4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 2. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğru değildir? I-Prematüre (preterm) yenidoğanlar: Doğum ağırlığına bakılmaksızın 37. gestasyon haftasını tamamlamadan (36 hafta + 6 gün = 259 günden küçük) doğan bebeklerdir. II-Matür (term) yenidoğanlar: Normal gebelik süresi sonunda doğmuş yani 37. haftadan 1 gün almış bebek ile, 42. haftayı tamamlamış (260 - 294 gün) bebeklerdir. III-Postmatür (postterm) yenidoğanlar: 32 haftadan büyük doğan (32 haftayı tamamlamış) bebeklerdir (295 günlükten büyük) bebeklerdir
A)-I ve II
B)-Yalnız I
C)-Yalnız III
D)-I, II ve III
E)-
Soru 2- Gebelik yaşına göre uygun bebeklerin doğum aralığı kaç persantilin arasıdır
A)-10 persantilin altı
B)-20-70 persantil arası
C)-60 persantil üzeri
D)-10-90 persantil arası
E)-
Soru 3- İlk solunum doğumdan kaç saniye sonra başlar
A)-15-20 saniye arası
B)-3-5 saniye arası
C)-5-10 saniye arası
D)-Hemen
E)-
Soru 4- Yenidoğan derisinden 4 yolla ısı kaybeder. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon (ışıma) yolu ile olanıdır
A)-Yenidoğanın cildi ile çevre havası arasındaki ısının değişimi ile olan
B)-Temas etmeyen soğuk nesnelere ısı kaybı ile olan
C)-Yenidoğan cildinin soğuk yüzeylere teması ile olan
D)-Vücuttan su moleküllerinin buharlaşması ile olan
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi apgar değerlendirmesi kriterlerinden biri değildir
A)-Appearance (Deri Rengi)
B)-Grimace (Uyarıya Cevap)
C)-Activity (Kas Tonusu)
D)-Cerebrum progressionem (Beyin Gelişimi)
E)-
Soru 6- Yenidoğan derisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-3 - 4. günlerde deride canlanma görülür
B)-2 - 3. günlerde gül pembesi (eritema neonotorum) renktedir
C)-1. ayın sonunda soluk pembe renk olur
D)-Yenidoğan derisi yumuşaktır
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kalça ve sırtta sık görülen morumtırak mavi lekelerdir. (derinin alt tabakalarında pigment hücrelerinin varlığı). Patolojik değildir, genellikle erken çocukluk döneminde kaybolur
A)-Milia
B)-Cutis Marmoratus
C)-Mongol lekesi
D)-Kapiller hemanjiyom
E)-
Soru 8- Fontanel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Toplam 5 tane fontanel vardır
B)-Arka fontanel 0.5 cm üçgen şeklindedir
C)-Ön fontanel ortalama 5-12. aylarda kapanır
D)-Ön fontanel ortalama 1,5 cm çapındadır
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi erkek bebeklerde görülen genital rahatsızlıklardan biri değildir
A)-Epispadias
B)-Kriptorşidizm
C)-Akrosiyanoz
D)-Hidrosel
E)-
Soru 10- ‘’Çocuk muayene masasında yatarken, baş elle hafif kaldırıldıktan sonra aniden bırakıldığında önce kol ve bacaklarını yana açar (ekstansiyon) ve birkaç saniye sonra kollarını göğüs üzerine kavuşturur (fleksiyon). 5-6. ayda kaybolur. MSS değerlendirilmesinde kullanılır.’’ şeklinde tanımlanan yenidoğan refleksi hangisidir
A)-Tonik ense refleksi
B)-Galant refleksi
C)-Moro refleksi
D)-Yakalama refleksi
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi prematüre bebeğin özelliklerinden biri değildir
A)-Fizyolojik hipoteni vardır
B)-Verniks kazeoaza nadirdir
C)-Göbek kordonu erken düşer
D)-Ekstremiteleri uzundur
E)-
Soru 12- Riskli yenidoğan taburcu edilirken postkonsepsiyonel yaşın kaçıncı haftalara ulaşmış olması gerekir
A)-34-37 hafta
B)-35-40 hafta
C)-28-35 hafta
D)-34-42 hafta
E)-
Soru 13- Yenidoğanlarda ısı kaybının sebepleri aşağıda verilmiştir.hangisi yanlıştır
A)-derinin ince ve yağ dokusunun az olması
B)-vücut yüzeyinin geniş olması
C)-vozomotor fonksiyonlarının iyi olmaması
D)-vazodilatasyonun fazla olması
E)-
Soru 14- doğumdan sonraki saatler bebeğin ekstrauterin hayata uyumu açısından önemlidir.bebeğin ilk 30-120 dakika içerisinde olağan olan göstergeleri aşağıda verilmiştir.yanlış olan hangididir
A)-kalp ve solunum hızı azalır
B)-vücut ısısı düşme eğilimindedir,meme almaz ,uyaranlara tepkisizdir
C)-mükoz sekresyonlar azalmış,uyur ve sakindir
D)-banyo yaptırılmaya elverişli bir dönemdir
E)-
Soru 15- ekstrauterin dönemde solunumu başlatan faktörlerden olmayan hangisidir
A)-emzirmenin başlaması
B)-düşük ortam ısısı
C)-plesantanın kesilmesi,taktil uyarılar
D)-kandaki karbondioksit seviyesinin yükselmesi
E)-
Soru 16- aşağıda verilenlerden yanlış olan bilgiyi işaretleyiniz
A)-ilk solunum doğumdan 15-20 sanbiye sonra başlar
B)-sessiz dinlenme dönemi 60-120 dakika arasıdır
C)-akciğerlerin tamamı 2-4 günde solunuma katılır
D)-2-6 saatleri arasında derin uyku dönemidir
E)-
Soru 17- ………………..yenidoğanın cildinin soğuk yüzeylere temas etmesiyle olur.boşluğa uygun gelen kelime hangisidir
A)-konveksiyon
B)-radyasyon
C)-kondüksiyon
D)-evaporasyon
E)-
Soru 18- apgar değerlendirmesi doğumdan sonra 1-5 dakikalar arasında yapılmaktadır.bu testte neler gözlemlenir.yanlış olan hangisidir
A)-derinin rengi
B)-kalp atım hızı,solunum
C)-emme refleksi
D)-uyarıya cevap,kas tonusü
E)-
Soru 19- apgar değerlendirmesinin skorları aşağıda verilmiştir.yanlış olan değeri bulunuz
A)-8-10 puan tehlike yok.durum iyi
B)-7-4 puan tehlike var.izlenmeli
C)-3 puan ve altı ağır durum .acil yoğun bakım
D)-1-2 puan eksitus
E)-
Soru 20- annenin sat’ı bilinmiyorsa ve gebelikte izlemleri yapılmamışsa ,bebekte fizik muayene ile gestasyonel yaşın tespit edildiği skala nedir
A)-ballard sakalası
B)-apgar skalası
C)-SGA
D)-LGA
E)-
Soru 21- Yenidoğanlarda hemorojiyi önlemek için hangisi yapılır
A)-doğumdan sonra K VİT uygulanır
B)-umbilikal kordon klemple tutturulur
C)-soğuk uygulama yapılır
D)-B vitamini uygulanır
E)-
Soru 22- yeni doğanın göz değerlendirmesinde normal olmayan bulgu hangisidir
A)-gözler ödemlidir,pupilla refleksi vardır
B)-3-6 ay arası gri mavi renktedir
C)-lakrimasyon 2 hafta sonra başlar,objelere fikse olur
D)-ışığa reaksiyon vermez
E)-
Soru 23- İntrauterin gelişme eğrilerine göre doğum ağırlığı 90. persantilin üzerinde olan bebeklere ne ad verilir
A)-Gebelik Yaşına Göre Büyük Bebekler (LGA)
B)-Gebelik Yaşına Göre Uygun Bebekler (AGA)
C)-Gebelik Yaşına Göre Küçük Bebekler (SGA)
D)-hiçbiri
E)-
Soru 24- Yeni doğanın dış ortama uyumunda hangi saatlerde bağırsak sesleri aktif, vücut ısısı azalmaya başlar, muköz sekresyonlar artmıştır, uyanıktır
A)-30 -120. Dakika
B)-2.-6.saatleri
C)-ilk 30 dakika
D)-1 -3. Saatleri
E)-
Soru 25- Yenidoğan derisinin ince, deri altı yağ dokusunun az, vücut yüzeyinin geniş olması ve vazomotor fonksiyonların iyi olmaması nedeniyle ısı kaybına eğilimi fazladır. Yenidoğan, derisinden hangi yollarla ısı kaybeder
A)-Evaporasyon (buharlaşma) ile
B)-Konveksiyon (hava akımı) ile
C)-Kondüksiyon (iletim) ile
D)-hepsi
E)-
Soru 26- ………Temas etmeyen soğuk nesnelere ısı kaybıdır. Çıplak bir yenidoğanda ısı; soğuk oda, soğuk duvarlar ve pencere kenarlarındaki ısı ile yer değiştirilebilir. Kaybedilen ısı miktarı direkt olarak soğuk yüzey ile bebek arasındaki mesafe ile ilişkilidir. Noktalı yere yenidoğanın ısı kaybettiği yollardan hangisi gelmelidir
A)-Kondüksiyon (iletim) ile
B)-Evaporasyon (buharlaşma) ile
C)-Konveksiyon (hava akımı) ile
D)-Radrasyon (ışıma) yolu ile
E)-
Soru 27- …………….. yağ bezlerinin sekresyonu ve epitel hücrelerinden oluşan peynirimsi ve kaygan özelliği olan bir maddedir. Kıvrım yerlerinde daha fazladır.Noktalı yere uygun kelimeleri yazınız
A)-Milia
B)-Verniks kazeosa
C)-Akrosiyanoz
D)-Toksik eritem
E)-
Soru 28- Yeni doğanda toplam kaç fontanel vardır
A)-3
B)-5
C)-6
D)-4
E)-
Soru 29- Yenidoğanların fiziksel özelliklerinden deri ile ilgili aşağıdakilerden hangi durumda deri mermer görünümü alır, bebeğin el ve ayaklarında hafif siyanoz vardır. Bu durum çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir reaksiyondur
A)-Cutis Marmoratus
B)-Kapiller hemanjiyom
C)-Akrosiyanoz
D)-Toksik eritem
E)-
Soru 30- ……………Bebek sırt üstü yatarken başı bir yana doğru hızla çevrildiğinde, aynı taraf ekstremitelerde ekstansiyon, karşı taraf ekstremitelerde fleksiyon tarzında hareket görülür.Boşluğu doldurunuz
A)-Galant Refleksi
B)-Tonik ense refleksi
C)-Moro Refleksi
D)-Yürüme Refleksi
E)-
Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi Postmatüre bebeğin özelliklerinden biri değildir
A)-Deri ince, kuru, parşomen kağıdı gibi pul pul ve çatlaktır
B)-Verniks kazeoza ve lanugo kılları az ya da yoktur
C)-Subkütan yağ dokusu azdır
D)-Hipoglisemi,hiperbilirubinemi ve anemi sık görülür
E)-
Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi riskli yenidoğanın taburcu edilme kriterleri arasında yer almaz
A)-Son bir haftadır apne ve bradikardi olması
B)-Günde 15-30 g/kg veya daha fazla tartı alması
C)-Açık yatakta vücut ısısını koruyabilmesi
D)-Postkonsepsiyonel yaşın 34-37 haftaya ulaşması
E)-

Toplam Soru Miktarı: 32