4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 3. ÜNİTE YENİDOĞANIN DAHİLİ VE CERRAHİ SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI (b)

Soru 1- Kusma ,kanlı ishal ve batın gerginliği gibi semptomlarla ortaya çıkan,ince ve kalın barsaklarda septik nekroz gelişim gösteren NEKROTİZAN ENTEREKOLİT te laboratuvar bulgularında görülmeyen hangisidir
A)-anemi,lökopeni,trombositopeni
B)-kan üre ve kreatin de artış
C)-elektrolit dengesizlikleri,kan kültüründe patojen organizmalar
D)-metabolik ve respiratuvar asidoz
E)-
Soru 2- Orofasiyal yarıklar majör konjenital anotomik bozukluklardır.etyoloisinde yanlış olan bilgiyi bulunuz
A)-çevresel ve genetik faktörler
B)-c vitamini eksikliği ve metabolik hastalıklar
C)-Gebenin B ve Avitamini eksikliği ,streoid kullanımı,aminopterin,antikonvülzan ilaçlar
D)-oligohidroamnios,ileri yaş gebelik,akraba evliliği
E)-alkol,sigara ve uyuşturucu kullanımı,radyasyona maruz kalma
Soru 3- yarık dudak doğumdan sonra 2-3 ay içinde chelioplasti ile,yarık damak ise 6ay-5 yaş arası palatoplasti ile opera edilmelidir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- yarık damak ve dudak en çok siyah ırkta görülür
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- pilor stenozundaki kusma ile ilgili ayırıcı özellik nedir
A)-beslenmeden sonra fışkırır tarzda olması
B)-bebek açken safra şeklinde kusması
C)-beslenme ardından ağız kenarında sızıntı şeklinde kusması
D)-kusmuğun içerisinde kan hücrelerinin görülmesi
E)-
Soru 6- pilor stenozundaki belirtilerden yanlış olanı bulunuz
A)-bebekte kilo kaybı,dehidratasyon bulguları
B)-beslenmeden sonra midenin soldan sağa peristaltik hareketlerinde artış
C)-genellikle gaitada kan görülmesi
D)-dışkılama sayısında azalma ,koyu renkli ve açlık dışkısı
E)-pilor kasının zeytin büyüklüğünde dıştan ele gelmesi
Soru 7- bir yada iki testisin skrotuma inmemesi (inmemiş testis) olarak tanımlanan yeni doğan defekti aşağıdakilerden hangisidir
A)-epispadias
B)-hipospadias
C)-kriptorşidizm
D)-hidrosel
E)-
Soru 8- Yenidoğanlarda ağrı ölçme ve değerlendirme için CRIES ve N-PASS sklaları kullanılır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- yenidoğanlarda cilt tanımlamasında AWHONN, deri bütünlüğü değerlendirmesinde NSCS skalası kullanılmaktadır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- yenidoğanın solunum seslerinin oskültasyonunda hangisi değerlendirilmez
A)-göğüs yüksekliği değerlendirilir
B)-cilt rengi ve perfüzyon değerlendirilir
C)-periferik perfüzyon değerlendirilir
D)-kan gazları ve oksijen saturasyonu takibi
E)-
Soru 11- yenidoğanlarda nonformolojik ağrı geçirme yöntemleri verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-non-nutritif emme
B)-kanguru bakımı
C)-cenin pozisyonu
D)-kurbağa pozisyonu
E)-kundaklama,gelişimsel destekleyici bakım
Soru 12- Asfiksiye erken müdahale edilmediğinde oluşan tablolardan hangisi değildir
A)-hipotoni
B)-uyarılara cevap alamama
C)-fizyolojik sarılık
D)-exitus
E)-
Soru 13- Asfiksili bir bebekte solunum yolunun açık tutulması için ilaç uygulandıktan sonra uygulan müdahalede neler yapılmalıdır.yanlış olan seçeneği bulunuz
A)-steroidli mayi ı.v verilir
B)-baş geriye çekilir ve hafif extansiyon pozisyonu verilir
C)-ağız içi temizlenir ve entübe edilir
D)-ambu ve maske ile solunum sağlanır
E)-
Soru 14- Mekonyum aspirayonunun oluşum sebebi nedir
A)-intrauterin asfiksi
B)-gestasyonel diyabet
C)-kafa içi kanamaları
D)-plasental anomaliler
E)-
Soru 15- Mekonyum aspirasyonu sendromunda inspeksiyonla muayenede görülen bulgulardan olmayan hangisidir
A)-göğüste şişkinlik
B)-burun kanadı solunumu
C)-soluk cilt görünümü
D)-yaygın döküntü
E)-
Soru 16- mekonyum aspirasyonu sendromunda bebekte görülen nörölöjik tablo hangisidir
A)-opüs tetani
B)-konvülziyon
C)-respiratuvar distres
D)-kafa içi kanamaları
E)-
Soru 17- mekonyum aspirasyonu sendromunda oluşan kardiyak belirtiler nelerdir
A)-kalp yetmezliği
B)-kardiyojenik şok
C)-kalp büyümesi
D)-mitral yetmezlik
E)-
Soru 18- Mekonyum aspirasyonu sendromu tedavisinde izlenecek yollar belirtilmiştir.yanlış olan bilgi hangisidir
A)-bebek doğar doğmaz ağız ve burun aspire edilir
B)-trakeal aspirasyon yapılır
C)-yoğun bakıma alınırak monitörize edilir
D)-oksijen uygulanır. Entübe edilir
E)-ağız içi gümüş nitratla temizlenir
Soru 19- sürfakten uygulaması sırasında bebeğe hangi pozisyon verilir
A)-1.dozda ortopne,2. Dozda lateral
B)-1.ve 2. Dozda trendelenburg
C)-1.dozda sağ lateral,2.dozda sol lateral
D)-her iki dozda dorsal pozisyonda uygulanır
E)-
Soru 20- doğumdan sonra 24-48 saat içindebaşlar -bilüribin düzeyi 15mg üzerindedir -termlerde 1 hafta,pretermlerde 2 haftadan uzun sürer -Rh uyuşmazlığı ve ABO uyuşmazlığı vardır. Yukarıda bulguları verilen tablo hangi tip sarılıktır
A)-fizyolojik sarılık
B)-patolojik sarılık
C)-anne sütü sarılığı
D)-hidrops fetalis
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20