4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (b)

Soru 1- Solunum sistemi hastalıklarında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür
A)-Ateş, febril, konvilsiyon, göğüste çekilmeler
B)-Burun kanadı solunum, öksürük
C)-Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, siyanoz
D)-Kusma, ishal, boğaz ağrısı
E)-Hepsi
Soru 2- Akut faranjitte hemşirelik bakımı olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz
A)-Sert ve kuru gıdalarla beslenme
B)-Gargara ve atuşman
C)-Boğaz bölgesine ılık kompres
D)-Analjezik, antibiyotik ve antipiretik uygulamaları
E)-Antibiyotik kullanım şekli, dozu ve zaman
Soru 3- Adenoid vejetasyonda aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez
A)-Rinit, öksürük
B)-Burundan soluma
C)-Huzursuz uyku, horlama
D)-Uykuda apne nöbetleri
E)-Burun tıkanıklığını hissettiren konuşma belirtileri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi pnömöni lezyonunun bulunduğu bölgeye göre sınıflandırmalarından değildir
A)-Lober pnömöni
B)-Mycoplazmal pnömöni (Atipik)
C)-Lobüler pnömöni siyanoz
D)-Bronkopnömöni
E)-
Soru 5- Değişik uyaranlara tepki olarak gelişen, erken aşırı duyarlılık reaksiyonu ile oluşan, nöbetler halinde gelen, reversibl, obstürüktif akciğer hastalığıdır. İfadesi hangi hastalığı tanımlar
A)-Pnömöni
B)-Bronşit
C)-Bronşial astım
D)-Bronşialit
E)-
Soru 6- Çocuklarda lenf sistemi gelişimi tamamlanmadığından, solunum yoluna ilişkin en sık görülen hastalıklar solunum sistemi enfeksiyonlarıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Fıçı göğüs aşağıdaki hastalıkların hangisinin sonucu olarak gelişmez
A)-Astım
B)-Kistik fibroz
C)-Kronik pulmoner anfizem
D)-Raşitizm
E)-
Soru 8- Normal solunum sayısı yenidoğanda dakikada 30-60dır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Solunum derinliğinin artmasına ne ad verilir
A)-Taşipne
B)-Hiperpne
C)-Bradipne
D)-Hipopne
E)-Öpne
Soru 10- Solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve apne nöbetleriyle karakterize ağır solunum problemi olan solunum tipi hangisidir
A)-Kusmual solunum
B)-Periyodik solunum
C)-Cheyne stoke solunum
D)-Dispne
E)-Taşipne
Soru 11- Wheezing solunumun özelliği nedir
A)-İnspirasyon sırasında işitilen ötme sesidir
B)-Ekspirasyon sırasında duyulan hışıltı sesidir
C)-Solunumun 20 saniyeden uzun süre durmasıdır
D)-Eforsuz, sessiz, yaşa uygun normal sayıdaki solunum
E)-
Soru 12- Atelaktazi akciğerlerin bir kısmının yada akciğerlerden birinin tümüyle büzüşerek yeterli genişleme yapamayıp fonksiyonunu yitirmesidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Ani bebek ölümü sendromuna eşlik eden risk faktörleri nelerdir
A)-Preterm ve düşük doğum tartılı yenidoğanlar
B)-Çoğul doğumlar
C)-Apgar puanı düşük bebekler
D)-MSS travması yada gelişme eksikliği olan yenidoğanlar
E)-Hepsi
Soru 14- Adenoid face olarak adlandırılan görünümde aşağıdakilerden hangi komplikasyonlar görülmez
A)-Üst dişler öne doğru çıkıntı yapar
B)-Ağız tam kapanmaz
C)-Burun küçük ve basık görünüm alır
D)-Ağız çevresinde yaralar
E)-
Soru 15- Solunum sisteminin gelişimi kaç yaşına kadar devam eder
A)-8
B)-10
C)-12
D)-14
E)-
Soru 16- Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki muayene yöntemlerinden hangisi kullanılmaz
A)-İnspeksiyon
B)-Perküsyon
C)-Palpasyon
D)-Oskültasyon
E)-
Soru 17- Otitis Mediaya neden olan etkenler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pnömokoklar
B)-Streptekoklar
C)-Stafilokoklar
D)-Hepsi
E)-
Soru 18- Normal solunum aşağıdakilerden hangisidir
A)-Stridor
B)-Dispne
C)-Öpne
D)-Taşipne
E)-
Soru 19- Otitis Media olan çocuklarda sıklıkla aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez
A)-Yüksek ateş, huzursuzluk
B)-İştahsızlık, kulak ağrısı
C)-İşitmde azalma akıntı
D)-Bulantı, kusma
E)-Yutma güçlüğü, halsizlik
Soru 20- Göğüs ön arka çapının genişleyerek yuvarlak-oval bir görünüm aldığı göğüs şekli aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pektus excavatum
B)-Pektus karinatum
C)-Fıçı göğüs
D)-Kunduracı göğüs
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20