4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 3. ÜNİTE YENİDOĞANIN DAHİLİ VE CERRAHİ SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI (a)

Soru 1- Aşağıda verilenlerden hangisi Yenidoğanda doğum travmaları sonucunda oluşan hasarlar biri değildir
A)-capput succadenum
B)-sefal hematom
C)-konjenital tortikolis ve sinir zedelenmeleri
D)-hipoglisemi
E)-
Soru 2- çoğunlukla parietal ve oksipital bölgelerdeki saçlı deri ve deri altında sıvı toplanmasıdır.palpasyonla şişlik yumuşaktır ve elle hareket ettirilebilir.şişlik suturları sınırlı değildir.bir kaç günde kendiliğinden geçer.açıklaması verilen bulgu hangisidir
A)-sefal hematom
B)-çaput succadenum
C)-hidrosefali
D)-konjenital tortikolis
E)-
Soru 3- Sefal hematom kafa kemiklerinde periost altında kan toplanmasına bağlı şekil bozukluğudur.Bu tablo ile ilgili yanlış olan bilgiyi işaretleyiniz
A)-görme bozukluklarına neden olabilir
B)-suturları sınırlıdır, 2-10 hafta içinde kaybolur.kalsifikasyon olabilir
C)-sızıntı şeklinde olur ve saatler sonra ortaya çıkar
D)-çoğunlukla parietel kemiklerde görülür
E)-
Soru 4- Yenidoğanın ağladığında yüzün bir tarafı hareketsizdir,göz kapağı tam olarak kapanmaz,ağız sağlam tarafa doğru çekik ise bu durumda aklınıza ne gelir
A)-tortikolis
B)-hidrosefali
C)-fasial sinir paralizi
D)-sefal hematom
E)-
Soru 5- Duchenne Erb ve Klumpke olmak üzere iki tipi vardır. Kol ,bilek ve el kaslrını oynatan sinirlerin zedelenmesi sonucu oluşur.Aşağıdakileren hangisi bu bulgudur
A)-Brakiyal paralizi
B)-fasiyal sinir zedelenmesi
C)-kafa içi kanamalar
D)-respiratuvar distres
E)-
Soru 6- 5. ve 6.servikal sinir zedelenmesi sonucu gelişen Brakial paralizinin Duchenne Erb tipinde hangi bulgu yoktur
A)-üst kol paralizidir
B)-omuz düşük ,kol içe dönüktür
C)-paralizi olan tarafta moro refleksi gözlenmez
D)-yakalama refkeksi yoktur
E)-
Soru 7- Brakial paralizinin 7. Ve 8. Servikal sinir zedelenmesiyle oluşan klumpke tipinde hangi bulgu yoktur
A)-el bileğinde paralizi vardır,kol dirsekten fleksiyondur
B)-yakalama refleksi gözlenir
C)-elde ödem ve siyanoz gözlenir
D)-eldeki küçük kaslar ve fleksörleri felçlidir
E)-
Soru 8- kafa içi kanamalarının nedenleri verilmiştir.hangisi doğru değildir
A)-preterm doğumlar
B)-makat gelişli doğumlar
C)-müdahaleli doğumlar(vakum,forseps vb)(hemşire olmayan arkadaşlar için açıklama yaptım.)
D)-seksiyo doğumlar(sezeryan )
E)-
Soru 9- yenidoğanda 3.günden sonra gözlenen dalgınlık,huzursuzluk,tiz ağlama,emme güçlüğü,kusma,konvülsiyon,düzensiz solunum,fontonelde kabarıklık,mora ve pupilla refleks yokluğu,hipertoni ve hipotoni gibi belirtilerin oluşu size neyi düşündürür
A)-kafa içi kanamaları
B)-hidrosefali
C)-fasiayal sinir paralizi
D)-asfiksi
E)-
Soru 10- -Apgar skorunun 1ve 5. Daikada 6 nın altında olması -solunumun 30 saniye içinde başlamaması -bebeğin ilk 1. Dakikada ağlamaması -yüzeyel ve düzensiz solunum Yukarıdaki belirtilerin bulunduğu yenidoğanda ne düşünürsünüz
A)-kafa içi kanamaları
B)-asfiksi
C)-fizyolojik sarılık
D)-pilor stenozu
E)-
Soru 11- Respiratuvar distres sendromu(RSD)akciğer alveollerinin yüzey gerilimini sağlayarak akciğerlerin kollebe olmasını önleyen...........maddesinin eksilkiği sonucu oluşur.boşluğa uygun kelecek kelimeyi bulunuz
A)-surfakten
B)-D vitamini
C)-prolaktin
D)-T3 , T4 ve TSH
E)-
Soru 12- Respiratuvar distres sendromunda risk grubunda olanlar verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-pretermler,sezeryan doğumlar
B)-çoğul gebelikler
C)-konjenital anomaliler
D)-diyabetik anne bebekleri
E)-
Soru 13- Doğumdan sonra 2 saat içinde taşipne,dispne ,inleme,hırıltı,siyanoz ve inspeksiyonla muayenede aşağıdaki tabloyla birleşen yenidoğanda ne düşünürsünüz? -interkostal ve subkostal çekilmeler,burun kanadı solunumu -Ağız açık ve grafide buzlu cam görünümü vardır -oksijen verilmesine rağmen düzelmeyen siyanoz -bebek kurbapa pozisyonundadır
A)-yenidoğan asfiksisi
B)-respiratuvar distres sendromu
C)-mekonyum aspirasyonu sendromu
D)-hiperbiluribinemi
E)-
Soru 14- Sarılık(ikter) ;yenidoğanda kandaki bilüribin seviyesinin normal(2-4 mg) sınırların üzerine çıkarak deride ve sklerada birikmesi durumudur.Aşağıda bilüribinin kandaki değerleri açısından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-5-7 mg ,ikter yüzde ikter
B)-6-7mg, ikter gözle görünür ve baştan ayağa doğru ilerler
C)-10-12mg, ikter gövde ve karında görülür
D)-7-9 mg ikter avuç içlerinde görülür
E)-15 mg ikter ayaklarda görülür
Soru 15- doğum sonrası ilk birkaç gün içinde görülen ve anne sütünün özelliklerinden ziyade emzirmede yapılan hatalardan kaynaklanan anne sütü sarılığında nasıl bir yol izlenmelidir
A)-bebek sık sık emzirilmelidir
B)-emzirme aralıkları 3 saatte bir yapılmalıdır
C)-mama ile beslenme yapılmalıdır
D)-anneye emzirme konusunda destek olunmalıdır
E)-
Soru 16- hiperbilüribinemide maternal(anneye ait)faktörler verilmiştir.Yanlış olan hangisidir
A)-RH ve ABO uygunsuzluğu,anemi,karaciğer hastalıkları
B)-diazapam ve oksitosin gibi ilaçların kullanımı
C)-gestasyonel diyabet, hipertansiyon ve müdahaleli doğumlar
D)-troid hastalıkları
E)-
Soru 17- indirect cooms testi ne zaman ve kimlere yapılır
A)-28 .haftada ABO kan uyuşmazlıklarında
B)-24.hafta rh uygunsuzluğunda
C)-30.haftada rho –gam yaılmamış anneye
D)-12 haftada rho-gam yapılmış anneye
E)-
Soru 18- bilüribinin kan beyin bariyerini aşarak nöropatolojik sekellerle ortaya çıktığı tabloya KERNİKTERUS denilmektedir.3 evresi görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi 2.evrede görülmektedir
A)-bebekte birkaç gün belirgin sarılık,laterji,hipotermi,besini reddetme
B)-hipertoni ve opistotonus
C)-tiz ağlama ve işitme bozuklukları
D)-beslenme bozuklukları bazen zeka gerilikleri
E)-
Soru 19- ikter tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi uygulamasıyla ilgili olarak yanlış olan bigiyi belirtiniz
A)-bebek tamamen çıplak olmalıdır,gözler ped ile kapatılmalı
B)-yatağa beyaz örtü serimeli ,2 saat arayla pozisyon değiştirilmeli
C)-30cm uzaklıktan verilmeli,genital organlar ışıktan korunmalı
D)-sarı ışık veren ampüller kullanılmalıdır
E)-
Soru 20- Yenidoğan kanının değiştirilmesinde endikasyonlar nelerdir
A)-kordon kan bilüribin düzeyi4.5,hb 11 oması
B)-fototerapiye rağmen saatte 1mg /dl artması
C)-eritrositlerin morfolojik anemileri
D)-bilüribin değerinin 20 ml doğru artması
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20