım ve pnomotoraks gibi solunumun güçleşti hastalıklarda görülür
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Hangisi Solunumun derinliğinın artmasıdır , asidoz alkaloz ateş ve annemisi olan çocuklarda görülür
A)-öpne
B)-Bradipne
C)-Hiperpne
D)-hipopne
E)-Dispne
Soru 10- Otitis mediaya neden olan etkenler nelerdir
A)-virüsler
B)-Pnomokoklar
C)-heamophilus influenza
D)-hepsi
E)-streptokoklar
Soru 11- ortalama bir-beş gün arasında sürer boğaz ağrısı öksürük iştahsızlık halsizlik ses kısıklığı boyun lenf bezlerinde şişme belirtileri ile kendini gösteren hastalık hangisidir
A)-otitis media
B)-ani bebek ölümü sendromu
C)-viral farenjit
D)-streptokoksik farenjit
E)-hiçbiri
Soru 12- tonsilit de cerrahi tedavi kaç yaşındaki çocuklarda uygulanır
A)-3 yaş üzeri
B)-4 yaş üzeri
C)-9 yaş üzeri
D)-12 yaş üzeri
E)-hçbiri
Soru 13- hangisi pinomoni de görülen belirtilerdendir
A)-ani başlayan öksürük
B)-konvülsiyon
C)-üşüme titreme
D)-sırt ve yan ağrısı
E)-hepsi
Soru 14- bronşyal astımın atak döneminde görülen belirti hangisi değildir
A)-dispne
B)-mukoza ödemi
C)-hipoksi
D)-Ekspriumda wheezing
E)-bronşlarda spazm
Soru 15- status asmatikus belirtisi hangisi değildir
A)-dispne de artış
B)-aşırı anksiyete
C)-konuşamama
D)-öksürükte tizleşme
E)-hipoksi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini oluşturan organlardandır
A)-ağız burun
B)-farenks larenks
C)-trakea
D)-bronşlar bronşialler ve alveoller
E)-hepsi
Soru 17- Solunum sistemi gelişimi çocuklarda kaç yaşına kadar devam eder
A)-6
B)-7
C)-14
D)-12
E)-9
Soru 18- Atmosferdeki oksijenin ağız ve burun yardımıyla alınarak alveollere gönderilmesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-diffüzyon
B)-ventilasyon
C)-perfüzyon
D)-distasyon
E)-adüzyon
Soru 19- Solunum sırasında alveollere gelen oksijenin kana geçmesi........... daha sonra dokulara taşınması ............ ve kanda oluşan karbondioksiti dışarı atarak yaşamın devamlılığının sağlanması için gerçekleşen fizyolojik bir süreçtir Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-difüzyon - perfüzyon
B)-perfüzyon - ventilasyon
C)-difüzyon - ventilasyon
D)-hiçbiri
E)-yalnız perfüzyon
Soru 20- Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde hangi muayine ve tanı yöntemi kullanılmaz
A)-inspeksiyon
B)-solunum fonksiyon testi
C)-radyoloji ve laboratuvar tetkikleri
D)-palpasyon ve oskültasyon
E)-olfaksiyon
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin inspeksiyonuna ilişkin görülen bulgulardan değildir
A)-fıçı göğüs,solunum sayısı inspeksiyonu
B)-pektus karinatum
C)-pektus excavatum
D)-inspirasyon, ekspirasyon
E)-wheezing
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bireyde görülen solunum nabız sayısının oranıdır
A)-1/4.
B)-1/3
C)-1/6
D)-1/8
E)-1/5
Soru 23- Solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve apne nöbetleriyle karakterize solunum problemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-kusmual solunum
B)-stridor
C)-cheyne stoke solunum
D)-dispne
E)-hipopne
Soru 24- İnspirasyon sırasında işitilen ötme sesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-stridor
B)-wheezing
C)-kusmual solunum
D)-hiçbiri
E)-cheyne stoke solunum
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarında görülen belirti ve bulgulardan değildir
A)-atalektazi, amfizem solunum şelerimin değişmesi
B)-ateş, febril konvülsiyon
C)-öksürük,burun akıntısı, burun tıkanıklığı
D)-siyanoz, kusma,ishal, Boğaz ve kulak ağrısı
E)-bayılma hissi, baş dönmesi, görmede bulanıklık

Toplam Soru Miktarı: 25