4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (b)

Soru 1- Kan akımının karıştığı defektlerin özellikleri nedir
A)-pulmoner ve sistemik kan birbirine karışır
B)-hepsi
C)-büyük arter traspozisyonu,turunkus arteriozis kanın karıştığı defektlerdir
D)-siyanoz ve kalp yetmezliği olur
E)-
Soru 2- fetal dolaşımda pulmoner arter ile aort arasında ki duktus arterior açıklığının kapanmaması nedir
A)-atrial septal defekt
B)-fallot tetralojisi
C)-patent duktus arteriozus
D)-hipoksik nöbet
E)-
Soru 3- doğuştan siyanozlu kalp hastalığı hipoksi geçiren süt çocuğuna hangi pozisyon verilir
A)-fawler
B)-prone
C)-diz-göğüs
D)-yarı fawler
E)-ortopne
Soru 4- doğumsal kalp hast.nedeniyle açık kalp ameliyatı geçiren bir çocuk durumu stabil,ekstübe,solunum rahat,i.v ilaç desteği kesilmiş,kan gazı,idrar miktarı ve kan değeri normalse yoğun bakımdan çocuk kardiyoloji servisine transver olabilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi doğumsal kalp hastalıklarında hemşirelik bakımınn amaçlarından biri değildir
A)-büyüme,gelişmenin sürdürülmesi
B)-enfeksiyon ve komplikasyon önlenmesi
C)-kardiyovasküler ve solunum fonksiyonlarınınsürdürülmesi
D)-çocuğu ve ebeveynleri var olan duruma ve evde bakıma uyum içn hazırlamak
E)-ameliyat sonrası normal seyrine bırakmak
Soru 6- aşagıdakilerden hangisi kan akımının karıştığı defektlerdendir
A)-pulmoner stenoz
B)-fallot tetraljisi
C)-aort koarktasyonu
D)-triküspit atrezi
E)-büyük arterlerin transpozisyonu (BAT)
Soru 7- aşağıdakilerden hangisi hipoksi nöbeti esnasında yapılacak girişimlerden değildir
A)-takipsiz seyrine bırakılır
B)-bebeğe diz-göğüs pozisyonu-çocuksa çömelme pozisyonu v.
C)-hekim istemine göre 0,1-0,2 ml/kg supkutan yada im morfin yapılır
D)-damar yolu açılır
E)-oksijen desteği verilir
Soru 8- ARA (akut romatizmal ateş) nın özellikleri nelerdir
A)-a grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu bir enf.hast.
B)-eklemleri,sinir sistemi,deri ve deri altı dokuyu tutar.
C)-kızıl hastalığı sonrasında görülebilir
D)-5-15 yaş grubu çocuklarda,az gelişmiş ülkelerde görülür
E)-hepsi
Soru 9- hangisi ARA da minör bulgudur
A)-atralji
B)-poliartrit
C)-kore
D)-kardit
E)-
Soru 10- ARA hastalığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-ateş minör bulgudur,37,5 c’ yi geçmez
B)-ikincil korumada 21 günde penicilin yapılır
C)-kardit geçirmeyen çocuklarda son ataktan5 yıl sonra ikmal koruma yapılır
D)-karditte 3 haft. yatak istirahati verilir
E)-2 majör bulgu tanı koydurur
Soru 11- - Aşağıdaki kalp tabakalarından hangisi iskelet kası gibi çizgili olup düz kas gibi istem dışı hareket eder
A)-Miyokard
B)-Endokard
C)-Perikard
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 12- Fetal dolaşımda damarlar ve odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kaç adet şant vardır
A)-4
B)-2
C)-3
D)-5
E)-6
Soru 13- Doğumsal kalp hastalıklarının tanılanmasında aşağıdakilerden hangisi inspeksiyonla tespit edilmez
A)-siyanöz
B)-göğüs deformitesi
C)-solunum sıkıntısı
D)-çomak parmak
E)-periferik nabız hızı
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi kalp hastalıklarının tanılanmasında kullanılmaz
A)-telekardiyografi
B)-elektrokardiyografi
C)-ekokardiyografi
D)-anjiyokardiyografi
E)-perikardiyografi
Soru 15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Etyolojisi multifaktöriyel olanlar %90 dır
B)-Ailevi ya da kalıtsal sendromlar %3-5 tir
C)-Kromozom anomalileri ile birlikte %8 dir
D)-Maternal faktörler %2-3 tür
E)-Hiçbiri
Soru 16- Ventriküler septal defekt doğumsal kalp hastalıklarının %30 unu oluşturur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Orta ve geniş VSD ler küçülebilir, fakat kapanması için cerrahi müdahale gerekir. Eğer bebek ilaç tedavisine yanıt verirse, ameliyat için bebeğin kaç kiloya gelmesi beklenir
A)-9
B)-6
C)-12
D)-11
E)-15
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisinde bulunan anomalilerden değildir
A)-Ventriküler septal defekt
B)-Atrial septal defekt
C)-Pulmaner stenoz (PS)
D)-Sağ ventrikül hipertrofisi
E)-Aortanın sağa pozisyonu
Soru 19- Duktus Arteriozus kapanmamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmaz
A)-sıvı desteklemesi
B)-solunum desteği
C)-oksijen tedavisi
D)-diüretik verilmesi
E)-hepsi
Soru 20- Duktusun kapanması için verilen ibuprofene başlangıçta 10 mg/kg dozunda başlanarak, tedavi takiben 2x5 mg/kg/24 saat dozunda devam ettirilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisinin klinik belirtileri arasında yer almaz
A)-Anoksiye bağlı olarak 6 ay sonra çomak parmak oluşur
B)-Pulmoner kapak kapanma sesi duyulmaz
C)-Hipoksik nöbet dışında taşikardi ve taşipne görülmez
D)-Nabız sağ ve sol kollarda farklı alınır
E)-Hipoksi nedeniyle bebek genelde hipotoniktir
Soru 22- Fallot tetralojisinde, egzersiz sırasında siyanözün artmasına bağlı olarak çocuk çömelme pozisyonu alır. Çömelme anında alt ekstremitelerde venöz dönüş artmış, pulmoner kan akımı azalmış olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 22