4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 5. ÜNİTE (c)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarının beslenmesinde dikkat edilecek durumlardan değildir
A)-Sofra keyifli hale getirilmeli
B)-Yemek saatleri uygun seçilmeli
C)-Yemek için yeterli zaman ayrılmalı
D)-Menü sevdiği yiyeceklerden oluşmalı
E)-Reddettiği besini bir süre sonra tekrar verilmeli
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi marasmus bulguları arasında yer almaz
A)-Seyrek saçlar, ishal
B)-İnce saçlar, pigmentasyon
C)-Aydede yüz görünümü, ödem
D)-Normal cilt, ileri derecede doku kaybı
E)-Kronik açlık, ileri derecede ağırlık kaybı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Protein enerji malnütrisyonu ( PEM ) etyolojisinde rol oynayan birincil ( esas ) faktörlerden değildir
A)-Beslenme hataları
B)-Sistem hastalıkları
C)-Kusma ve ishaller
D)-Doğumsal faktörler
E)-Yetersiz sosyal çevre
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Protein enerji malnütrisyonu ( PEM ) etyolojisinde rol oynayan ikincil ( hazırlayıcı ) faktörlerden değildir
A)-Erken doğum
B)-Düşük doğum ağırlığı
C)-Doğum travması, zeka geriliği
D)-Tavşan dudağı, kurt ağzı
E)-Miktar ve kalori açısından yetersiz beslenme
Soru 5- 0-2 yaş beslenmede pencere dönemi denen bu dönemde en sık karşılaşılan sorunlardan değildir
A)-Çocukluk cağı hastalıkları ve ölümleri
B)-Büyüme geriliği
C)-Vitamin ve minarel eksikliği
D)-İshallerin en sık karşılaşıldıgı
E)-İlk 6 ayda anne sütü ile emzirme doğal beslenmedir
Soru 6- Süt salgılanmasında etkili olan oksitosin refleksini baskılayarak süt salgılanmasını etkiler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Oksitosin süt kasını uyararak kasılmasını ve sütün boşalmasını sağlar
B)-Annenin endişeli olması
C)-Stresli ve kuşkulu olması
D)-Mutsuz olması
E)-Olumsuz duygular içinde olması
Soru 7- Anne sütünde bulunan laktozun özelliği değildir
A)-Barsaklardan kalsiyum emilimini kolaylaştırır
B)-Laktobasil florasının gelişimini sağlar
C)-Çocuğu gastro enteritten korur
D)-Mineral içeriği çok yoğundur böbrek üstü yük oluşturur
E)-Hiçbiri
Soru 8- Kolastromla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-15 günden sonra salılanan süte denir
B)-15 gün arasında salgılanan süte denir
C)-İlk 5-7 günde salgılanan sarımsı renkte süte denir
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 9- Emzirmeden sonra anne aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır
A)-Bebeğin gazı çıkarılır
B)-Bebek sırt üstü yatırılır
C)-Sağ yanına yüzü koyun yatırılır
D)-Kalan sütü sağarak boşaltır
E)-Meme ucunu silerek kapatır
Soru 10- Anne sütünü azaltan nedenlerden değildir
A)-Şekerli su ve mama
B)-Öğün atlama
C)-Meme başındaki çatlaklar ve ağrı
D)-Annenin dengeli beslenmesi ve psikolojinin iyi olması
E)-Annenin yetersiz sıvı alması ve yorgun olması
Soru 11- Anne sütünün saklanmasında hangisi yanlıştır
A)-Steril kaplarda oda ısısında 3 saat buzdolabı rafında (+4) 3gün
B)-Derin dondurucuda (-18) 3 ay
C)-Derin dondurucudan çıktıktan sonra tekrar derin dondurucuda saklanması
D)-Kullanmadan önce benmari ile ısıtılması
E)-Hepsi
Soru 12- İnek sütünün 1 yaştan önce verilmeyiş nedeni değildir
A)-Anne sütü dışında besinlerle beslenmemelidir
B)-İnek sütünün protein içeriği yüksektir
C)-Alerjiye ve ileri yaşlarda otoimmün hastalıklara zemin hazırlar
D)-Sindirim güçlüğü ve gastrointestinal kanama
E)-Vitamin ve demir içeriği az renal yükü fazladır
Soru 13- Beslenmede okul yönetimlerine düşen görevlerinden hangi kurala uymaz
A)-Okullarda beslenme eğitimi ve danışmanlığı verilmeli
B)-Kantinde satılan yiyecek ve içeceklerin sağlıklı olmayışı
C)-Yemek verilen okulda diyetisyen veya beslenme uzmanı bulunması
D)-Okullarda verilen yemeklerin günlük besin ihtiyacının üçte biri karşılamalı
E)-Büyüme ve gelişme yetersizliği olan çocuklar tespit edilmeli aile ile iş birliği yapılmalı
Soru 14- Beslenme bozukluklarında yaşanan olumsuzluklar nelerdir
A)-Tekrarlayan enfeksiyonlar
B)-Kronik hastalıklar
C)-Uzun süre yeterli besin almayışı bodurluk oluşturması
D)-Çocukluk çağında protein ve enerji almayışından marasmus ve kwashiorkor
E)-HEPSİ
Soru 15- PEM (Protein -enerji malnitrosyonu)en çok etkilediği topluluklardan değildir
A)-Sosyo ekonomik düzey
B)-Eğitim düzeyi ve çevre koşulları
C)-Kültürel dini ve beslenme alışkanlığı
D)-Sosyo ekonomik düzeyin iyi olması yeterli ve dengeli beslenmenin olması
E)-Anne sütü ile beslenme durumları enfeksiyon hastalıkları
Soru 16- PEM etyolojisi iki grupta toplanır aşağıdaki belirtilerden hangisi birincil(esas) faktörlerdendir
A)-Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı
B)-Sindirim sistem anatomik bozukluklar (tavşan dudağı-kurt ağzı)
C)-Beslenme hataları kusma ishal enfeksiyonlar yetersiz sosyal çevre
D)-Sistem hastalıkları (kalp dolaşım, böbrek ve sinir sistemi)
E)-Metabolizma ve endokrin hastalıklar
Soru 17- PEM değerlendirilmesinde antropometrik sınıflamalar yapılmıştır en yaygın kullanılan hangisidir
A)-Wellcome sınıflaması toplam puanlara göre en ağır PEM tipidir
B)-Waterlow sınıflaması boya göre ağılık yaşa göre boy oranları ölçülmekte
C)-Gomez sınıflandırılması yaşa göre olması gereken ağırlık esas alınmıştır
D)-McLaren sınıflaması
E)-Harward sınıflaması ve DSÖ sınıflamasıdır
Soru 18- PEM klinik bulgularına göre nasıl gruplandırılır
A)-Marasmus
B)-Raşıtizm
C)-Kwashiorkor
D)-Hafif -orta- ağır
E)-Hiçbiri
Soru 19- Ağır PEM olan marasmus belirtilerindendir
A)-Ağır PEM in en yaygın tipidir kalori eksikliği ön plandadır kronik açlık hali vardır kaşektif görünümdedir
B)-PEM in proteinden yoksun beslenme şeklidir karın kaslarının zayıflığı nedeniyle karın bombedir
C)-Ağır PEM de uykuya eğilim stupor vücut ısısı 35 altında belirgin anemi ve ayaktan tedavi yanıtsız kalır
D)-PEM li vakaların en büyük bölümünü oluşturur büyüme geriliği zeka gelişiminde duraklama vardır
E)-Hepsi
Soru 20- PEM de tedavi ve hemşirelik yönetiminde ayaktan tedavi hangi durumlarda yapılmaz
A)-Çocuğun yaşına ve sosyal yaşantısına uygun diyet almasını sağlamak
B)-Eksik olan besinleri yerine koymak
C)-Dehidratasyon elektrolit bozukluğu ağır anemi ve hipoglisemi düzeltilir gerekirse kan tranfüzyonu antibiyotik tedavi verilir
D)-Besinlerin ucuz ve kolay bulunabilir olması
E)-Büyümeyi sağlamak çocuğu enfeksiyondan korumak

Toplam Soru Miktarı: 20