4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 12. ÜNİTE (b)

Soru 1- Kas iskelet sistemi kemikler, eklemler, kaslar ve tendonlardan oluşur. Çocukların kas iskelet sistemlerinde yetişkinlere göre farklılık vardır. Çocuklarda uzun kemiklerin dansitesinin yetişkinlere oranla daha düşük olması nedeniyle basit bir düşme sonucu dahi kırık ve çıkıklar oluşabilir. Çocukluk döneminde hızlı büyüme olduğundan kırıkları iyilesmesi daha kolaydır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Defektleri herediteler veya annenin hamilelikte kullandığı ilaçlar ve Röntgen gibi etkenler sonucu gelişir
A)-Alt Ekstremite Defektleri
B)-Üst Ekstremite Defektleri
C)-Göğüs Defektleri
D)-Omurga Defektleri
E)-
Soru 3- ………ailelerin çocuklarını ortapedik muayeneye götürmelerinin en sık nedenlerindendir
A)-Üst Ekstremite Defektleri
B)-Alt Ekstremite Defektleri
C)-Omurga ve göğüs deformiteleri
D)-Kalça deformiteleri
E)-
Soru 4- Ekstremitelerin tamamen yokluğu AMELİ, bir kısmının yokluğu HEMIMELI, proksimal kısımlarının aşırı kısalığı FAKOMALİ, parmakların yokluğu ADAKTİLİ, parmakların fazla olması POLİDAKTİ, serçe parmagın virgül şeklinde içe kıvrılması KLİNODAKTİLİ, parmakların aşırı kısalığı BRADİDAKTİLİ bir veya birkaç parmağın hipertrofisi MAKRODAKTİLİ olarak adlandırılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı bulunuz
A)-SKOLYOZ -Vertebranın lateral düzeyde eğri olması
B)-KFOZ -Vertebranın ön arka planda eğriliği nedeniyle sırtın çıkıntı yapmasıdır
C)-LORDOZ -Vertebranın Lomber bölgede içe doğru dönuklügüdür
D)-KFOZ -Eğim 75 derece ise korse 75 dereceyi geçtiğinde cerrahi müdahale
E)-
Soru 6- İntrauterin ortam,genetik faktörler ve beslenme nedeniyle göğüs deformiteleri gözlenebilir. Sternumun anormal çöküntü yapması sonucu oluşan hangisidir
A)-Pektusekskavatum (huni göğüs )
B)-Pektuskarinatum (kuş gögsü -Fıçı göğüs )
C)-Kfoz (kamburluk )
D)-Skolyoz (eğrilik )
E)-
Soru 7- Fizyolojik 0 bacağın kendiliğinden düzelmesi devam ederken gereğinden fazla düzelme oluşursa ne olur
A)-Y diz
B)-) × diz
C)-0 diz
D)-Z diz
E)-
Soru 8- Ensık görülen ayak ve ayak bileği deformitesi hangisidir
A)-Valgus
B)-Calceneus
C)-Talisep Ekinovarus
D)-Pes Ekinovarus
E)-
Soru 9- Tallus ayakbilegi -pes ayak-varus içe dönme -Valgus dışa dönme -equinus ayak parmaklarının topuktan daha aşağı olması -Calceneosus ayak parmaklarının topuktan daha yukarı olması. En yaygın ayak deformitesi talipesekinovarus (pesekinovaruz ) tür
A)-Dogru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Düz tabanliktir. Ayak tabanında ki ligamentlerin gevsekligidir.Ortapedik ayakkabı , çıplak ayakla kumdan yürüme ve egzersiz faydalıdır
A)-Calceneosus
B)-Valgus
C)-Tallus
D)-Pes pilanus
E)-
Soru 11- Asetebulum femur başı oynak kapsülü ve diğer yumşak dokularla birlikte tüm kalça oynaginin anormal gelişimi ile karekterize bir bozukluklar. İki grupta incelenir subluksasyon ve dislokasyondur
A)-Gelişimsel kalça çıkıklıgı
B)-Otoogenesis imperfekta
C)-Alt Ekstremite deformiteleri
D)-Omurga deformiteleri
E)-
Soru 12- Kemik dokusunda ki temel protein olan Koleji yapımında genetik bir mutasyon nedeni ile kemik dokusu yapısında düzensizlik olmasıdır
A)-Göğüs yumşak doku deformiteleri
B)-Kas deformiteleri
C)-Sinir gelişimi deformiteleri
D)-Osteogenesis imperfekta
E)-
Soru 13- Osteogenesis imperfektanin belirti ve bulgularindan değildir
A)-Periost oluşumdaki bozukluk nedeni ile korteks kalın ve maturdur
B)-Deri seffaf / saydam görünür ve cucuga çok hassas bir görünüm verir
C)-Çocuk büyüdükçe kırıklar , kol, bacak spinal kort ve deformitelere neden olur
D)-Katarakt gelişebilir
E)-
Soru 14- Kemik dokusunun enflamasyonudur.En sık etkilenen kemikler en hızlı buyuyenler , özelliklede alt ekstremitenin uzun kemikleridir. Vakaların yarısı 5 yasin ve 1/3 2 yasin altındadır. Etkeni S.Aureustur. elin önemli risk faktörü travmadir
A)-Osteomeyelit
B)-Osteoporez
C)-Osteogenesis
D)-Dislokasyon
E)-
Soru 15- Aşagıdakilerden hangisi osteoomyelit tedavisinde ve hemsirelik bakımında yapılmaz
A)-Yüksek dozda geniş spekturunlu 3-4 hafta süren İ. V antibiyotik tedavisi
B)-Aspirasyon – cerrahi insizyon – drenaj uygulanmaz
C)-Açık yarası olan çocukta mutlaka kontak izalasyonu uygulanmalıdır
D)-Cerrahi tedavideki amaç ölü kemiğin alınmasıdır
E)-
Soru 16- Nörolojik muayene ve değerlendirme yaşla birlikte değişir. Çocukluk döneminde mental durum muayenesinde hangisi yapılmaz
A)-Cranial sinir muayenesi
B)-Motor muayenesi
C)-Duyu muayenesi
D)-Koşma değerlendirmesi
E)-
Soru 17- Beyin noronlarinin aşırı , düzensiz elektirik drenajina bağlı , merkez sinir sisteminde bilinç değişikliği , motor ve duyu bozukluğu ve ani kasılmalar ile ortaya çıkan tablo. 1.5 ve 3 yaş arasında sık görülür
A)-Epilepsi
B)-Konvilsiyonlar
C)-Kondisyonlar
D)-Nörolojik
E)-
Soru 18- Yeni doğan konvulsiyonlari ilk 3 günde , perinatalasfiksi, doğum travmalari, intrakranial kanama, hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi ve beyin konjenital anomilari nedeni ile gelişir. 3 günden sonra geç hipokalesemi, kernikterus, merkezi sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları ve doğumsal metobolik hastalıklar nedeni ile oluşur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Ateşli bir hastalık sırasında , 3 ay 5 yaş (özellikle 18 aylık bebeklerde ) , üst solunum yolu enfeksiyonlarinda ,bağırsak enfeksiyonunda, otit ve kızamıkta görülen konvulsiyon tipidir
A)-Yenidoğan konvulsiyonlari
B)-Metabolik konvulsiyonlari
C)-Febril konvülsiyonlar
D)-kronik konvulsiyonlar
E)-
Soru 20- Beynin geçici metobolik , travmatik, anoksik veya enfektif olaylarla etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kronik Serebral fonksiyon bozukluğunda görülen tekrarlayıcı nöbetlerdendir
A)-Travma
B)-Epilepsi
C)-konvulsiyonlar
D)-Konfuzyon
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20