4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 13. ÜNİTE (b) ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- -………………… özefagus alt sfinkterinin gevşekliği nedeniyle mide içeriğinin özefagusa geri kaçmasıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Hirschsprung (Konjenital Megakolon) Hastalığı
B)-İnguinal Herni
C)-İnvajinasyon
D)-Gastro Özofageal Reflü (GÖR)
E)-
Soru 2- Gastro özofageal reflü (GÖR)’de aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi gözlenmez
A)-Regürjitasyon (yiyecek ve içeceklerin kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi)
B)-Striktür veya enflamasyon/ödem nedeniyle disfaji
C)-Aspirasyon, öğürme, apne
D)-Önceden sakin olan çocukta ani başlayan ağlama
E)-
Soru 3- - Gastro Özofageal Reflü (GÖR) ; Görülme sıklığı %1-8’dir. Süt çocuklarında fizyolojik olarak 1. aydan itibaren görülür ve 4. ayda pik yapar. Bebeklerde 4. ayda görülen salivasyon artışı sayesinde yukarı kaçan asit salgısı nötralize edilir. Fizyolojik reflü genellikle 1-2 yaş arasında düzelir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Gastro Özofageal Reflü (GÖR)’de hemşirelik bakımında yanlış olan hangisidir
A)-Beslenme sonrası çocuk fazla hareket ettirilmemelidir
B)-Daha sıvı mama ve sulu besinler verilir
C)-Beslenme sırasında ve sonrasında bebeğin gazı çıkartılır
D)-Çocuk beslenme sonrası hemen yatırılmamalı, beslenmenin üzerinden 2 saat geçmesi beklenmelidir
E)-
Soru 5- İnvajinasyon bağırsağın kendisinden sonra gelen bağırsak segmentinin (proksimaldeki bağırsak segmentinin distaldeki bağırsak segmentine) içine girmesidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- İnvajinasyon ‘da hangi klinik bulgular görülür
A)-10-20 dakika aralıklarla başlayan kolik karın ağrısı
B)-başlangıçta safrasız kusma
C)-barsak tıkanıklığı tablosunun gelişmesine bağlı safralı kusma
D)-Karın palpasyonunda sosis şeklinde kitle (sağ hipokondriumda) ele gelir
E)-Hepsi
Soru 7- İnvajinasyon ‘da hemşirelik bakımında hangisi yapılır
A)-Oral alım kesilerek, damar yolu açılır ve hekim istemine uygun IV sıvı tedavisine başlanır
B)-Cerrahi olarak tedavi edilen çocuklarda ameliyat bölgesi enfeksiyonlardan korunur ve yara yeri enfeksiyonu bulguları açısından takip edilir
C)-Aldığı-çıkardığı takibi, dışkı ve gaz çıkışı, dışkının niteliği yakından takip edilmelidir
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- …………..hastalığı kolonun herhangi bir bölümünde veya rektumda parasempatik ganglion hücrelerinin yokluğu nedeniyle gelişen fonksiyonel barsak tıkanıklığıdır.Boşluğu doldurunuz
A)-İnvajinasyon
B)-Hirschsprung
C)-Gastro Özofageal Reflü
D)-Umblikal Herni
E)-
Soru 9- Hirschsprung (Konjenital Megakolon) Hastalığında aşağıdakilerden hangisi yeni doğan dönemindeki belirtilerden değildir
A)-Bebeğin doğumdan sonraki ilk 24-48 saat içinde mekonyum yapmaması
B)-Emme için isteksizlik olması
C)-Karın gerginliği ve kusma
D)-rektal muayenede rektumun boş olması
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerin hangisi Hirschsprung (Konjenital Megakolon) Hastalığında süt çocuğu ve daha büyük çocuklarda belirti ve bulgulardandır
A)-Abdominal distansiyon, abdominal distansiyona bağlı karın duvarı venlerinin görülebilir olması
B)-Kusma, kronik konstipasyon, şerit şeklinde kötü kokulu dışkılama
C)-Batında peristaltik hareketlerin gözle görülmesi, fekal kitlenin karında palpe edilmesi
D)-Rektal muayenede rektumun boş olması, rektal tuşe sonrası fışkırır tarzda dışkılama ve gaz çıkışı
E)-Hepsi
Soru 11- Hirschsprung (Konjenital Megakolon) Hastalığında ameliyat sonrası hemşirelik bakımında nelere dikkat edilir
A)-Kolostomi açılmışsa kolostomi bölgesinin bakımı yapılır. Bu konuda aileye eğitim verilir
B)-Ameliyattan sonraki yaşam bulgularının takibi amacıyla rektal derece ile ölçüm yapılmamalıdır
C)-Rektal irigasyon yapılacaksa aile bu konuda bilgilendirilmelidir
D)-Hepsi
E)-
Soru 12- - İndirekt (konjenital) inguinal herni çocuklarda kasıkta görülen fıtıktır. Gebeliğin 8. ayında kapanması gereken prosessus vajinalis isimli periton uzantısının açık kalması sonucu gelişir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Kasık bölgesine çıkan organların fıtık kesesi içinde sıkışıp kalması ve karın içine geri itilememesine ……………denir. Boşluğu doldurunuz
A)-Umblikal Herni
B)-Diyafragmatik Herni
C)-İnkarserasyon
D)-İnguinal Herni
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi fetal hayatta umblikal kord ve damarları saran faysal halkanın doğumdan sonra tam kapanmaması veya zayıflığı nedeniyle oluşan durumdur
A)-İnguinal Herni
B)-Umblikal Herni
C)-Diyafragmatik Herni
D)-İnkarserasyon
E)-
Soru 15- İnguinal Herni de hemşirelik bakımında hangisi yapılmaz
A)-Ağızdan alım durdurularak hemen IV damar yolu açılır ve sıvı tedavisine başlanır
B)-Fıtıkta boğulma riski saptanan çocuklar ağlatılmamaya çalışılır
C)-Bağırsak hareketleri normale dönünce genellikle ameliyattan 3 saat sonra sulu gıda başlanabilir
D)-12-24 saat içinde genellikle normal beslenmeye geçilir
E)-
Soru 16- - Diyafragmatik Herni de büyük defektlerde hangi klinik belirtiler gözlenir
A)-ağır derecede solunum sıkıntısı
B)-taşikardi, dispne, siyanoz
C)-interkostal ve subkostal retraksiyonlar
D)-hepsi
E)-
Soru 17- Diyafragmatik Herni de ameliyat sonrası hemşirelik bakımında neler yapılır
A)-Kan gazı, aldığı çıkardığı, dışkılama takibi yapılmalıdır
B)-Ameliyat sonrası solunumu rahatlatmak amacıyla bebek yarı fawler pozisyonda yatırılır
C)-Genellikle 1-2 hafta süreyle total parenteral beslenme sürdürülür
D)-Genellikle bir süre solunum cihazı yardımıyla mekanik ventilasyon sürdürülür
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Perfore apandisit bulgularından biri değildir
A)-karında aşırı hassasiyet, ağrı
B)-göbek çevresinde başlayarak sonra sağ alt kadranda lokalize olan ağrı
C)-karın kaslarında sertleşme
D)-sağ alt kadranda defans ve rebound bulgusu
E)-
Soru 19- Apandisitte hemşirelik bakımında hangisi yapılmaz
A)-Oral alım kesilerek, damar yolu açılır ve hekim istemine uygun IV sıvı tedavisine başlanır
B)-Peritonit bulguları (karında serlik, barsak seslerinin yokluğu, solukluk, dispne, taşikardi, yüksek ateş) yakından takip edilir
C)-Abdomenin palpasyonu düzenli aralıklarla yapılır
D)-Kusma ve aspirasyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla NG sonda takılır ve mide dekomprese edilir
E)-
Soru 20- Apandisitin perfore olması ile birlikte hastanın ağrısında aniden azalma olması tipiktir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20