4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 14. ÜNİTE (a)

Soru 1- Yemek yememe yada yemeyi reddetme yada yemek yedikten sonra yediklerini vücudundan atmak amacıyla çeşitli yöntemleri uygulamaya ne denir
A)-Anoreksiya nevroza
B)-Bulimiya nevroza
C)-Yeme Bozuklukları
D)-Yeme alışkanlıkları
E)-
Soru 2- Çoğunlukla adölesan dönemdeki kız çocuklarında görülen, psikolojik nedenlerden kaynaklanan aşırı tartı kaybıyla karekterize yeme bozukluğu nedir
A)-Anoreksiya nevroza
B)-Bulimiya Nevroza
C)-Yeme Bozuklukları
D)-Yeme komplikasyonları
E)-
Soru 3- Aşagıdakilerden hangisi anoreksiya nevrozqnın tanı kriterlerine değildir
A)-Boya göre vücut ağırlığının % 85’in altında olması
B)-Büyüme hormonu ve kortizol düzeyde düşüş
C)-Ergenlik dönemine ait gelişim geriliği , kızlarda meme gelişiminin olmaması
D)-Kadınlarda amonere, erkeklerde cinsel ilgi ve güç kaybı
E)-
Soru 4- Tanısında üç ay süresince haftada en az iki defa yeme atağının ardından kusma atalarının olmasi kriter olarak belirtilen hastalık nedir
A)-yememe hastalığı
B)-kusma hastalığı
C)-Bulimiya nevroza
D)-Anoreksiya nevroza
E)-
Soru 5- Aşagıdakilerden hangisi bulimiya nevrozanın tanı kriterlerine yer almaz
A)-Yemeyi durduramadı, nasıl ve ne kadar yediğini kontrol edememe
B)-Tekrarlayan uygunsuz davranışlarla kilo almayi engellemeye çalışma
C)-Kilo almak için troid preperatlarini kullanmak
D)-El üzerinde kendini kusturmaya bağlı tahriş , kızarıklık, soyulma
E)-
Soru 6- Anoreksiyalı çocuklar normal vücut agirliklarinin altında oldukları halde kendilerini halen şişman algilamalari ve yemeyi reddetmeleri. Blumiyasi olan çocukların ise yemek yeme krizlerin ardından besinleri vucutlarindan uzaklastirarak zayıflamaya çalışmalarıdır. İkisi arasındaki fark budur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi yeme bozukluklarının etiyolojisinde yoktur
A)-Ergenlik dönemindeki değişimlerin etkisi
B)-Psikodinamik faktörler
C)-Ev içinde yaşanan olaylar
D)-Toplumsal değişimlerin etkisi
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yeme bozukluklarında tedavide primer araçtır
A)-Hastanın yaşamını tehdit eden kilo kaybının yerine koyması
B)-Hastanın psikolojik destek alması
C)-Hastanın sosyal yasantisinin düzeltilmesi
D)-Hastanın çevreyle ilgili ilgisinin oluşturulması
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi anereksiya nevrozada yatarak tedavi endikasyonlarindan değildir
A)-Son üç ayda %30dan fazla kilo kaybı
B)-Suisid riskinin olduğu depresyonun eşlik etmesi
C)-Aile ya da eşle bir arada olma gereksinimi
D)-Yaşamı tehdit eden fizik komplikasyonlar
E)-
Soru 10- Uluslararası Çocuk İnkontinans Derneğin göre 5 yaş üzeri çocuklarda sosyal olarak uygunsuz yer ve zamanda idrar yapma olarak tanımlanan nedir
A)-Enkoprezis
B)-Enürezis
C)-Ektürezis
D)-Eskoprezis
E)-
Soru 11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-PRİMER ENÜREZİS -Çocukta idrar tutma süreci gelişmiştir
B)-SEKONDER ENÜREZİS -Çocuk en az altı ay bir yıl kadar idrar tutar tekrar idrar kaçırmaya başlar
C)-NOKTÜRNAL- 5 yaş üzeri gece ya da gündüz uykuda idrar kaçırma
D)-DİÜRNAL- sadece uyku değil uyanikken de idrar kaçırma
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi enürezise neden olan faktörlerden değildir
A)-Noromotor gelişimde gecikme
B)-mesane kapasitesinin fazla olması
C)-gece antidiüretik hormon saliminda yetersizlik
D)-Ürüner sistem malformasyonları
E)-
Soru 13- Organik bir neden olmaksızın çocuğun üç dört yaştan sonra dışkısını kontrol edememesi sonucu altını kirlwtmesine ne denir
A)-Alarm yöntemi
B)-Enürezise
C)-Enkoprezis
D)-Davranışsal yöntem
E)-
Soru 14- Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı bulunuz
A)-primer Enkoprezis – Enkoprezis çocuk tam bir tuvalet eğitimi almadan ortaya çıktıysa
B)-sekonder Enkoprezis -çocuk tuvalet eğitimine aldıktan sonra başladıysa
C)-fonksiyonel Enkoprezis -medikal nedenlerden kaynaklanıyor
D)-sekonder Enkoprezis -çocuk tuvalet eğitimini almadan başladıysa
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Enkoprezisin biyolojik faktörlerinden değildir
A)-anal kas dokusu halkasının kontrol edilebilmesi
B)-Bilişsel ve fisiksel gelişme gerilikleri
C)-Anal anomaliler- hemoroid-anal füssür
D)-bağırsak bozukluğu -kronik kabızlık
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Enkoprezisin psikolojik faktörlerinden değildir
A)-yeni kardeş doğumu, anneden ayrılık , ihmal edilme gibi çocuğu tedirgin edici durumların varlığı
B)-tuvalet eğitiminin aşırı zorlamalarla ödül vererek erken yaşta gerçekleşmesi
C)-annenin aşırı kuralcı otoriter baskıcı cezalandırıcı tutumları
D)-tuvalet ve tuvalete gitmeyle ilgili korkular
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Enkoprezis tedavide kullanılan yaklaşımlara değildir
A)-Kabızlığı engelleyecek uygun diyetin düzenlenmesi
B)-Çocuğa tuvalette yeterli oturma zamanı verilmesi
C)-Enkoprezis yaşanmadığında çocuğun övülerek ödüllendirilmesi
D)-çocuğa günde bir kere aynı zaman diliminde bağırsak boşaltımı alışkanlığının kazandırılması
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi anoreksiyanin özelliklerinden değildir
A)-Gıda almaktan kaçınırlar
B)-hastalığı inkâr eder
C)-dişilik rolünü benimser
D)-hasta içe dönüktür
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Blumiyanın özelliklerinden değildir
A)-Gıda alınır alındıktan sonra çıkartılır
B)-kilo kontrolü gevşektir
C)-dişilik rolünü reddeder
D)-sosyal ilişkileri güçlüdür
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarının aileye ve ebeveyne ilişkin etkenlerinden değildir
A)-ileri yaşta evlenen anne baba
B)-evlenmeden önce hamile kalınan çocuk
C)-katı disiplin uygulayan aileler
D)-zor bir çocuklarının olduğunu düşünen aileler
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20