4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 3. ÜNİTE YENİDOĞANIN DAHİLİ VE CERRAHİ SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI (c)

Soru 1- Aşağıda verilenlerden hangisi patolojik sarılık değildir
A)-Rh uygunsuzluğu
B)-ABO uyuşmazlığı
C)-kernikterus
D)-anne sütü sarılığı
E)-hidrops fetalis
Soru 2- kernikterus te ölüm oranı oldukça yüksektir.Yaşayan bebeklerde görülen sekeller verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-beyin felci
B)-zeka geriliği
C)-fasiyal paraliz
D)-işitme kaybı,ataksi
E)-
Soru 3- yenidoğan sarılıklarında uygulanan tedavi yöntemlerinden hangisi değildir
A)-fototerapi
B)-radyoterapi
C)-kan değişimi
D)-farmakolojik tedavi
E)-
Soru 4- Kan değişimi uygulaması ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-değişim için kullanılacak kan 72.saatlik ve bebeğin kanıyla uyumlu olmalıdır
B)-cross-match testi yapılmış olmalıdır.kandeğişimi 1.5saattte yapılmalıdır
C)-her alış-verişte 5 ml kan değiştirilmelidir.her alış veriş 3-5 dk yapılmalıdır
D)-kan değişimi sabah saatlerinde yapılabilir
E)-
Soru 5- Aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır
A)-yenidoğanların kan hacmi 85ml dir
B)-kan değişimi term bebek 150-180 ml dir
C)-kan değişimi pretermde 120 ml dir
D)-bu miktarlarda yüzde yüz kan değişimi olmaktadır
E)-
Soru 6- Sürfaktan maddesinin eksikliği sonucu oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Uzamış ekspiryum
B)-Hiperbilirubinemi
C)-Hyalin Membran
D)-Hipoksi
E)-Greft
Soru 7- Kernikterus neye denir
A)-Besini redetme
B)-Bilirubin seviyesinin kan beyin bariyerini aşması sonucu nöropatolojik sekellerin ortaya çıkması
C)-Tiz sesle ağlama
D)-Retina hasarı e) Bebeğin kanının uygun donör kanı ile değiştirilmesidir
E)-
Soru 8- Yaşamın ilk 2 hafasında başlayan, giderek artan, fışkırır tarzda (1 metre uzağa fışkırtabilir) kusma aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir
A)-Anal stenoz
B)-Rektal atrezi
C)-Diyafragmatik Herni
D)-Omfolosel
E)-Pilor stenozu
Soru 9- Patolojik Sarılık Doğumdan sonraki ilk ........ içinde başlar
A)-24-48 saat
B)-48-36 saat
C)-1 Hafta
D)-1/2 saat
E)-15 Gün
Soru 10- kafa kemiklerinde periost altında kan toplanmasına bağlı başın şekil bozukluğuna.........denir
A)-Sefal hematom
B)-Verniks kazeoza
C)-Fizyolojik hipotoni
D)-Moro Refleksi
E)-Caput succadenum
Soru 11- Fototerapide gözlerin opak ped ile kapatılmasının amacı nedir
A)-Lokopeniyi önlemek
B)-Bebeğin ışık almayan bölgelerine ışığı yansıtmada yardımcı olmak
C)-Retinal hasarı önlemek
D)-Isı değişikliklerini önlemek
E)-Siyanozu önlemek
Soru 12- Trakeaözofageal fistül neye denir
A)-Özofagusun gelişimini tam olarak tamamlayamaması
B)-nefes almada güçlük
C)-verilen besinlerin ağızdan ve burundan geri gelmesi
D)-besinlerin trakeaya geçmesi
E)-özofagus ile trakea arasında anormal bir bağlantı olması
Soru 13- Kernikterusta aşağıdakilerden hangisi 3. Evrede görülmez
A)-Opustetanüs
B)-işitme-görme bozuklukları
C)-beslenme bozuklukları
D)-hipotermi
E)-zeka geriliği
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan asfiksisinin belirtilerinden değildir
A)-Bebeğin ilk 1 dakika içinde ağlamaması
B)-Doğumdan sonra 2 saat içinde taşipne
C)-Apgar skorunun 1. ve 5. dakikada 6 nın altında olması
D)-solunumun 30 sn içinde başlamaması
E)-yüzeysel ve düzensiz solunum
Soru 15- Brakiyal paralizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-kol, bilek ve el kaslarını oynatan sinirlerin zedelenmesi
B)-parmakların bükülü pozisyonda olması
C)-Yakalama refleksinin olmaması
D)-omuz düşüklüğü
E)-pupilla refleksinin olmaması
Soru 16- Yenidoğan Asfiksisinde uygulanan ABCDE kuralı aşağıdakilerden hangisidir
A)-başın geriye doğru çekilmesi
B)-havayolu açıklığının, solunumun, dolaşımın sağlanması ve ilaç uygulaması
C)-Ambu ile solunumun sağlanması
D)-yüzeysel ve düzensiz solunum, siyanoz belirtileri
E)-Sürfaktan verilip antibiyotik tedavisi başlanması

Toplam Soru Miktarı: 16