4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 12. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bir veya birkaç parmağın hipertrofisine verilen isimdir
A)-Polidaktili
B)-Sindaktili
C)-Klinodaktili
D)-Makrodaktili
E)-
Soru 2- Kifozla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olan bilgidir
A)-Kifoz vertabranın ön-arka planda eğriliğiyle sırtın çıkıntı yapmasıdır
B)-Tedavisi egzersiz, ağrı kesici ve istirahat önerilir
C)-Eğim 75 dereceyi geçtiğinde cerrahi planlanır
D)-Travma sonrası veya idiyopatiktir
E)-Omurgadaki eğim 50 derece ve üstündeyse anormal kabul edilir
Soru 3- Aşağıdakilerdenhangisi alt ekstremite deformitelerinden değildir
A)-Genuvarum
B)-Talipes ekinovarus
C)-Pectus ekskavatum
D)-Pes planus
E)-Femoral dislokasyon
Soru 4- Gelişimsel kalça displazisinde aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisi yanlıştır
A)-İlk 2 haftaya kadar kalça eklemi oynaktır
B)-Alt extremite çizgileri simetriktir
C)-Sırt üstü dizler 90 derece fleksiyonda iken çıkık taraf dizi aşağıda kalır.(cetvel belirtisi)
D)-Sırt üstü yatarken bacaklar extansiyonda iken uyluklar yukarıya doğru itilirse çıkık kalça yukarıya kayar(Piston etkisi)
E)-Her iki alt extremitede dışa rotasyon vardır
Soru 5- Talipes calceneovalgus ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur
A)-Ayak dorsa fleksiyondadır ve laterala doğru bükülmüştür.Çocuk ayağının içkenerına basarak yürür
B)-Ayaklar aşağıya ve içe bükülmüştür
C)-Çoçuk ayak parmakları üzerinde yürür
D)-Çoçuk ayağının dış kenarı üzerinde yürür
E)-Topuk küçüktür ve ayakda atrofi görünebilir
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi GKD nin risk oluşturan nedenlerinden değildir
A)-Amnios sıvı anormallileri
B)-Skolyoz
C)-Kalça addüksiyon kontraktürü
D)-Doğumsal tortikolis
E)-Fetüsün suboksibito-bregmatik çapıyla pelviste prezentasyonu
Soru 7- Yapımında genetik bir mutasyon nedeniyle Osteogenesis imperfektaya neden olan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Potasyum
B)-Kreatin
C)-Kollajen
D)-Sodyum
E)-Çinko
Soru 8- Osteomyelitin tanısında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz
A)-Artroskopi
B)-Klinik bulgular, fizik muayene
C)-Lokalize eritem,ödem
D)-Kemikte pürülaneksudanın saptanması
E)-Kemik sintiğrafisi ve MR
Soru 9- Glaskow koma skalasında orta derecede beyin zedelenmesi puanı aşağıdakilerden hangisidir
A)-7-8 puan
B)-) 9-12 puan
C)-5-7 puan
D)-13-15 puan
E)-15 ve üzeri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Yenidoğan konvülsiyonlarındandır
A)-Tonik-klonik (Grand –mal)
B)-Absans (Petit-mal)
C)-Basit kısmi
D)-West sendromu(infantil spazm)
E)-Myoklonik
Soru 11- Febril konvülsiyon tekrarı için aşağıdakilerden hangisi risk faktörü değildir
A)-İlk nöbetin 1yaşından önce 5 yaşından sonra görülmesi
B)-24 saatte birkaç kez tekrarlaması
C)-Hastanın birinci yakınında febril konvülsiyon öyküsü
D)-Nöbet öncesinde psikomotor gelişimgeriliği
E)-5 dakikadan az sürmesi
Soru 12- Konvülsiyon nöbetleri hastane dışında geçirilirse yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Hasta oluşabilecek tehlikelerden korunur
B)-Nöbet sırasında ve sonrasında ağızdan sıvı verilmez
C)-Hasta hava yolu açıklığı için yan çevirilir
D)-Ağıza sert bir cisim sokulur
E)-Nöbet 5 dk.dan uzun sürerse hastaneye gönderilmesi sağlanır
Soru 13- Spina bifida kistika nın cerrahi sonrası hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A)-7-14 gün hasta sırtüstü ve oblik yatırılır
B)-Kibas bulguları gözlenir
C)-Fizik tedavi ve aile eğitimi yapılır
D)-İnsizyon alanının idrar ve gaita ile kontaminasyonu engellenir
E)-Deri bütünlüğü korunur
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Serebral palsi tiplerinden değildir
A)-Ataksik serabral palsi
B)-Anensefali serebral palsi
C)-Disknetik serebral palsi
D)-Karışık tip serebral palsi
E)-Spastik serebral palsi
Soru 15- Serebral palside aşağıdakilerden hangisi belirtilerden değildir
A)-El-göz koordinasyonunun iyi olması
B)-Zeka geriliği
C)-Motor,duyusal,davranışsal fonksiyonlarda bozukluk
D)-Emme ve yeme sorunları
E)-hiperaktivite
Soru 16- Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru olarak verilmiştir
A)-Hemipleji : Alt extremiteler etkilenir
B)-Monopleji : Vücudun birtarafı etkilenir
C)-Tripleji : Dört extremitede etkilenir
D)-Dipleji : Alt veya üst extremiteler etkilenir
E)-Parapleji : Bir extremite etkilenir
Soru 17- Gebelikte epilepsi oluşma nedenlerinden değildir
A)-Fetusta beyin travması
B)-Beyin tümörü veya felç
C)-Kan şekerinin normal olması
D)-Zehirlenmeleri, enfeksiyonlar
E)-
Soru 18- Epilpside tedavi ve hemsirelik bakımının amaçlarından değildir
A)-konvulsiyon kontrol altına almak
B)-Febril konvülsiyonlar ateşin düşürülmesini sağlamak
C)-Ağzin açık kalması için sert bir cisim sokmak
D)-Çocuğun nobetlerde en az zarar görmesini sağlamak
E)-
Soru 19- Nöral tüp defektleri Merkezi sinir sisteminin en sık karşılaşılan konjenital anomalileri arasındadır. Spinabifida, vertebra ve nöral tüpün yetersiz kapanması sonucu oluşan bir nöral tüp defektidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Vertebral kolonun arka bölümünün kapanmaması sonucu oluşan en sık lumbosakral bölgede gelişen defekttir
A)-Spina Bifida
B)-Nöral tüp defekti
C)-Serebral palsi
D)-Epilepsi
E)-
Soru 21- Prenetal ( %40-60) , Natal (%30-40) ve post Natal (%10) dönemlerde beynin özellikle motor merkezleri ve motor yollarının etkilenmesi sonucu , ilerleyici nitelikte olmayan , kalıcı kronik nörolojik bozukluktur
A)-Subliksasyon
B)-Spina Bifida
C)-Serebral palsi
D)-Epilepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 21