4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 6. ÜNİTE (a)

Soru 1- Kalbin tabakaları içten dışa doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir
A)-Myocard – Perikard – Endocard
B)-Myocard – Endocard – Pericard
C)-Endocard – Myocard – Pericard
D)-Pericard – Endocard – Myocard
E)-Pericard – Myocard – Endocard
Soru 2- Doğumsal kalp hastalığı tanılamasında çocuk muayene edilirken inspeksiyonda aşağıdakilerden hangisi yoktur
A)-Solunum sıkıntısı
B)-Siyanoz
C)-Göğüs deformitesi
D)-Çomak parmak
E)-Üfürüm varlığı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi doğumsal kalp hastalıklarının oluşumunda maternal faktörler arasında değildir
A)-Annenin radyasyona maruz kalması
B)-Annenin yaşının 20 yaşından küçük olması
C)-Hamileliğin ilk üç ayında kızamıkçık geçirmesi
D)-İyi beslenmemesi
E)-Annenin diyabet hastası olması
Soru 4- Kalbin büyük defektlerinde soldan sağa olan şantın yönü basınç farklılığı nedeniyle sağdan sola dönüşür ve siyanoz oluşur.Bu durum aşağıdakilerden hangisidir
A)-Einsenmenger Sendromu
B)-Tromboemboli
C)-Diseksiyon
D)-Atriyal Septal Defekt
E)-Ventriküler Septal Defekt
Soru 5- Atriyal septal defekt büyükse kendiliğinden kapanmamışsa kaç yaşından sonra mutlaka cerrahi müdahale gerekir
A)-1
B)-10
C)-2
D)-4
E)-7
Soru 6- Fallat Tetralojisinde dört anomali vardır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-Ventriküler Septal Defekt
B)-Atriyal Septal Defekt
C)-Pulmoner Stenoz
D)-Sağ Ventrikül Hipertrofisi
E)-Aortanın Sağa Pozisyonu (Ata binen aorta)
Soru 7- Hipoksik nöbet sırasında bebeklere ve çocuklara verilmesi gereken pozisyon aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bebeklere yan yatma pozisyonu – Çocuklara düz yatma pozisyonu
B)-Bebeklere yüzü koyun yatma pozisyonu – Çocuklara yan yatma pozisyonu
C)-Bebeklere düz yatma pozisyonu – Çocuklara ayakta dik durma pozisyonu
D)-Bebeklere ayakları havaya kaldırma pozisyonu – Çocuklara yüzü koyun yatma pozisyonu
E)-Bebeklere diz-göğüs pozisyonu – Çocuklara çömelme pozisyonu
Soru 8- Hipoksik nöbetin oluşmasını uyaran nedenler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Taşikardi – Hipovolemi
B)-Dehitnatasyon
C)-Hepsi
D)-Demir eksikliği anemisi
E)-Stres – Ikınma – Ağlama
Soru 9- Pulmoner Atrezide klinik bulgulardan hangisi yanlıştır
A)-Taşipne
B)-Bradikardi
C)-Dispne
D)-Asidoz
E)-Taşikardi
Soru 10- Pulmoner atrezide kesin tanı hangisiyle konur
A)-EKO
B)-EKG
C)-Röntgen
D)-USG
E)-Tomografi
Soru 11- Aort lümenin darlığında kollar ve bacaklar arasında kan basıncı farkı kaçtır
A)-Kollardaki kan basıncı bacaklardan 10mmHg fazladır
B)-Kollardaki kan basıncı bacaklardan 30mmHg fazladır
C)-Kollardaki kan basıncı bacaklardan 20mmHg fazladır
D)-Kollardaki kan basıncı bacaklardan 20mmHg azdır
E)-Kollardaki kan basıncı bacaklardan 30mmHg azdır
Soru 12- Siyanotik kalp hastalığı olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisiyle desteklenmelidir
A)-K vitamini desteği
B)-Florür desteği
C)-A vitamini desteği
D)-Fe desteği
E)-C vitamini desteği
Soru 13- Diz,dirsek,el ve ayak bileğinde şişlik,kızarıklık,ısı artışı ve ağrı aşağıdakilerden hangisinin belirtisidir
A)-Poliartrit
B)-Kardit
C)-Deri altı nodüller
D)-Sydenham Koresi
E)-Soğuk algınlığı
Soru 14- Aort lümeninin herhangi bir yerinde darlık olması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pulmoner Atrezi
B)-Aort Koarktasyonu
C)-Pulmoner emboli
D)-Aort Stenozu
E)-Pulmoner Stenoz
Soru 15- Doğumsal kalp hastalıklarında büyük çocuklarda aşağıdaki belirtilerin hangisi vardır
A)-Merdiven çıkarken,koşarken nefes nefese kalma
B)-Siyanoze olma
C)-Bayılma
D)-Hepsi
E)-Çömelme
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi doğumsal kalp hastalıkları tanılama yöntemlerinden değildir
A)-öykü alma (prenatal,doğum,postnatal dönem)
B)-fizik muayene(inspeksiyon,palpasyon,oksültasyon)
C)-yardımcı testler(telekardiyopati,ekg,eko,hemotolojik angiokard,kalp kateterizasyonu)
D)-alerji testi
E)-
Soru 17- Pulmoner kan akımını arttıran defektlerden (soldan sağa) değildir
A)-ventriküler septal defekt(vsd)
B)-atrial septal defekt(asd)
C)-patent duktus arteriozis(pda)
D)-fallot tetralojisi
E)-
Soru 18- Soldan sağa şantlı defektlerde basıncın yüksek olduğu sol taraftan-basıncın düşük olduğu sağ tarafa kan geçişi olmakta.bu yüzden sağ taraf basıncı artar.bu sefer sağ taraftan sol tarafa kan akımı başlar ve siysnoz oluşur.bu duruma einsenmenger sendromu denir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Pulmoner kan akımını azaltan defektlerden (sağdan sola ) değildir
A)-pulmoner atrezi
B)-triküspit atrezi
C)-fallot tetraljisi
D)-hipoksi
E)-
Soru 20- Daralmaya yol açan defektlerden değildir
A)-pulmoner stenoz
B)-aort stenozu
C)-triküspit atrezi
D)-aort koarktasyon
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20