4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (e)

Soru 1- Aşagıdakilerden hangisi Daralmaya yol açan defektlerdendir
A)-Pulmoner stenoz
B)-Aort stenoz
C)-Aort koarktasyonu
D)-Hepsi
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kan akımının karıştığı defektler değildir
A)-küçük arterlerin Drenajı
B)-büyük arterlerin transipzisyonu ( BAT)
C)-Total Pulmoner venoz drenaj anomalisi
D)-Turunkus arteriozis
E)-
Soru 3- Akut romatizmal ateş (ARA) A gurubu beta hemolotik sitreptokoklarin neden oldugu bir enfeksiyon yaklaşık iki üç hafta sonra gelişen birçok sistemi tutan inflamatuar bir hastalıktır. 5-15 yaş çocuklarda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kış ve ilkbahar aylarında görülme sıklığı daha fazladır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşagıdakilerden hangisi akut romatizma ateş te görülen major bulgulardan değildir
A)-Ateş - atralji
B)-Poliatrit
C)-Kardit – kore
D)-Eritama marginatum
E)-Deri altı modülleri
Soru 5- Jones kriterlerine göre tanı konan hastalık hangisidir
A)-Fıçı göğüs
B)-Punomoni
C)-ARA
D)-TBC
E)-Astım
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi trikuspit atrazisinin klinik bulgularındandır değildir
A)-Siyanoz
B)-Dispne
C)-Defektler
D)-Hipoksi
E)-
Soru 7- 19) Aort koarktasyonu aort lümeninin herhangi bir yerinde darlık olmasıdır. Öncelikle tıbbi tedavi , darlığın derecesine bağlı balon, anjiyoplastik , stent ve ya cerrahi girişim planlanır. Tedavi edilen hastalara restenoz hipertansiyon, anevrizma gibi riskler açısından uzun süre izlenmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Fetal dolaşımda posnatal dolaşımdan farklı olarak damarlar ve odacıklar arasında kan geçişini sağlayan 3 tane şant vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şantlardan değildir
A)-Fetal dolaşımda inferior İVC ile umblical arter arasında ductus venazus (DV)
B)-Sağ atrium ile sol artium arasında foramen ovale (FO)
C)-Pulmoner arter ile aorta arasında ductus arteriozus (DA)
D)-Dolaşımdan gelen oksijeni düşük kan inferior vena cava (İVC)
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel muayene yapılan inspeksiyon sonucu yapılan ölçümlerdir
A)-Solunum sıkıntısı, siyanoz, çomak, parmak, ödem, göğüs deformitesi
B)-Periferik nabız hızı, ritmi, dolgunluğu, alt ve üst ektremiteler arasındaki, nabız farklılığı
C)-Tril (kalpteki ses veya üfürümlerin oluşturduğu titreşimlerin palpazyonla hissedilmesi)
D)-Normal ve patolojik kalp sesleri ve ritmi, üfürüm varlığı
E)-Farklı ektremilerden kan basıncı ölçümü değerleri
Soru 10- Kalp hastalıklarının tanılanması amacıyla yardımcı testler ve işlemlerden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir
A)-Telekardiyografi
B)-EKG, EKO
C)-Hematolojik testler
D)-Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi
E)-Egzersiz intoleransı
Soru 11- Kalp hastalığının canlı doğumlarda görülme sıklığından hangisi yanlıştır
A)-)%85 etyoloji multifaktöriyeldir
B)-)%3-5 ‘inde ailevi ya da kalıtsal sendrozomların bir parçası olarak yer alır
C)-)%5 kromozom anomalileri ile birlikte görülür
D)-)%2-3 ‘de maternal faktörler rol oynar
E)-Hepsi
Soru 12- Doğumsal kalp hastalıkları patofizyolojisi ve defektin tipi göz önünde bulundurularak sınıflama yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflanmalardan değildir
A)-Pulmonerkan akımını artıran defektler (soldan sağa şartlı)
B)-Pulmoner kan akımını azaltan defektler (sağdan sola şartlı)
C)-Maternal faktörler arasında annenin ilk 3 ayı içinde radyasyona maruz kalması
D)-Daralmaya yol açan defektler
E)-Kan akımının karıştığı defektler
Soru 13- Ventriküler septal defekt (VSD) Çocukluk çağında tedavi edilmezse 20-30 yaşlarında komplikasyon olarak belirtiler verirler. Aşağıdakilerden hangisi bu belirtilerdendir
A)-Pulmoner hipertansiyon
B)-Mitral ve triküspit kapak yetmezliği
C)-Atrial ritim bozukluğu
D)-Kalp yetmezliği
E)-Hepsi
Soru 14- Atriumlar arasında kanın soldan sağa geçmesine yol açan konjenital bir açıklık olup, tüm doğumsal kalp hastalıklarının %10-15 ‘ini oluşturan ve kızlarda daha fazla görülen kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ventriküler septal defekt (VSD)
B)-Atrial septal defekt (ASD)
C)-Patent Ductus Arteriozus (PDA)
D)-Pulmoner kan akımını azaltan defekler (sağdan sola şart)
E)-Hiçbiri
Soru 15- Fallot tetralojisinde 4 anomali bir arada görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu anomalilerden değildir
A)-Ventriküler septal defekt
B)-Pulmoner stenoz (PS)
C)-Sağ ventrikül hipertrofisi
D)-Sol ventrikül hipertrofisi
E)-Aortanın sağa pozisyonu (ata binen aorta)
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi kalbin damar ve kapaklarında daralma sonucu kan geçişinin azalmasına neden olan defektlerdendir
A)-Pulmoner stenoz
B)-Aort stenozu
C)-Aort koarktasyonu
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kan akımının karıştığı defektlerden değildir
A)-Büyük arterlerin transpozisyonu
B)-Total pulmoner venöz drenas anomalisi
C)-Trunkus arteriozus
D)-Aort koarktasyonu
E)-Hiçbiri
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateş hastalığının majör bulgularından değildir
A)-Poliartrit kardit
B)-Artralji
C)-Kore (sydenhom karesi)
D)-Eritema marginatum
E)-Deri altı nodülleri
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Akut Romatizmal Ateş in hemşirelik bakımından değildir
A)-çocuk stresli uyaranlarda uzak tutulmalı
B)-Anafilktik şok gelişime riskini önlemek için penisilin hastanede yapılmalı
C)-eklem ağrısı dönemlerinde kesinlikle ayağa kaldırılmamalı
D)-Ateşin yüksek olduğu dönemlerde ılık uygulama yapılamalı
E)-Streoidlerin yan etkileri anlatılamlı
Soru 20- Akut Roamtizmal ateş vücudun hangi bölümlerini etkilemez
A)-kalp
B)-eklemler
C)-deri ve deri altı dokusu
D)-sinir sistemi
E)-sindirim sisitemi

Toplam Soru Miktarı: 20