4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 11. ÜNİTE (a) ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin (Blastların ) oldukça hızlı artışı ve kemik iliğinde baskın halde olması ile karekterizedir. Çocukluk döneminde görülen en yaygın kanser tipi hangisidir
A)-Anemi
B)-Lösemi
C)-Romatizma
D)-Retroversio
E)-
Soru 2- Lenfoblastlar kontrolsüz şekilde kemik iliğinde çoğalır ve buradan kana ve beyin -omirilik gibi diğer organlara geçerler. Lenfoblastların olgun hücreler (lenfosit )meydana getirememeleri nedeni ile bağışıklık sistemi bozulur. Biriken Lenfoblastlar eritrosit, gronulosit ve trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılanmasınıda bozarlar. Çocuklarda ensık görülen tipidir
A)-Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
B)-Akut Nonlenfoblastik Lösemi (ANLL )
C)-Akut Miyolositik Lösemi (AML )
D)-Akut Miyelomonositik Lösemi (AMML )
E)-
Soru 3- Lösemi sınıflandırılmasında en sık kullanılan FAB sistemine göre ALL morfolojik özelliklerine göre 3 alt tipten değildir
A)-L1 Tip -ALL %85 Prognozu iyidir
B)-L2 Tip -ALL %14 Prognozu biraz kötü tip
C)-L3 Tip -Prognozu kötüdür
D)-L4 Tip -%0,5 Prognozu çok kötüdür
E)-
Soru 4- Olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin oldukça hızlı artışı ve kemik iliğinde baskın halde olması ile karakterizedir. Ani başlar hızlı ilerler ve ölümle sonuçlanabilir. 2 tipi vardır. ALL ve ANLL hangisidir
A)-Kronik Lösemiler
B)-Akut Lösemiler
C)-Akut Lenfoblastik Lösemiler
D)-Kronik Lenfoblastik Lösemiler
E)-
Soru 5- Aşagıdakilerden hangisi loseminin belirti ve bulgularindandır
A)-Eritrosit yapımının azalmasıyla anemi -Trombosit yapımının azalmasıyla kanama -Nötropeni nedeniyle enfeksiyon görülür
B)-Lösemik hücrelerin infiltrasyonu sonucu, karaciğer, dalak ve lenf bezlerinde büyüme, testis genişlemesi, mediastenel kitle görülebilir
C)-Santral sinir sistemi Lösemik tutulumun en sık görüldüğü yerlerden biridir
D)-Meningslerin irritasyonu nedeni ile sırt ağrısı -boyunda sertlik meydana gelir
E)-hepsi
Soru 6- Aşagıdakilerden hangisi Lösemilerde hemşirelik bakımında kriterlerinden değildir
A)-Çocuk hastanedeyken koruyucu izalasyon uygulanmamalı
B)-Enfeksiyon açısından çocuğun yaşam bulguları yakından izlenmeli
C)-Hidrasyon sağlanmalı ve sıvı elektrolit dengesi takip edilmelidir
D)-Oral alamayan çocuklara enteral veya parateral beslenme desteği sağlanır
E)-
Soru 7- Kemoterapide kullanılan ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilecek kurallardan değildir
A)-İlacı hazırlamaya başlamadan önce kolları uzun ve manşetli koruyucu disposbl gömlek ve çift lateks eldiven, plastik koruyucu ve gözlük giyilmelidir
B)-Enjektörün iğnesi Şişeden çekilirken ilacın dökülmemesine ve çevreye sıçramamasına dikkat edilmelidir
C)-İlacın kaza nedeniyle teması halinde kontamine bölgenin bol su ve sabunla yıkanması gereklidir
D)-Eger ilaç dökülürse hemen disposbl emici bir bezle silinmeli. Kontamine olan alan deterjanli su ile bir kez yıkanmalıdır
E)-
Soru 8- Aşagıdakilerden hangisi kemoterapinin yan etkilerinden değildir
A)-Enfeksiyon -Kanama -Alopesi
B)-Bulantı -Kusma -Diyare -Anoreksiya
C)-Mukoz membranda değişiklikler
D)-Hiposensivite Reaksiyonu
E)-Tümör lizis sendromu
Soru 9- Özellikle 9-12 yaş erkeklerde sık görülür. Etiyolojisinde enfeksiyon ve çevresel etkenler üzerinde durulur. Genetik faktörler ve virüslerin (kızamık -ebstein barr)hastalığın oluşumunda rolü vardır. Hangi hastalıktır
A)-Trombostopeni
B)-Lösemiler
C)-Hodgkin lenfoma
D)-Tümör lisis sendromu
E)-
Soru 10- Hodgkin lenfomanın belirti ve bulgularindan değildir
A)-Vakaların %60-80 de Lomber lenf nodlarinda tutulum vardır
B)-Servical bölge genişlemiş, hassas olmayan hareketli noduller vardır.Ağrısızdır
C)-Mediastendeki lenfkerde büyüme trekea ve bronşlara baskı yaparak solunum problemine neden olurlar
D)-Vakaların yaklaşık yarısında iştahsızlık ateş gece terlemeleri ve vücut ağırlığının %10 nu kaybetme gözlenir
E)-
Soru 11- Lenfoblastik lenfoma -burkitt lenfoma -büyük hücreli lenfoma diye 3 tipi vardır. 5-15 yaş erkek çocuklarda görülür. Lenfosit ve makrofaj sisteminin maling bir hastalığıdır. Etiyolojisinde immün yetmezlik virüs organ transplatasyonu kimyasal maddelerle ilişkisi bulunanlarda risk olduğu düşünülür
A)-Demir eksikliği anemisi
B)-Non Hodking lenfoma
C)-Hipersensivite reaksiyonu
D)-Akut Lenfoblastik lösemi
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi lenfomalarda hemşirelik bakımında yer almaz
A)-Tümörlerin yerine ve yapısına göre farklılık göstermez
B)-Kanama riski açısından travmalardan korunarak önlem alınır
C)-Kemoterapik ilaçlar uygun koşullarda hazırlanmalı ve uygulanmalıdır
D)-Enfeksiyon yatkınlığı nedeniyle enfeksiyondan korunmalı. Eller sık yıkanmalıdır
E)-
Soru 13- Kan hücrelerinin yapılanması yani hemopoezis embriyonik yaşamın 15-16. Gününde başlar. 3 fazda gerçekleşir. Bunlardan hangisinde 4. Fetal ayda kan hücreleri kemik iliginde yapılmaya başlanmıştır. Karaciğerde yapım giderek azalmıştır
A)-Mezoplastik faz
B)-Primordial faz
C)-Hepatik faz
D)-Myeloid faz
E)-
Soru 14- Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmanin %90 su %10 proteinler -elektrolitler -hormonlar ve enzimlerden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi şekilli elemankardan değildir
A)-Elektrolitler
B)-Eritrositler
C)-Trombositler
D)-Lökositler
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi demir eksiklikleri tedavisinde hemşirelik bakımından değildir
A)-Aneminin nedeni araştırılarak temelindeki sorun düzeltilmeye çalışılır
B)-Demirin ferro (+2)tuz formunu içeren ilaçlar (ferro sülfat )kullanılır
C)-Oral demir ilaçlarının yan etkisi konusunda hasta /ailesi bilgilendirilir
D)-Dişlerin siyaha boyanmasini enaza indirmek için ilaç şişe ile verilir
E)-
Soru 16- Demir eksikliği korumasında neler önerilmez
A)-Anne sütü ile beslenmeye ozendirilmelidir
B)-Günlük inek sütü tüketimi 4 su bardağı ile sınırlandırılmalıdır
C)-6 aydan sonra anne sütüne ek demirden zengin ek gıdalarla beslenmelidir
D)-Miadinda doğan bebeklere 4 aydan sonra 1mg/kg /gün dozunda demir verilmelidir
E)-
Soru 17- Farklı ağırlık derecesi etkin olmayan eritropez ve artmış hemoliz gösteren otosomal resesif geçişli bir grup kalıtsal hipokrom anemi grubudur. Hemoglobin zinciri sentezindeki bozukluklardır
A)-Şelasyon
B)-Hemofili
C)-Talesemi
D)-Transfüzyon
E)-
Soru 18- Beta Talesemi yaşamın ikinci 6 aylık evresinde HbF’den HbA’ya geçişinde görülür. Büyüdükçe Beta Talesemi Majörlü çocuklar yalnızca ağır anemi belirti ve bulguları göstermezler. Bu hastalığa ait çeşitli bulgular sergilerler. Aşağıdakilerden hangisi bu bulgularından değildir
A)-Belirgin ve çıkık alın -Genişlemiş gözler
B)-Kemik minarellerinde yükseklik
C)-Basık burun kökü -Patolojik kırıklar
D)-Sarılık -Safra taşları -Derinin koyulasmasi
E)-Gelişme geriliği -Anemi -Hepatospleneomegali
Soru 19- Majör Talesemi nin kesin tedavisi yoktur. Tedavinin amacı normal hemoglobin ve eritrosit düzeyini sürdürerek çocuğun normal büyümesini sağlamaktır. Tedavide vücuttan demiri uzaklaştırmak için uygulanan tedavi hangisidir
A)-Transfüzyon tedavisi
B)-Şelasyon tedavisi
C)-Splenektomi
D)-Major tedavi
E)-
Soru 20- Koagulasyonun ilk fazinda faktörlerden birinin eksik olduğu yaşam boyu devam eden bir tür kanama bozukluğudur
A)-Hematom
B)-Talesemi
C)-Hemofili
D)-Splenektomi
E)-
Soru 21- Beta Talasemi Majör belirti ve bulguları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Belirgin ve çıkık alın
B)-Genişlemiş gözler
C)-Derinin koyulaşması
D)-Kemik minerallerinde düşüklük
E)-Hepsi
Soru 22- Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL) de ekstramedüler sistemin tutulumu sonucu gelişen bulgular aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Santral sinir sistemi lösemik tutulumun en az görüldüğü yerlerden biridir
B)-Başlangıçta kan bariyerinin koruyucu etkisi ile lösemik hücrelerinin SSS ye yayılımı daha az beklenir
C)-İntrakranial basınç artar
D)-Artan basınçla şiddetli başağrısı ve kusma görülür
E)-Sırt ağrısı ve boyunda sertlik meydana gelir
Soru 23- Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL) tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır
A)-Remisyon İdüksiyonu
B)-Konsodilasyon
C)-İdame tedavisi
D)-Santral Sinir Sistemi(SSS) Profilaksisi
E)-Hepsi
Soru 24- Kemoterapinin yan etkileri hangisi değildir
A)-Enfeksiyon,bulantı,kusma
B)-Trombositopeni
C)-Hiposensivite reaksiyonu
D)-Alopesi
E)-Anoreksiya
Soru 25- Majör talaseminin tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir
A)-Splenektomi
B)-Şelasyon tedavisi
C)-Transfüzyon tedavisi
D)-Hematopoetik kök hücre nakli
E)-Hepsi
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi hemofilide hemşirelik bakımı uygulamalarından değildir
A)-Kanamanın önlenmesi ve kontrolü
B)-Şok bulguları, iç kanama belirtileri izlenmelidir
C)-Kas içi girişimler yapılmalıdır
D)-Buzdolabında buz paketleri,ateller bulundurulmalıdır
E)-Düzenli egzersiz önerilmelidir
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi hodgkin lenfoma ile ilgili yanlış bir bilgidir
A)-Lenfoid sistemin hastalığıdır
B)-Adölesan döneminden 30 yaşa kadar artış gösterir
C)-5 yaşın altında görülmez
D)-Kızlarda erkeklerden sık görülür
E)-Çocukluk dönemi kanserlerinin %6.5’ini oluşturur
Soru 28- Türkiye’de talasemi taşıyıcılığı aşağıdaki bölgelerden hangisinde çok sık görülmez
A)-Karadeniz bölgesi
B)-Ege bölgesi
C)-Marmara bölgesi
D)-Akdeniz kıyı şeridi
E)-Çukurova
Soru 29- Akut lösemi özellikleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ani başlar
B)-Hızlı ilerler
C)-Ölümle sonuçlanabilir
D)-hepsi
E)-Olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin hızlı artışı ve kemik iliğinde baskın olması ile karakterizedir
Soru 30- Kontrolsüz şekilde kemik iliğinde çoğalır. -Kana ve beyin omurilik gibi diğer organlara geçer. -Bağışıklık sistemi bozulur. -Eritrosit,granülositve trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılmasını da bozarlar. Yazılan özellikler aşağıdaki hangi lösemi türüdür
A)-Akut Nonlenfoblastik lösemi(ANLL)
B)-Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL)
C)-Akut Myelositik Lösemi(AML)
D)-Akut Myelomonositik Lösemi(AMML)
E)-Akut Monositik Lösemi(AMOL)

Toplam Soru Miktarı: 30