4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 14. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarının çocukla ilişkili etkenlerden değildir
A)-Sokak Çocukları -çalışan çocuklar
B)-Deformiteli ve engelli çocuklar
C)-Erkek çocuklar -kolay doğan çocuklar
D)-İkiz -üçüz çocuklar -evlilik dışı çocuklar
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarının toplumsal ve sosyal etkenlerinden değildir
A)-Çocuk koruma için yasal yeterlilikler
B)-Şiddete toleransın fazla olması
C)-Çocuğa verilen değerin düşük olduğu toplumlar
D)-Savaş, afetler gibi olağanüstü durumlar
E)-
Soru 3- Kaza sonucu olmayan, çocukta fiziksel bir hasara, yaralanmaya hatta ölüme neden olabilen tüm erişkin ya da diğer çocukların gerçekleştirdiği davranışları kapsayan istismar türü hangisidir?
A)-Biyolojik istismar
B)-Fiziksel istismar
C)-İhmal
D)-Duygusal istismar
E)-
Soru 4- Çocuğun kabul edilmemesi, önemsenmemesi, yalnız bırakılması, aşağılanması, suça yönetilmesi, kendi çıkarı için kullanılması, korkutulması, reddedilmesi, vaktinden önce yetişkin rolü verilmesi, kardeşler arasında ayrım yapılması, sık eleştirme, baskı ve otorite kurma şiddete tanık olma gibi çocuğa psikolojik açıdan zarar verici istismar hangisidir
A)-Çevresel istismar
B)-İhmal
C)-Ailesel istismar
D)-Duygusal istismar
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi duygusal istismar bulgularından değildir
A)-Enürezis -Enkoprezis
B)-Parmak Emme -Yalan söyleme
C)-Güçlülük duygusu
D)-Anti sosyal davranışlar
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismarın fiziksel bulgularından değildir
A)-Genital yada rektal ağrı
B)-Erken pubertal dönemde gebe kalınması
C)-Posttravmatik stres bozukluğu
D)-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismarın önlenmesinde çocuğa verilecek eğitimler arasında değildir
A)-Çocuklar masum bir öpücüğü yada dokunuşu, kötü niyetli olanından ayırt edebilmelidir
B)-Anne -baba çocuğun tepki gösterdiği kişilere daha sıcak kanlı davranmalıdır
C)-Çocuklara sevgiyle yaklaşılmalı suçluluk duyguları ve utancları engellenmelidir
D)-Çocuklar yabancılardan hediye ve yiyecek kabul etmemelidir
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarından Şüphelenildiğinde izlenecek adımlardan değildir
A)-Tıbbi sorunlara yaklaşım
B)-Psikososyal yaklaşım
C)-Öykü alma -fiziksel tanılama
D)-Yasal işlem yapmama
E)-
Soru 9- A.H Anoreksiya Nervozan nın Tanı Kriterlerinden Değildir
A)-Beden Kitle Endeksi normalin 17.5 Altında Olması, Hasta Ergenlik Öncesi Dönemde İse Beklenen Kiloya Ulaşamaması
B)-Boya Göre Vücut ağırlığının %85altında Olması, Yada Beden ağırlığının Beklenilen En Az % 15 Altında Olması
C)-Düşük Kilolu Olmasına Rağmen şişmanlamaktan Ve Kilo Almaktan Aşırı Korkma
D)-Kadınlarda Amenore (Birbirini Takip Eden 3 Menstrüal Sıklusun Olmaması ,Erkeklerde Cinsel İlgi Ve Güç Kaybı
E)-Yemeyi Durduramama, Nasıl Veya Ne Kadar Yediğini Kontrol Altına Alamama
Soru 10- Yeme Bozuklukları Hangi Evrede Daha çok görülür
A)-Yetişkinlerde
B)-Ergenlik Dönemlerde
C)-İlkokul Döneminde
D)-Yeni Doğanda
E)-Hepsinde
Soru 11- A.H Anoreksiya Hastalarının Yaptığı Davranışlardan Biri Değildir
A)-Başkalarına çok çeşitli Yemekler hazırlar
B)-Yiyeceklerin Tadına Gizlice Bakar
C)-Başka İnsanın Yanında Yemekten Kaçınır
D)-Yemek Yedikten Sonra Uygun Olmayan Yöntemle Kendini Kusturmaya çalışır
E)-
Soru 12- A.H Bulimia Nervozanin Özellikleri Arasındadır
A)-Gıda alınmaktan kaçınılır
B)-hasta İçe Dönüktür
C)-Dişilik Rolünü Benimsemiştir
D)-Dişilik Rolünü Reddeder
E)-Hepsi
Soru 13- Hangi Aile Tipinde Yeme Bozukluğu Daha Sık Görülür
A)-çalışan Anne Babanın Olduğu Aile
B)-Gelir Düzeyinin Yüksek Olduğu Aile
C)-Sosyal Aktivitesi çok İyi Olan Aile
D)-Babanın Pasif Annenin Baskın çocuğun Bağımlı Olduğu Aile
E)-Gelir Durumu Düşük Aile
Soru 14- İdrarinı Tutabilme Yaşına Ulaşan Çocuklarda Haftada En Az iki Kez Tekrarlayan İdrar Kaçırma Ya Da Yatağını Islatma Durumuna Ne Denir
A)-İnguinal Hemi
B)-Enkoprezis
C)-Talipes Ekinovarus
D)-Pes Planus
E)-Enürezis
Soru 15- Herhangi Bir patoloji Olmaksızın Gece Veya Gündüz Uyku Sırasında İdrar Kaçırmaya Ne Denir
A)-Primer Enürezis
B)-Sekonder Enürezis
C)-Noktümal Enürezis
D)-Diümal Enürezis
E)-Enkoprezi
Soru 16- A.H. Enürezise Neden Olan Faktörlerden Değildir
A)-Konspitasyon
B)-Gelişimsel Gecikme
C)-Genetik Yatkınlık
D)-Aşırı Uyku
E)-Nöromotor Gelişimde Gecikme
Soru 17- Organik Bir Neden Olmaksızın çocuğun 3-4 Yaştan Sonra dışkısını Kontrol Edememesi Sonucu Altını Kirletmesine Ne Denir
A)-Enürezis
B)-Enkoprezis
C)-Diümal Enürezis
D)-Priıner Enürezis
E)-Sekonder Enürezis
Soru 18- Hangisi Enkoprezisin Görünmesinde Biyolojik Faktördür
A)-Annenin Aşırı Kuralcı Ve Otoriter Olması
B)-Annenin Aşırı Temizlik Ve Titizlik takıntısı
C)-Tuvalet Ve Tuvalete Gitme İle İlgili Korkular
D)-çocuğun Anal Kas Dokusunu Yeterince Kontrol Edilmemesi
E)-Yeni Kardeş Doğumu Anneden Ayrılık Hastaneye Yatma, İhmal Edilme Gibi çocuğu Tedirgin Edici Durumlar
Soru 19- A.H Davranışsal tedavi yaklaşımlarındandır
A)-Kabızlığı Önleyecek Uygun Diyet
B)-çocuğa Günde İki Kere Aynı Zaman Diliminde Barsak Alışkanlığı Kazandırılması
C)-Enkoprezis Yaşanmadığında çocuğun Övülerek Ödüllendirilmesi
D)-çocuğa Tuvalette Yeterli Oturma Zamanı Verilmesi
E)-Hepsi
Soru 20- A.H çocuk istismarı Nedenlerinden Olan Aile Ve Ebeveyne İlişkin Etkenlerdendir
A)-Genç Yaşta Evlenen Anne-Baba
B)-İstenmeyen Gebelik
C)-Düşük Sosyo Ekonomik Düzey
D)-Eğitim Eksikliği
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20