4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (d)

Soru 1- Solunum sistemi aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Ağız ,burun
B)-Üreterler
C)-Larenks ,farenks ,trakea
D)-Bronş ve bronşioller
E)-Allveoller
Soru 2- Astım ya da kistik fibröz gibi hastalıklara bağlı ortaya çıkan kronik solunum sistemi hastalıkları çocukta büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Solunum sistemi hastalıkları üst solunum yolu ve alt solunum yolu olarak ikiye ayrılır alt solunum yolu hangisidir
A)-Ağız ,burun
B)-Larenks
C)-Farenks
D)-Trakea ,bonş bronşioller
E)-Hepsi
Soru 4- Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemlerinden el ile yapılan muayane yöntemi hangisidir
A)-Palpasyon
B)-İnspeksiyon
C)-Oskültasyon
D)-İspirasyon
E)-Ekspirasyon
Soru 5- Solunum sistemi inspeksiyonuna ait tanı ve bulgulardan hangisi halk arasında kunduracı göğsü olarak tanımlanır
A)-Fıçı göğsü
B)-Pektus karinatum
C)-Pektus excavatum
D)-İnspirasyon
E)-Ekspirasyon
Soru 6- Solunum sesleri ve tiplerinin değerlendirilmesinde hangisi hipopneyi tanımlar
A)-Solunumun derinliğinin azalmasıdır
B)-Solunumun derinliğinin artmasıdır
C)-Solunum sayısının artmasıdır
D)-Solunum sayısının azalmasıdır
E)-Normal solunumdur
Soru 7- Atelaktazi akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinintümüyle büzüşerekyeterli genişleme yapmayıp fonksiyonunu yitirmesidir
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Akut otitis media enflamasyonunda akıntı 2 şekilde olmaktadır( effüzyonlu ve effüzyonsuz) ,effüzyonlu akıntı nasıldır
A)-Şeffaf görünümdedir
B)-Sıvı birikimi şeklindedir
C)-Kulak zarı düz pembe görünür
D)-Mükoid ve pürülan görünümdedir
E)-Kulak zarı ödemli açık parlak kırmızı renktedir
Soru 9- Otitis media hastalık süresine göre sınflandırılmıştır aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Akut otitis media,ani başlayarak maksimum 3 hafta sürer
B)-Kronik otitis media hastalık 3 aydan daha fazla sürüyorsa kronik kabul edilir
C)-Subakut otitis media hastalık süresi 3ay ile 6 ay arası subakt olarak kabul edilir
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 10- Kronik otitis media tedavisinde amaç nedir
A)-10—14 Antibiyotik tedavi vermek
B)-Antipiretik ve analjezik vermek
C)-Orta kulak kavitesinin havalanmasını sağlamak
D)-Orta kulak kavitesini temizlemek
E)-İşitme kaybı riskini azaltarak konuşmada gecikmeyi ortadan kaldırmak
Soru 11- Otitis mediada hemşirelik girişiminden değildir
A)-Bebeğin dik pozizyonda beslenmesi gerektiği aileye bildirilmelidir
B)-Bebeğin ağrıyan kulak üzerine yatırılması yer çekimi etkisiyle drenaj sağlanması
C)-İşitme kaybı açısından izlenmeli
D)-Oluşabileçek komplikasyonlar açısından gözlem ve değerlendirme yapılmaz
E)-Ağrılı dönemlerde lokal kuru sıçak uygulama yapılmalıdır
Soru 12- Akut faranjitte hemşirelik bakımına ilişkin değildir
A)-Belenme ve yumşak gıdalar tercih edilir
B)-Gazlı içecekler verilerek bol sıvı takviyesi yapılır
C)-Boğazı nemli tutmak için buhar uygulaır
D)-Ağrıyı ve yutkunma güçlüğünü azaltmak için boğaz bölgesine ılık kompres uygulanır
E)-Gargara ve atuşman ile boğazın temizlenmesi ve çocuğun rahatlaması sağlanır
Soru 13- Adenoit komplikasyonlarından değildir
A)-Solunum güçlüğüne bağlı olarak yüzünde şekil değişikliği olur
B)-Üst dişler öne doğru çıkıntı yapar
C)-Ağız tam kapanmaz orta kulak iltihabı sık görülür
D)-Burun küçük ve basık görünümdedir
E)-Dinlenme ile göğüste çekilme bulguları olur
Soru 14- Adenoitte cerrahi tedavi endikasyonu değildir
A)-Boğaz kültüründe 3 den fazla A gurubu beta hemolitik streptekok üremesi
B)-Burun solumunun olmaması hava yollarında sürekli tıkanıklık
C)-Öztaki borusunun tıkanıklığına bağlı akut kronik otitis media
D)-Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit sinüzit
E)-Apne ve uykuda horlama
Soru 15- Bakteriyal pnömonilerden streptekoklara bağlı pnömoniler daha çok hangi yaş aralığında görülür
A)-0-2 yaş arası
B)-Belirli bir yaş aralığı olmaksızın daha çok yaşlılarda görülür
C)-0-4yaş arası
D)-1Yaş altı bebeklerde
E)-Hepsi
Soru 16- Aspirasyon pnömonisinin nedenlerinden değildir
A)-Amnion sıvısı
B)-Mekonyum
C)-Yeni doğanda besin alamama
D)-Yabancı cisim
E)-Besın ve beslenme
Soru 17- Pnömoni lezyonlarından hangisi yanlıştır
A)-Lober pnömoni ülkemizde en sık görülen çocuk ölümlerinin başında yer alır
B)-Lobüler pnömoni akciğer loblarının ve lobüllerinin enflamasyonudur
C)-Bronko pnömoni yaygın lobüler ve intestinel pnömonidir
D)-Lober pnömoni akciğerlerin bir ya da birkaç lobunun tutumudur
E)-Hiçbir
Soru 18- Bronşial astım belirti ve bulguları nöbet öncesi ,atak dönem ve ağır astım nöbeti olarak sınıflanmıştır hangisi nöbet öncesi belirtisi değildir
A)-Çene boyunun ön kısmı,göğüste kaşıntı
B)-Öksürük nöbeti
C)-Burunda konjesyon akıntı
D)-Bronjlarda spazm
E)-Hapşırma
Soru 19- Bronşial astım sınıflandırılmasında ki miks tipteki astım hangisidir
A)-İg E antikorun yükselmesi
B)-IgE bronjş mükozasında aşırı duyarlılık
C)-Sekrasyonun artmasına bağlı hava yolunun tıkanması
D)-Non alerjik ve alerjik astımın birlikte oluşumunu gösteren bronşial astımdır
E)-Hepsi
Soru 20- Bronşial astımda ilaç tedavileri nelerdir
A)-Kortikosteroidler
B)-Antihistamikler sedatifler
C)-Bronkodilatörler antibiyotikler
D)-İmmünoterpi
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20