4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 4. ÜNİTE Büyüme-Gelişme Ve Bozuklukları (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi tüm organların büyüme ve gelişmesinde en etkili iki hormondan biridir
A)-Hipofiz ön lopundan salgılanan iki horumundur(somadotrop-somadotropin)
B)-Otosomal dominant kalıtım
C)-Böbrek üstü bezlerden salgılanan androjen ve östrojen hormon
D)-Mutant genidir
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi tiroit hormonunun işlevlerinden değildir
A)-Büyüme gelişme ve olgunlaşma
B)-Oksijen kullanımı ve vücut ısısı oluşumu
C)-Karbonhidrat protein ve lipit metabolizması sinirsel işlevlerde etkilidir
D)-Östrojen ve androjen hormonunu salgılar
E)-Hepsi
Soru 3- Adolesan döneminde sekonder seks karakterinin olgunlaşmasında en etkili hormondur
A)-Tiroit hormonu
B)-Testosteron ve östrojen
C)-Hipofiz hormonu
D)-Somadotrop
E)-Somadotropin
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi genetik faktörlerden değildir
A)-Tek gene bağlı kalıtım
B)-Multifaktöriyel kalıtım
C)-Hormonal faktörler
D)-Kromozal anomalileri ile kalıtım
E)-Hiçbiri
Soru 5- Doğum önceci dönem olan embriyonel dönemde hangi gelişmeler oluşur
A)-Döllenmiş yumurta bölünerek çoğalır
B)-İntra uterin ikinci ve sekizinci haftasına kadar gecen doku ve organ oluşumlarının vücut hatlarının belirginleşmeye başladığı dönemdir
C)-Büyümenin hızlı olduğu dönemdir
D)-Dış dünyaya uyum sağlayacak olgunluğa eriştiği dönemdir
E)-İlk iki haftayı kapsayan dönemdir
Soru 6- Bebeklik ve süt çocukluğu döneminde hangi gelişmeler görülmektedir
A)-Birinci aydan on ikinci aya kadar dönemi kapsar
B)-Hızlı büyüme ve gelişme görülmektedir
C)-Bu dönemdeki bebek İNFANT olarak adlandırılır
D)-Bir çok literatürde İNFANTİL dönem olarak adlandırılır
E)-Hepsi
Soru 7- Okul öncesi çocukların boy uzunluğu ortalaması nasıldır
A)-Her on yılda bir 1cm boy uzunluğu ağılık 1 kg artar. Adolesan dönemde her on yılda ortalama 2 cm boy uzunluğu 2,5 kg artış meydana gelmektedir
B)-Her iki yılda 1cm boy 2 kg artış olur
C)-Boy ve kilo artışı çocuğun beslenmesine bağlıdır
D)-İlk aylar hızlı kilo alır ve boyu hızlı uzar
E)-Anne sütü ile beslenen çocuklar daha hızlı kilo alır
Soru 8- Organ ve sistemlerin büyüme ve gelişmesindeki farklılıklar hangisidir
A)-Merkezi sinir sistemi ve beyin gelişimi hızlıdır
B)-İlk iki yaşta beyin gelişimi baş çevresi ölçümü ile yapılmalıdır
C)-Lenf sisteminin gelişimi 12 yaşa kadar devam eder
D)-Genital sistem değerlendirmesinde adolesan dönem hızla geliştiği ve sekonder seks karekterinde değişikliklerin oluştuğu görülür
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi hipofizer cücelik nedenlerindendir
A)-HİPOFİZ ON LOP HORMONLARININ yetersiz ya da fazla salgılanması sonucu ortaya çıkar
B)-Yetersiz hormon salgılanmasında doğumsal gelişme bozukluğu
C)-Hipofiz bezinin yokluğu ya da hipoplazi
D)-Doğum travmaları sonucu asfiksi ön hipofizde ya da hipotalamusta tümör
E)-Hepsi
Soru 10- Hipofiz cücelikte tanı nasıl konur
A)-El bileği grafisi ile kemik yaşı tespiti yapılır
B)-Fizik muayene
C)-Hormon düzeyinin belirlenmesinde laboratuvar incelemeleri kan örnekleri
D)-Tümörde ayırıcı tanıda beyin grafileri
E)-Hepsi
Soru 11- Hipofizer cücelikte hemşirelik bakımında hangisi yapılmaz
A)-Davranış sorunları ve anksiyete ile baş etmede yardımcı olunmalıdır
B)-Çocuğun yaşına uygun sorumluluk verilmeli kendini kabul etmesine yardımcı olunmalıdır
C)-Aile ve çocuğa bilgilendirme yapılmaz
D)-Yaşına uygun kıyafet seçimi yapılması konusunda aile uyarılmalı
E)-Puberte gecikme konusunda çocuk ve aile bilgilendirilmeli
Soru 12- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kız çocuklarında görülen kromozom bozukluğudur
A)-Hipofizer cücelik
B)-Turner sendromu
C)-Klinefelter sendromu
D)-Pilör stenözü
E)-Yarık dudak ve damak
Soru 13- Klinifer sendromu tanısı konan çocuklarda hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır
A)-Zihinsel sorunlara yönelik sosyal destek sistemi hakkında aileye bilgi verilmeli
B)-Beden imajına ilişkin emosyonel sorunlara destek olunmalıdır
C)-Çocuk aile duygularını ifade edebilmesi için destek olunmalıdır
D)-Adolesan cinsel eğitim konusunda destek alınmalı
E)-Hepsi
Soru 14- Adrenogenitel sendromu kortizol biyo sentezi için gerekli enzimlerden birinin doğumsal olarak eksikliği ya da yokluğu sonucu adrenal bezlerden salgılanan hormonlarda artış nedeniyle meydana gelir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Zihinsel gelişme kuramının hangi döneminde ben merkezcilik öne çıkar
A)-İşlem öncesi dönem
B)-Duyusal motor dönem
C)-Formal işlemsel dönem
D)-Somut işlemsel dönem
E)-Mantıksal işlemsel dönem
Soru 16- Çocuğun büyüme ve gelişmesinde ,genetik faktörlerden olantek gene bağlı kalıtımda otosomal resesifkalıtım özelliklerinden değildir
A)-Taşıyıcı (heterozigot)anne babanın çocuklarında hastalık görülme olasılığı %25,sağlıklı olma olasılığı % 25,taşıyıcı olma olasılığı % 50 dir
B)-Anne babadan sadecebiri taşıyıcı(heterezigot)ise çocuklarında %50 oranında hastalığı taşıma olasılığı vardır.hastalık görülmez.% 50 olasılıklı sağlıklı çocuk sahibi olurlar
C)-Hastalığın taşıyıcılığı olmaz,sağlıklı olan % 50 hastalığı taşımaz ve diğer kuşaklara geçirmez
D)-Normal görünümde anne babaların çocuklarında hastalık belirtileri görülür
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Büyüme ve gelişmeyi etkileyen durumlardan değildir
A)-Prenatal ortam faktörleri
B)-Genetik faktör ler
C)-Hormonal faktörler
D)-Postnatal ortam
E)-Çocuğun saat takması
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Büyüme ve gelişmede etkili Hormonal Faktörlerden değildir? I)Hipofizin ön lobunda salınan büyüme hormonu(somadotrop,somadotropin) II)troid bezinden salınan troid hormonu III)Böbrek üstü bezi androjen hormonu IV)Östrojen ve testetero V)prolaktin
A)-I-II
B)-V
C)-I II III
D)-III IV
E)-
Soru 19- Büyüme ve gelişme kuramcıları ve kuramları eşleştirmesi doğru olanları biliniz. I)Sigmond Freud (psikoseksüel gelişim II)Erik Erikson(çevresel Etkenler) III)Arnol Gessel(Genetik) IV)Jean Piaget (çevre ve çevreden gelen uyarılar) V)Albert Bandura(taklit ile öğrenme) VI)Florans nightingale
A)-I II III IV V
B)-I II
C)-III IV
D)-VI
E)-
Soru 20- Kız çocuklarında ergenlik belirtilerinden ilk hangisi görülür
A)-pubis kıllanması
B)-Meme gelişimi
C)-Aksiller kıllanma
D)-Kas artışı
E)-Menarş
Soru 21- Bireyin kendi iç dünyasını ,duygularını ,duygusal ,sınırların gücünün farkında olması ve kendini tepkilerini n derecesini ,öz benliğini anlaması duygusal yönden yansıtabilmesi becerisini psayan,bireyin iç ruh hali amaçları ,motivasyonu ,istek arzu ve huyu ile ilgili farkındalık,kendini anlama,öz kavram ve gerektiğinde öz disiplin sağlayabilme becerisi olan zeka alanı hangisidir
A)-Uzamsal Zeka
B)-İçsel zeka
C)-Sosyal Zeka
D)-Kinestetik zeka
E)-Duygusal Zeka
Soru 22- 5) Okul çocuğu döneminde görülen gelişmelerden hangileri doğrudur? I)6-12 Yaş arasında zihinsel gelişme hızlıdır II)Bu dönemde çocuğun bilişsel gelişimi hızlıdır. III)Okul çocuğu dönemi 6 yaştan 12 yaşa kadar IV)Motor becerilerde artış dikkat çeker V)Bu dönemde çocuğun fiziksel büyüme hızlıdır
A)-I II III IV
B)-I
C)-HEPSİ
D)-II III
E)-
Soru 23- Bebeklerde küçük motor gelişmeyi gösteren bulgu hangisidir
A)-Tek ayak üstünde durma
B)-Destekli-desteksiz oturma
C)-Eline aldığı oyuncağı ağzına götürme
D)-merdiven inip çıkma
E)-Ağaca tırmanma
Soru 24- Hipofizer cücelik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I)Fiziki ortam cücenin boyuna göre düzenlenir. II)Ergenlik ile ilgili aile ve cüce kişi bilgilendirilir. III)Cücenin fiziki yaşına göre kıyafet seçilir. IV)Cücenin fiziki durumuna göre konuşulur
A)-)I.
B)-II
C)-III-IV
D)-HEPSİ
E)-

Toplam Soru Miktarı: 24