4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (c)

Soru 1- Yaşam için gerekli kimyasal enerji olan atmosferdeki oksijeni ağız ve burun yardımıyla alınarak alveollere gönderilmesi, ordan kana geçerek daha sonra da dokulara taşınması ve kanda oluşmuş karbondioksiti dışarı atarak yaşamın devamlılığını sağlamak için gerçekleşen fizyolojik süreç nedir
A)-İnspeksiyon
B)-Diffüzyon
C)-Ekspirasyon
D)-Solunum
E)-İnspirasyon
Soru 2- Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde hangi muayene yöntemi kullanılmaz
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Ventilasyon
D)-Oskültasyon
E)-Hepsi
Soru 3- Konjenital anomali olarak ortaya çıkan bu bulguda göğüs duvarında içe doğru çöküklük meydana gelmiştir, halk arasında kunduracı göğüs olarak adlandırılan hangisidir
A)-Pektus karinatum
B)-Pektus excavatum
C)-Fıçı göğüs
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisinde normal fizyolojik solunum sayısı dakikada yenidoğanlarda ve adolesanlarda doğru olarak verilmiştir
A)-30-60 ~12-20
B)-25-35 ~20-30
C)-30-60 ~25-30
D)-18-26 ~ 12-20
E)-25-35 ~ 12-20
Soru 5- Prematüre bebeklerde sıklıkla, pnömoni ve hipoglisemisi olan çocuklarda da görülen solunumun 20 saniyeden uzun süre durmasına ne denir
A)-Taşipne
B)-Bradipne
C)-Hiperpne
D)-Öpne
E)-Apne
Soru 6- Solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve apne nöbetleriyle karakterize ağır solunum problemi hangisidir
A)-Stridor
B)-Kusmaul solunum
C)-Cheyne stoke solunum
D)-Periyodik solunum
E)-Dispne
Soru 7- Akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinin tümüyle büzüşerek yeterli genişleme yapamayıp fonksiyonunu yitirmesine ne denir
A)-Amfizem
B)-Atelektazi
C)-Wheezing
D)-Stridor
E)-Hiperpne
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından değildir
A)-Otitis Media
B)-Farenjit
C)-Tonsilit
D)-Pnömoni
E)-Adenoit
Soru 9- Aşağıdaki Otitis Media ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Akut Otitis Media ani başlayarak maksimum 3 hafta sürer
B)-Subakut Otitis Media hastalık süresi 3 hafta 2 ay sürer
C)-Kronik Otitis Media hastalık 3 aydan daha fazla sürer
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Pnömoni belirti ve bulgularından değildir
A)-Ani başlayan öksürük
B)-Ateş , üşüme, titreme, konvülsiyon
C)-Hızlı solunum, dispne, taşikardi
D)-Sırt ve yan ağrısı
E)-Huzursuz uyku, uykuda apne nöbetleri
Soru 11- Çocuklarda solunum sistemi enfeksiyonlarının sık görülme nedeni nedir
A)-İskelet sistemi tamamlanmadığından
B)-Lenf sistemi gelişimi tamamlanmadığından
C)-Dolaşım sistemi tamamlanmadığından
D)-Bağırsakları tam gelişmediğinden
E)-Sosyo-ekonomık durumun kötü olması
Soru 12- Solunum sistemi gelişimi kaç yaşına kadar devam eder
A)-10
B)-11
C)-12
D)-13
E)-14
Soru 13- Solunum fonksiyonlarını değerlendirilmesinde hangi yöntemler kullanılır
A)-inspeksiyon
B)-palpasyon
C)-Oksültasyon
D)-X-Ray, solunum fonksiyon testleri, lab. testleri
E)-Hepsi
Soru 14- Kunduracı göğüs olarak adlandırılır, göğüs duvarında içe doğru çöküklük olur. Pektus karinatumun tam tersi görünümdedir. Bu özellikler solunum sistemi fonksiyonlarından hangisinin özelliklerindendir
A)-Fıçı göğüs
B)-Pektus karinatum
C)-Ekspirasyon
D)-Pektus excavatum
E)-İnspirasyon
Soru 15- Normal solunum sayısı eşleştirmeleri hangisinde yanlıştır
A)-Yeni doğanda dak. 30-60
B)-1-2 ay dak. 25-35
C)-2-6 yaş dak. 20-30
D)-6-12 yaş dak. 18-26
E)-Adölesanlarda dak. 20-25
Soru 16- Effüzyonlu otitis medianın infeksiyon nedeni bakteriler, effüzyonsuz otitis medianın infeksiyon nedeni viraldir, allerjiktir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Otitis medianın kronik olabilmesi için hastalığın ne kadar sürmesi gerekir
A)-15 gün
B)-1 ay
C)-3 ay
D)-4 ay
E)-6 ay
Soru 18- Otitis media tanısı konmuş çocuğun hemşirelik bakımlarından hangisi yanlıştır
A)-Çocuğa order edilen antibiyotik - analijezikler uygulanır
B)-Çocuğun kulağına kaçmaması için sıvı değil katı gıdalar yedirilir
C)-Çocuk dik pozisyonda beslenir
D)-Ağrıyan kulağın üzerine yatırılır
E)-Düzenli aralıklarla ateş takibi yapılır
Soru 19- Çok sık tonsillit geçiren çocuklarda Akut romatizmal ateş, Akut glomerulonefrit ve miyokardit komplikasyonları gelişebilmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Adenoid enflasyonu geçiren çocukta ne gibi belirtiler gözlenir
A)-Görüntüsü Adenoid face olarak adlandırılır
B)-Üst dişler dışa doğru çıkıntı yapar
C)-Ağız tam kapanmaz, burun küçük ve basıktır
D)-Orta kulak iltihabı sık görülür
E)-Hepsi
Soru 21- Adenoidtomi (geniz eti ameliyatı) cerrahi tedavi endikadyonlarından olmayan hangisidir
A)-Burun solunumunun olmaması
B)-Konjonktivit geçirmesi
C)-Hava yollarında sürekli tıkanıklık
D)-Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit ve sinüzit
E)-Apne ve uykuda horlama
Soru 22- Pnomokoklara bağlı pnomoni hangi yaş grubunda sık görülür
A)-0-2 yaş arası
B)-Belirli bir yaş aralığı yoktur
C)-0-4 yaş
D)-Yaşlılar
E)-1 yaş altı bebekler
Soru 23- Pnomomi tanısı konulurken hangi yönteme gerek duyulmaz
A)-Akciğer grafisi
B)-Oksültasyon
C)-Sinüs grafi
D)-Balgam kültürü
E)-Hepsi
Soru 24- Nem, buhar, postural drenaj, oksijen desteği, Derin solunum egzersizleri, istirahat uygulayan hemşire, pnomoninin hemşirelik bakımında neyi amaçlamıştır
A)-Solunum tanılaması
B)-Enerjinin korunması
C)-Dehidratasyonun önlenmesi
D)-Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi
E)-Acil girişime hazır olması
Soru 25- Astım Bronşit ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Allerjik, non alerjik ve mix olarak üç çeşidi vardır
B)-Solunum ekspiratuvar fazında uzama, ekspiriumda wheezing atak dönemde görülen belirtilerdendir
C)-Status astmatikus. (ağır astım nöbeti) da terleme, hipoksi, şuursuzluk, dispnede artış, aşırı anksiyete görülür
D)-Ağır krizde göğüste stridor görülür
E)-Tam kan sayımı, total IgE, lokositoz, kan gazları, hemoglobin düzeyleri, balgamın mikroskobik muayenesi, kan, burun ve balgamda ezinofil tayini, dışkıda parazit varlığı ve alerji testisleri yapılır

Toplam Soru Miktarı: 25