4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 4. ÜNİTE Büyüme-Gelişme Ve Bozuklukları (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çocukta yaş ile birlikte gözlenen fonksiyonel olgunlaşmayı gösteren değişikliklerdir
A)-Büyüme
B)-Gelişme
C)-Boy uzaması
D)-Tartı artışı
E)-
Soru 2- Büyüme kavramında aşağıdaki özelliklerden hangisi değerlendirilmez
A)-Vücut ağırlığında artış
B)-Boyu ölçümünde uzama
C)-Baş çevresinde genişleme
D)-Bazı davranış ve işlevleri yapabilme becerisi
E)-
Soru 3- Büyümenin en hızlı olduğu dönem döllenmeden doğuma kadar olan intrauterin dönem ve bunu izleyen doğum sonrası ilk yaşa kadar olan dönemdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Doğum öncesi dönem üç döneme ayrılır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildi
A)-Perinatal dönem
B)-Ovum dönemi
C)-Embriyonel dönem
D)-Fetal dönem
E)-
Soru 5- ……………. Ovum dönemini takiben intrauterin dönemin ikinci haftasından sekizinci haftasına kadar geçen doku ve organ oluşumlarını meydana geldiği dönemi kapsar. Boşluğu doldurunuz
A)-Fetal dönem
B)-Perinatal dönem
C)-Embriyonel dönem
D)-Püberte dönem
E)-
Soru 6- Doğum sonrası dönem kendi arasında altı dönemden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir
A)-Yenidoğan dönemi
B)-Oyun çocukluğu dönemi
C)-Adolesan dönem
D)-Okul çocukluğu dönemi
E)-Embriyonel dönem
Soru 7- Bu dönem bir çok literatürde Infantil dönem ve bu dönemdeki bebekte infant olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin adıdır
A)-Ergenlik dönem
B)-Oyun çocukluğu dönemi
C)-Bebeklik süt çocukluğu dönemi
D)-Yenidoğan dönemi
E)-
Soru 8- Büyüme süreci tüm çocuklarda baştan ayağa ve merkezden uçlara bir yön izler doğum sonrası en hızlı büyüyen vücut bölümü baştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- sağlıklı olan bir çocuğun büyümesinde takip edilen normal referans Persantil değerleri kaçtır
A)-3-69
B)-3-97
C)-4-97
D)-4-87
E)-
Soru 10- Okul öncesi çocukların boy uzunluğu ortalamasında her on yılda bir …….. ve vücut ağırlığında…….. artış meydana gelmektedir. boşlukları doldurunuz
A)-2cm-2kg
B)-1,5cm-2,5kg
C)-1cm-2kg
D)-1cm-1kg
E)-
Soru 11- Adolesan dönemde ki çocukların büyümesi incelendiğinde her on yılda Boy uzunluğu ortalamasında yaklaşık ….. ve vücut ağırlığında ise ortalama……. artış meydana gelmektedir boşluğu doldurunuz
A)-2cm-2,5kg
B)-2cm-3kg
C)-1.5cm-2,5kg
D)-2cm-2kg
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi kortizol biyosentezi için gerekli enzimlerden birinin Doğumsal olarak eksikliği veya yokluğu sonucu Adrenal bezlerden salgılanan hormonlarda artış nedeniyle meydana gelmektedir
A)-Down sendromu
B)-Turner sendromu
C)-Klinefelter sendromu
D)-Adrenogenital sendrom
E)-
Soru 13- Yenidoğan döneminde aşağıda yer alan belirtilerden hangilerinin varlığında bebekte down sendromu varlığından bahsedilir
A)-Hepsi
B)-Kulak kepçesi anomalisi
C)-Ensede fazla değeri kavramı
D)-Avuç içinde Simian çizgisi
E)-Pelvis displazisi
Soru 14- ……………. erkek çocuklarda görülen bu sendrom da cins kromozomları XXY yapısındadır bir tane olması gereken X kromozomu birden fazladır boşluğu doldurunuz
A)-Turner sendromu
B)-hipofizer cücelik
C)-Klinefelter sendromu
D)-Down sendromu
E)-
Soru 15- aşağıdaki eşleşmelerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-Psikoseksüel gelişim kuramı – SİGMOND FREUD
B)-Psikososyal gelişim kuramı – ERİK ERİKSON
C)-Olgunlaşma kuramı – ARNOLD GESSEL
D)-Bilişsel gelişim kuramı- JEAN PİAGET
E)-Taklit ile öğrenme kuramı- HOWARD GARDNER
Soru 16- Intraunterin dönemde fetüsü etkileyen tüm faktörler prenatal ortam faktörleri olarak adlandırılır. Fiziksel, hormonal, kimyasal ya da genetik olarak fetüsü olumsuz etkileyen ve fetüse zarar veren etkenlere teratojen denir. Teratojenlerin fetüs üzerinde etki gösterebilmesi hangi kurallara bağlıdır
A)-Her fiziksel- kimyasal ajan her memeliyi aynı şekilde etkilemez
B)-Her ilacın kullanımı ve zararı her hamile kadında aynı etkiyi göstermez
C)-Teratojene maruz kalma zamanı önemlidir
D)-Teratojenler bazı organ ve sistemler üzerinde daha etkilidir
E)-Hepsi
Soru 17- Çocuğun ailesinden gelen genetik özellikleri ve yapısı büyüme- gelişmesini etkilemektedir.Tek gene bağlı kalıtsal özellikler arasında hangisi Otosomal dominant kalıtımın özelliklerinden biri değildir
A)-Mutant genin etkisi sadece geni homozigot taşıyanlarda belirti verir
B)-Özellik ya da hastalık her kuşakta ortaya çıkar ve kuşak atlamaz
C)-Her iki cins eşit olarak etkilenmektedir
D)-Heterozigot olan kişinin hastalık veya özelliği çocuklarına geçirme olasılığı %50’dir
E)-Hastalığın taşıyıcılığı olmaz, sağlıklı olan %50 hastalığı taşımaz ve diğer kuşaklara geçirmez
Soru 18- Sigmond Freud tarafından geliştirilmiş psikoseksüel gelişim kuramı kapsamında çocukların aşağıda yer alan yaş dönemlerine özgü psikoseksüel gelişimlerinden hangisi yanlış bilgidir
A)-Oral dönem- Id (0-1 yaş)
B)-Anal dönem-Ego (1-3 yaş)
C)-Fallik Dönem- Süperego (3-9 yaş)
D)-Latent dönem (6-12 yaş)
E)-Genital dönem (12-18 yaş)
Soru 19- Erik Erikson tarafından geliştirilen Psikososyal Gelişim Kuramının hangi evresinde Konuşmanın gelişmesi, sfinkter ve kas kontrolünün gelişmesi, idrar ve dışkıyı tutma ve bırakma deneyiminin başlaması bu dönemin dikkat çeken davranışsal özellikleridir
A)-Girişkenlik-Suçluluk Evresi (3-6 yaş)
B)-Özerklik-Utanç-Şüphe-Kararsızlık evresi (1-3 yaş)
C)-Güven-Güvensizlik Evresi (0-12 ay)
D)-Üreticilik- Aşağılık Duygusu evresi (6-12 yaş)
E)-
Soru 20- Albert Bandura tarafından geliştirilen ...................... kuramında çocukların davranışları (dikkat ederek) öğrendiği, daha sonra davranışları (aklında tuttuğu), bunu takiben davranışları taklit yoluyla (tekrarladığı) ve yeniden yaparak (pekiştirdiği) bildirilmiştir. boşluğu doldurunuz
A)-Bilişsel Gelişim Kuramı
B)-Psikososyal Gelişim Kuramı
C)-Olgunlaşma Kuramı
D)-Taklit ile Öğrenme Kuramı
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20