4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (f)

Soru 1- Aşağıdalilerden hangisi 5-15 yaş çocuklarda özellikelkış ve ilkbahar aylarında görülme sıklığı daha fazla olan,betahemolitik sterptokokların etken olduğu majör ve minör bulguları bulunan hastalık hangisidir
A)-Aort koarktasyonu
B)-DM
C)-ARA
D)-Pulmoner Stenoz
E)-Akdeniz ateşi
Soru 2- Doğumsal Kalp Hastalıklarından ameliyat öncesi bakımdan değildir
A)-Sık emmek,beslenmek hem yorucu olduğu hem de volüm artışına neden olabileceğinden anne sütüne formula mama eklenmelidir
B)-Yorulmayı azaltmak için biberonun deliği genişletilir
C)-Bu dönemde çocuğun aşıları ertelenmelidir
D)-Ebeveynler hipoksik nöbeti başlatan faktörlerden çocuğu uzak tutmalı
E)-dehidratasyon, ağlama, ıkınma,hipovolemi, aşırı taşikardi durumlardan kaçınılmalıdır
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi ARA minör bulgularından değildir
A)-poliartrit
B)-ateş
C)-Artralji
D)-Akut faz reaktanlarında artış
E)-PR aralığının uzaması
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ARA majör bulgularından değildir
A)-poliartrit
B)-kardit
C)-kore
D)-eritema Maginatum
E)-artralji
Soru 5- ARA tanısı ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Jones kriterlerine göre konur
B)-Sadece ASO yüksekliği teşhis için yeterlidir
C)-moajör ve minör bulgular önemlidir
D)-En az 2 majör yada 2 minör 1 majör belirti ve sterptakok enfeksiyonu olmlıdır
E)-
Soru 6- ARA’nın geç gelişen bir bulgusudur. Yüz ve ekstremite kaslarında genellikle tek taraflı, düzensiz, amaçsız, istemsiz sıçrayıcı hareketler ve kaslarda koordinasyon bozukluğuna ne denir
A)-eritema Marginatum
B)-kore
C)-Artralji
D)-Myalji
E)-poliartrit
Soru 7- ARA’nın en sık görülen bulgusudur ve hastaların yaklaşık %75-80’nde görülür. Diz, dirsek, el ve ayak bileği gibi büyük eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı gibi eklem enflamasyonu bulguları bulunan durum hangisidir
A)-eritema Marginatum
B)-kore
C)-Artralji
D)-Myalji
E)-poliartrit
Soru 8- Doğumsal kalp hastalıkları patofizyolojisi ve defektin tipi göz önünde bulundurularak yapılan sınıflamada Aşağıdakilerden hangisi bulunmaz
A)-Kronik kalp yetmezliği
B)-Pulmoner kan akımını arttıran defektler (soldan sağa şantlı)
C)-Pulmoner kan akımını azaltan defektler (sağdan sola şantlı)
D)-Daralmaya yol açan defektler
E)-Kan akımınının karıştığı defektler
Soru 9- kalbin sağ tarafına sürekli kan geçişi nedeniyle bir süre sonra sağ tarafın basıncı sol tarafın basıncını geçmekte ve soldan sağa olan şantın yönübasınç farklılığı nedeniyle sağdan sola dönüşmekte ve siyanoz görülmektedir. Bu duruma einsenmenger sendromu denir
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 10- kalp içten dışa sırası ile kaç tabakadan oluşur
A)-endokard ,myokard, perikard
B)-myokard ,endokard, perikard
C)-perikard, myokard ,endokard
D)-perikard, endokard ,myokard
E)-
Soru 11- fetal dolaşımda inferior ıvc ile umblikal kordon arasında ductus venozus (dv),sağ atrium ile sol atrium arasında foramen ovale (fo),pulmaner arter ile aorta arasında ductus arteriozus (da)açıklığı vardır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- çocuklarda doğumsal kalp hastalık tanılaması yapılrken palpasyonda aşağidakilerden hangisini içermez
A)-periferik nabız hızı
B)-alt üst ekstrmitele arasındaki nabız faklılığı
C)-tril
D)-siyanoz
E)-
Soru 13- kalp hastalıklarının tanılaması amacıyla yardımcı testler ve işlemlerden yararlanılır.hangisi bunlardan değildir
A)-telekardiyografi
B)-EKG
C)-EKO
D)-hemotolojik test
E)-MR
Soru 14- Atrial Septal Defekt(asd)klinik bulgulardan hangisi görülmez
A)-egzersiz toleransında azalma
B)-çabuk yorulma
C)-dispne
D)-sık solunum yolu enfeksiyonu
E)-artrial ritm bozukluğu
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisinde antibiyotik profilaksisi önerilir
A)-Protez kapak bulunan hastalar
B)-Daha önce EE geçirmiş hastalar
C)-Tam olarak onarılmamış (palyatif şantlar ya da kondüitler dahil) doğumsal kalp defekti olan hastalar
D)-Protez materyali kullanılarak onarım yapılmış olan alanda rezidüel defekti devam eden doğumsal kalp hastalar
E)-hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi daralmaya yol açan defektlerden değilir
A)-pulmoner stenoz
B)-aort stenozu
C)-aort koarktasyonu
D)-triküspit artrezisi
E)-
Soru 17- aşağıdakilerden hangisi hipoksik nöbetin oluşmsını uyaran ve neden olan durumlardandır
A)-aşırı taşikardi hipovolemi
B)-ağlama ıkınma stres
C)-enfeksiyon
D)-Fe eksikliği
E)-hepsi
Soru 18- aşağıdakilerden hangisi fallot tetrolojisinde görülen 4 anomali arasında yer almaz
A)-ventrikül septal defekt
B)-pulmoner atrezi
C)-pulmoner stenoz
D)-sağ ventrikül hipertrofisi
E)-
Soru 19- hipoksik (anaflaktik )nöbet sırasında Asidozu azaltmak amacıyla NaHCO3 1 mEq/kg IV olarak yapılabilir. Gerekirse aynı doz 15 dk sonra tekrar verilebilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hipotoksik nöbetin oluşmasını uyaran nedenler nelerdir
A)-Aşırı tasikardi,hipovolemi
B)-Enfeksiyonlar,dehidratasyon
C)-Demir eksikliği
D)-Ağlama,ıkınma,stres gibi uyarıcı aktivite
E)-Hepsi
Soru 21- Patent duktus arteriozus (PDA) fetal dolaşımda Pulmoner arter ile Aorta arasında bulunan duktus arteriozus açıklığının doğumdan sonra kapanmamasidir. Bu durum tüm doğumda kalp hastalıklarının içinde görülme sıklığı nedir
A)-% 10-12,5
B)-.%15-17,5
C)-%12,5- 15
D)-% 15- 20
E)-.% 20- 22,5
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi doğumdan kalp hastalığında maternal faktörlerden değildir
A)-Hamileliğin ilk 3 ayında kızamıkcık geçirilmesi
B)-Annenin ilaç kullanımı
C)-Radyasyona maruz kalması
D)-Yaşının 40 yan küçük olması
E)-Sigara.Alkol. ilaç bağımlılığı
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi Pulmoner kan akımını artıran defektlerden değildir
A)-Ventrikülar septal Defekt (VSD)
B)-Atrial septal Defekt (ASD)
C)-Patent Ductus Artriozus (PDA)
D)-Triküspit Atrezisi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 23