4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (d)

Soru 1- Hangisi ARA nın minör bulgularındandır
A)-kardit
B)-artralji
C)-kore
D)-poliartri
E)-deri altı nodüller
Soru 2- Doğumsal kalp hastalıklarının defektin tipi sınıflandırildığın da aşağ. hangisi değildir)
A)-pulmoner kan akımını azaltan defektler
B)-pulmoner kan akımını artıran defektler
C)-arterial septal defektler
D)-daralmaya yol açan defektler
E)-kan akımının karıştığı defekler
Soru 3- Kalbin damar veya kapaklarında daralmaya yol açan defektlerden hangisidir
A)-Pulmoner stenoz
B)-Aort stenozu
C)-Aort koarkasyonu
D)-Hepsi
E)-
Soru 4- Doğumsal kalp hastalıkları patofizyolojisi ve defektin tipi göz önünde bulundurularak sınıflaması nasıldır
A)-Pulmoner kan akımını arttıran defektler(soldan sağa)
B)-Pulmoner kan akımını azaltan defektler(sağdan sola)
C)-Daralmaya yol açan defektler
D)-Kan akımının karıștığı defektler
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ARA da majör bulgulardan POLİARTRİTİN özelliklerinden biri değildir
A)-Geç gelişen bir bulgu
B)-Diz,dirsek,el ve ayak bileklerinde şişlik,kızarıklık
C)-Birden çok eklemde asimetri
D)-Gezici nitelikte
E)-Salisilat veya antieflamatuar ilaç tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra artrit bulgularında gerileme
Soru 6- En sık görülen siyanozlu doğumsal kalp hastalığı olan FALLOT TETRATOLOJİSİNDE görülen anomali aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ventriküler septal defekt(VSD)
B)-Pulmoner stenoz(PS)
C)-Sağ ventrikül hipertrofisi
D)-Aortanın sağa pozisyonu
E)-Hepsi
Soru 7- Triküspit atrezisi nedir
A)-pulmoner arterin tamamen kapalı olması
B)-sağ atrium ile sağ ventrikül arasında yer alması gereken triküspit kapağın olmaması
C)-uyarıcı aktivitenin yapılamaması
D)-pulmoner kapak düzeyinde kapağın altında ve üstünde Darlık görülmesi
E)-Aort kapak hizasında valvüler darlık görülmesidir
Soru 8- Kalp göğüs boslugunun biraz solunda 2 akciğer arasında orta mediastimda yer alır. 6 bosluktan oluşur. Kalbin sağ tarafı kanı akciğere, sol tarafı ise tüm vücuda pompalar
A)-Dogru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Aşagıdakilerden hangisi kalbin tabakalarindan değildir
A)-Endokard
B)-Miyokard
C)-Fibröz
D)-Perikard
E)-
Soru 10- Kalbin orta tabakasını oluşturan, iskelet kası gibi çizgili olan,düz kas gibi istem dışı hareket eden hangi tabakadır
A)-Miyokard
B)-Endokard
C)-Perikard
D)-Hepsi
E)-
Soru 11- Kalp hastalıklarının tanılaması amacıyla yardımcı testler ve işlemlerden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-Telekardiyografi
B)-Elektrokardiyografi
C)-Ekokardiyografi
D)-Hemotolojik testler
E)-Kalp defekti
Soru 12- Doğumsal kalp hastalıklarının görülme sıklığı nedir
A)-2000 canlı doğumda 8 – 20 dır
B)-1000 canlı doğumda 4-10 dur
C)-3000 canlı doğumda 9-30 dur
D)-1000 canlı doğumda 5-8 dir
E)-
Soru 13- Doğumsal kalp hastalıkları patofizyolojisi ve defekti tipi göz önünde bulundurursak hangisi bu sınıflamada değildir
A)-Pulmoner kan akımını artıran defektler
B)-Pulmoner kan akımını ayarlayan defektler
C)-Daralmaya yol açan defektler
D)-Kan akımının karıştığı defektler
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Pulmoner kan akımını artıran defektler değildir
A)-Venrikuler septal defekt
B)-Arteriyal septal defektler
C)-Patent duktus arteriozis
D)-Patent duktus venözis
E)-
Soru 15- Venrikuler septar defekt ( VSD) kalbin iki Venrikulü arasında açıklık olmasıdır. Doğumsal kalp hastalıklarının %25 ini oluşturur ve en sık gorulenidir. Küçük, orta büyüklükte ve geniş olarak adlandırılan 3 tipi vardır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşagıdakilerden hangisi Pulmoner kalp akımını azaltan defektlerden değildir
A)-Fallout tetralojisi
B)-Pulmoner atrazi
C)-Venrikuler tetralojisi
D)-Trikuspit atrazi
E)-
Soru 17- Siyanozlu Doğumsal kalp hastalıkları arasında en sık gorulenidir? Folat tetralojisi defektler 4 anamoli bir arada görülür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir
A)-Artun sola pozisyonunu (ata inen aourt)
B)-Venrikuler septal defektler
C)-Sağ Venrikuler hipertrofisi
D)-Pulmoner stenoz (SP)
E)-
Soru 18- Hipoksik nöbet sırasında sırasıyla yapılması gereken girişimlerde önce acilen oksijen desteği, bebeklere çömelme pozisyonu, çocuklara diz-göğüs pozisyonu verilerek üst ekstremiterlerden gelen venöz dönüş azaltılmış Pulmoner kan akımı ve hayatı organlara oksijenlenmis kanın gitmesi artırılmış olur. Böylece Hipoksik nobetin süresi kisaltilmis olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Hipoksik nobetin oluşmasını uyaran ve neden olan durumlardan değildir
A)-aşırı tasikardi, hipovolemi
B)-ağlama – ıkınma- stres gibi uyarıcı aktivitenin yapılması
C)-Enfeksiyonlar -dehidtratasyon
D)-ferritin eksikliği anemisi
E)-
Soru 20- Pulmoner atrazide cerrahi girişim yapılmayan bebekler iki aydan fazla yaşaması mümkün değildir. Cerrahi tedavi yapilana kadar duktus arteriorzisi açık tutmak için İV prostaglandin E1 infuzyonu yapılır ve oksijen verilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20