4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 7. ÜNİTE (a)

Soru 1- Solunum sisteminin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangileri kullanılmaz
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Perküsyon
D)-Oskültasyon
E)-Hiçbiri
Soru 2- İnspeksiyon sonucunda görülen fıçı göğüste hangi belirtiler zorlu solunuma bağlı gelişilmez
A)-Astım
B)-Kistik fibröz
C)-Kronik pulmoner amfizem
D)-nomoni
E)-Hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde fıçı göğüs yenidoğanda fizyolojik görünümü yaklaşık olarak kaç aya kadar bulunur
A)-3 ay
B)-4 ay
C)-5 ay
D)-6 ay
E)-12 ay
Soru 4- Çocuğun göğsü sternum bölgesinde kuş göğsüne benzer şekilde dışarı doğru çıkmış göğüs duvarı şeklindedir. Aşağıdaki tanımlardan hangisi inspeksiyon sonucu oluşan sonuçlardandır
A)-Fıçı göğsü
B)-Pektus karinatum
C)-Pektus excavatum
D)-İnspirasyon
E)-Ekspirasyon
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi göğüs duvarında içe çöküklük halk arasında (kunduracı göğsü) olarak adlandırılır
A)-Fıçı göğsü
B)-Pektus karinatum
C)-Pektus excavatum
D)-Diyafram genişlemesi
E)-Diyafram daralması
Soru 6- Normal fizyolojik solunum sayısı 6-12 yaş arası çocuklarda dakikada kaçtır
A)-Dakikada 30-60
B)-Dakikada 25-35
C)-Dakikada 20-30
D)-Dakikada 18-26
E)-Dakikada 12-20
Soru 7- Dakikada normal fizyolojik solunum sayısı hangisinde yanlış verilmiştir
A)-Yeni doğanda 30-60
B)-1-12 ay süt çocuklarında 25-35
C)-2-6 yaş çocuklarda 15-25
D)-6-12 yaş çocuklarda 18-26
E)-Adelosan yetişkinlerde 12-20
Soru 8- Palpasyon sonucu göğüste titreşim azalması sonucu olmayan hangisidir
A)-Bronsiyal tıkanıklık
B)-Amfiz
C)-Astım
D)-Pnömotoraks
E)-Pnömoni
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi (Normal solunum, eforsuz sessiz yaşa uyan normal sayıdaki solunum tipidir) tanımıdır
A)-Taşipne
B)-Öpne
C)-Bradipne
D)-Apne
E)-Hiperpne
Soru 10- Larenjit,larenks ödemi,yabancı cisim aspirasyonu, bronşiolit,astım,akciğer ödemi olan çocuklarda gözlenen solunum tipi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Öpne
B)-Dispne
C)-Hipopne
D)-Apne
E)-Hiperpne
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi (Yardımcı solunum kaslarının katılımı ile solunum hem derinliğinde hem hızında artış olmasıdır) tanımıdır
A)-Kusmaul solunum
B)-Cheyne stoke solunum
C)-Stridor
D)-Wheezing
E)-Periyoduk solunum
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi insprasyon sırasında işitilen ötme sesi olup larenks ve trekeanın tıkanıklığıyla ortaya çıkan sestir
A)-Kusmaul solunum
B)-Wheezing
C)-Stridor
D)-Cheyne stoke solunum
E)-Periyodik solunum
Soru 13- Otitis media hastalık sürecine göre 3 hafta ile 3 ay arasında olan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir
A)-Akut otitis media
B)-Subakut otitis media
C)-Kronik otitis media
D)-Virütik otitis media
E)-Hiçbiri
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi otitis mediaya neden olan etkenlerdendir
A)-Virüsler
B)-Pnömokoklar
C)-Heamophilüs inflüenza
D)-Streptokoklar-Stafilokoklar
E)-Hepsi
Soru 15- Efüzyonlu, bakterilerin neden olduğu otitis mediada otoskopla muayenede kulak zarı görünümü nasıldır
A)-Ödemli,koyusarı -kahverengi
B)-Çökük, açık sarı-pembe
C)-Ödemli, koyu sarı-siyah
D)-Kabarık pembe-koyu yeşil
E)-Hiçbiri
Soru 16- Akut faranjit hastalığının oluşumuna etken aşağıdakilerden hangisidir
A)-A grubu alfa hemolitik streptokoklar
B)-B grubu alfa hemolitik streptokoklar
C)-A grubu beta hemolitik streptokoklar
D)-B grubu beta hemolitik streptokoklar
E)-Hiçbiri
Soru 17- Tonsillit ameliyatı hangi durumlarda yapılır
A)-Boğaz kültüründe yılda 3 kezden daha fazla A grubu beta hemolitik streptokok üremesi olursa
B)-Ödemden dolayı nazal solunum yolu tıkanırsa,peritonsiller apse olursa
C)-Solunumu engelleyen, beslenmeyi zorlaştıran düzeyde hipertirofik tonsiller oluşursa
D)-Uyku horlama ve apne oluşursa
E)-Hepsi
Soru 18- Üst dişler öne doğru çıkık ,ağzın tam kapanmaması, burunun küçük ve basık görülmesiyle oluşan yüzün şeklindeki değişikliğe ne denir
A)-Adenoidit
B)-Adenoit vejetasyon
C)-Tonsillit
D)-Adenoid face
E)-Adenoidektomi
Soru 19- En sık görülen bakteriyek pnömoniler ve yaş gruplarından hangisi doğrudur
A)-Staphilokoklara bağlı pnömoniler;sıklıkla 0-2 yaş arası, kış aylarında
B)-Pinomokoklara bağlı pnömoniler; 0-4 yaş arası, kış- ilkbahar aylarında
C)-Streptokoklara bağlı pnömoniler; belirli yaş aralığı olmadan daha çok yaşlılarda olan
D)-Hemafilus influenzaya bağlı pnömoniler; 1 yaş altı bebekler, ilk bahar döneminde
E)-Hepsi
Soru 20- Pinemoni lezyonun bulunduğu bölgeye göre sınıflanır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez
A)-Lober pnömoni
B)-Lobüler pnömoni
C)-İntersiyel pnömoni
D)-Bronkopnömoni
E)-Aspirasyon pnömoni

Toplam Soru Miktarı: 20