4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (c)

Soru 1- Hemotokrit düzeyinin %65 in üzerine çıkması tromboflebit, emboli riskine sebep olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hipoksik nöbet belirtileri arasında yer almaz
A)-İnfinidubiler kas kitlesinin spazmı sonucu oluştuğu kabul edilir
B)-Gece uykuda ağlama nöbetlerinde oluşur
C)-Sabahları beslenme sırasında ağlama nöbetlerini takiben oluşur
D)-Birdenbire eforla morluğun artması sonucu solunum durur
E)-Müdahale edilmezse bebek ya da çocuk hipoksik nöbet nedeniyle kaybedilebilir
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri hipoksik (anoksik) nöbet sırasında sırasıyla yapılan girişimlerdir
A)-Acilen oksijen desteği verilir
B)-Damar yolu açılır, durum düzelmemişse hekim isteği varsa IV-morfin verilir
C)-Asidozu azaltmak için NaHCO3 1 mEg/kg IV olarak verilir
D)-Hekim isteği doğrultusunda IV sıvı verilir
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hipoksik nöbetin oluşmasını uyaran durumlardan değildir
A)-Aşırı taşikardi, hipovolemi
B)-Ağlama, ıkınma, stres gibi durumlar
C)-Malnütrisyon
D)-Enfeksiyonlar
E)-Dehidratasyon
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi pulmoner atrezinin klinik bulguları arasında yer almaz
A)-Hipoksik nöbet
B)-Bradikardi
C)-Hepatomegali
D)-Asidoz
E)-Dispne
Soru 6- Pulmoner atrezili bebeklerde tedavi yapılmazsa yaşama süresi aşağıdakilerden hangisidir
A)-1 yıl
B)-6 ay
C)-3 hafta
D)-3,5 ay
E)-2 ay
Soru 7- Balon valüolastı aşağıdakilerden hangisinin tedavisinde yapılır
A)-Triküspit atrazisi
B)-Pulmoner atrazi
C)-Fallot tetralojisi
D)-Pulmoner stenöz
E)-Atrial septal defekt
Soru 8- Aort stenözü hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir
A)-Valvüler stenözü en sık görülen tipidir
B)-Sol ventrikül hipertrofisi gelişir
C)-Bayanlarda görülme oranı erkeklere oranla %15 daha fazladır
D)-Sol ventrikülün yükü ve basıncı artar
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kan akımının karıştığı defeklerdendir
A)-Pulmoner Stenoz
B)-Fallot Tetralojisi
C)-Aort Kontraksiyonu
D)-Friküspit Atrezisi
E)-Büyük arterlerin Transfüzyonu (BAT)
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi fetal dolaşımda pulmoner arter ile aort arasındaki açıklıktır
A)-Duktus Arterior
B)-Foromen Ovale
C)-Ductus Venozis
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 11- Konjenital kalp hastalıklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar
B)-hamilenin kronik hastalıkları
C)-hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar
D)-hamilelik döneminde alkol ve sıgara kullanımı
E)-hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşi tanımlar
A)-doğumsal bir hastalıktır
B)-15:25 yaş arasındaki kişilerde görülme sıklığı fazladır
C)-A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu bir enfeksiyondan 2 - 3 hafta sonra gelişen bir çok sistemi tutan inflamatuvar bir hastalıktır
D)-etkeni B grubu beta Hemolitik Streptokokların neden olduğu hastalıktır
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin Major bulgularından değildir
A)-38,5°C’nin üzerinde seyreden ateş
B)-Poliartrit
C)-kardit
D)-Kore ( sydenham koresi).
E)-Eritema marginatum
Soru 14- Akut romatizmal ateş 5:15 yaş arası çocuklarda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ilkbahar ve kış aylarında sık görülür tanı Jones kriterlerine göre konur
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kan akımını arttıran defektlerdendir
A)-Fallot tetralojisi
B)-Pulmoner stenozu
C)-Aort stenozu
D)-Atrial septal defekt
E)-Pulmoner atrezi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi daralmaya yol açan defeklerdendir
A)-Pulmoner atrezi
B)-Triküspit atrezi
C)-Ventriküler septal defekt
D)-Triküspit atrezisi
E)-Aort stenozu
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi ARA nın en sık görülen bulgusudur
A)-Poliatrit
B)-Kore
C)-Kardit
D)-Eritema marginatum
E)-Deri altı nodüller
Soru 18- kalp ameliyati geçiren çocukların hemşirelik bakımlarından hangisi yanlıştır
A)-Hasta yatağa alınır monitörize edilir
B)-Monitörün ayarları yaşa ve operasyona göre ayarlanır
C)-Ameliyattan entübe geldiyse hemen ekstübe edilir
D)-Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır
E)-cvp ve pulmoner arter basıncı ölçülür
Soru 19- Aşağ. hangisi pulmoner atrezi bulgularından değildir
A)-asidoz
B)-hepatomegali
C)-taşikardi
D)-bradikardi
E)-taşipne
Soru 20- Aşağ. hangisi hipoksik nöbetin oluşmasını uyaran durumlardan değildir
A)-enfeksiyonlar
B)-fe eksikligi anemisi
C)-dehidratasyon
D)-hipervolemi
E)-aşırı taşikardi

Toplam Soru Miktarı: 20