4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 13. ÜNİTE (a) ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Özfagus alt sfinkterinin gevşekliği nedeniyle mide içeriğinin özefagusa geri kaçmasına ne denir
A)-Fıtık
B)-İnvajinasyonb
C)-Kolit
D)-İshal
E)-Gastroözefageal reflü (GÖR)
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Reflüde görülmez
A)-Şiddetli safralı kusma
B)-Kilo kaybı
C)-Boğazda yanma,irritabilite
D)-Şiddetli safrasız kusma
E)-Yiyeceklerin kusma olmadan ağza geri gelmesi
Soru 3- Reflüsü olan bir hastanın hemşirelik bakımında hangisi yanlıştır
A)-Az ve sık beslenme yapılır
B)-Beslenme sonrası çocuk fazla hareket ettirilmez
C)-Dar ve sıkı saran kıyafetler giydirilmelidir
D)-Ani bebek ölümü nedeniyle 1 yaş altı bebekler yüzükoyun yatırılmaz
E)-Çocuk ve adolesanların beslenmesinde baharatlı ve asitli yiyecekler tercih edilmez
Soru 4- Bağırsağın kendisinden sonra gelen bağırsak segmentinin içine girmesine ne denir
A)-Reflü
B)-Fıtık
C)-Özofajit
D)-İnvajinasyon
E)-Polip
Soru 5- İnvajinasyonda klinik bulgular aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sakin bir çocuğun aniden ağlamaya başlaması
B)-Kolik tarzında karın ağrısı
C)-Pembe (çilek renginde) jöle şeklinde kanlı ve mukuslu dışkılama
D)-Karın Palpasyonunda sosis şeklinde kitle ele gelir
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerin hangisi Peritonit bulgularından değildir
A)-Karında sertlik
B)-Bradikardi
C)-Solukluk
D)-Dispne
E)-Yüksek ateş
Soru 7- Konjenital Megakolon (Hirschsprung) hastalığında süt çocuğunda aşağıdakilerden hangisi yoktur
A)-Rektal muayenede rektum doludur
B)-Rektal tuşe sonrası fışkırır tarzda dışkılama olur
C)-Büyüme ve gelişme geriliği
D)-Bitkinlik
E)-Anemi
Soru 8- Konjenital Megakolonda kesin tanı hangisiyle konur
A)-Direkt batın grafisi
B)-Baryumlu Lavman
C)-Kolon grafisi
D)-Rektal biyopsi
E)-USG
Soru 9- Konjenital Megakolon ameliyatı sonrası hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır
A)-Bağırsak sesleri duyulunca tam sıvı diyete başlanmalı
B)-Rektal derece ile ateş ölçülmeli
C)-Aldığı-çıkardığı takip edilmeli
D)-Nazogastrik sonda serbest drenaja alınmalı
E)-Kolostomi açılmışsa kolostomi bölgesinin bakımı yapılmalı
Soru 10- Vücuttaki anormal bir açıklıktan organ veya organların dışa çıkmasına ne denir
A)-Apandisit
B)-Kolonoskopi
C)-İnvajinasyon
D)-Peritonit
E)-Fıtık (Herni)
Soru 11- Kasık bölgesine çıkan organların fıtık kesesi içinde sıkışıp kalması ve karın içine geri itilememesine ne denir
A)-Herni
B)-Umblikal Herni
C)-İnguinal Herni
D)-İnkarserasyon
E)-Diyafragmatik Herni
Soru 12- Aşağıdkailerden hangisi Akut Apandisit bulgularından değildir
A)-İştahsızlık
B)-Sol alt kadranda ağrı
C)-Bulantı , kusma
D)-Lökosit sayısında artma
E)-Ayakta dik yürüyememe
Soru 13- I. Karında aşırı hassasiyet II. Yüksek ateş III. Dolgunluk hissi IV. Sağ alt kadranda defans ve rebound bulgusu V. Taşikardi Perfore apandisitte yukarıdaki bulgulardan hangileri vardır
A)-I – II
B)-II – III – V
C)-I–V
D)-III – IV – V
E)-Hepsi
Soru 14- Apandisit sıklıkla hangi yaşlarda görülür
A)-8 – 10 Yaş
B)-10 – 12 Yaş
C)-5 – 7 Yaş
D)-2 – 3 Yaş
E)-1 Yaş
Soru 15- Cerrahi işlemle midenin üst tarafının özefagusun en alt bölümüne sarılması işlemine ne denir
A)-Cerrahi tedavi
B)-Piloroplasti
C)-Jinekomasti
D)-Nissen Fundoplikasyonu
E)-Özefajit

Toplam Soru Miktarı: 15