4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 10. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Diabetin tanı kriterlerinden değildir
A)-Rastgele plazma glukozunun > 200mg/dl olması
B)-Hba1c nin 6,5 un altında olması
C)-Diyabete özgü semptomlar
D)-OGTT nin 2.saatindeplazma glukozunun >200mg/dl olması
E)-
Soru 2- Tip1 DM li çocuklardaki hedeflene plazma kan glukoz sınırlarındandır
A)-Yemekten önce 90-130 olması
B)-Yatmadan önce/gece boyunca 90/150 olması
C)-Hba1c<7,5 olması
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Tip1 DMnin etyolojisinde rol oynayan faktörlerdendir
A)-Genetik
B)-Otoimmün
C)-Hepsi
D)-Çevresel faktörler
E)-
Soru 4- Aşağdakilerden hangisi Tip1 DM nin klinik bulgularından değildir
A)-Serbest yağ asitleri azalır
B)-Ketozis oluşur
C)-Karın ağrısı ve kusma
D)-Kilo kaybı
E)-Glikozüri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisiTİP 1 DM nin tedavisinin amaçlarındandır
A)-Semptomları hafifletmek
B)-Hipoglisemi gelişimini önlemek
C)-İyi bir diyabet yönetimi sağlayarak mikro ve makro vasküler komplikasyonların gelişmesini engellemek
D)-Psikososyal gelişimi desteklemek
E)-Hepsi
Soru 6- Tip 1 dm li çocukların izleminde bulunan ekip üyelerinden değildir
A)-Pediatrik endokrinolog
B)-Laborant
C)-Diyabet hemşiresi
D)-Diyetisyen
E)-Psikolog
Soru 7- ------İnsülinlerin kan şekerini enfazla düşürdükleri zamana kadar geçen süredir
A)-Etki süresi
B)-Etkinin başlaması
C)-Zirve zamanı
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 8- Split-mix insülin tedavi yöntemi kısa etkili veya analog insülinlerin ,orta veya uzun etkili insülinler ile belirli oranda karıştırılarak belirli saatlerde iki doz şeklinde uygulanmasıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi diyabetin kronik komplikasyonlarından değildir
A)-Retinopati
B)-Nefropati
C)-Koroner arter hastalığı
D)-Serebral arter hastalığı
E)-Hiperglisemi
Soru 10- Hafif/orta hipoglisemide yapılanlardan değildir
A)-Yaşına uygun miktarda şeker verilir
B)-Şeker verildikten sonra tekrar kan şekeri ölçümüne gerek yoktur
C)-Kan şekeri 70 in üzerine çıkana kadar şeker verilip ölçüm yapılır
D)-Kan şekeri 70 in üzerine çıkınca öğünü değilse ara öğün verilir
E)-Öğün ve ara öğünlerde kompleks karbonhidrat seçilir
Soru 11- Diyabetli çocuğun kan şekeri 250 ve üzerinde ise çocuğa bol su içirilir, idrarda keto bakılır ve egzersiz yaptırılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Diyabetik ketoasidoz un klinik belirtilerindendir
A)-Dehidratasyon
B)-Kilo kaybı
C)-Ağızda aseton kokusu
D)-Hipotansiyon
E)-Hepsi
Soru 13- Tirpid bezinden salgılanan hormonlardan değildir
A)-T4
B)-T3
C)-Kalsitonin
D)-Progesteron
E)-
Soru 14- Fetüsün tiroid mekanizmasının çalışmadığı durumda annenin tiroid hormonları gebeliğin ikinci yarısında da fetal dolaşıma geçerek fetüsü hipotiroidinin yan etkilerinden korur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hipotiroidide L-tiroksin alımı ile ilgili dikkat edilecek unsurlardandır
A)-Soya mamaları ile emilim azalır
B)-Tedaviye başlama 2 haftadan geç olmamalı
C)-1 saat öncesinde veya 2 saat sonrasında su dışında hiçbir besin ve ilaç verilmemelidir
D)-Hergün aynı saatte verilmelidir
E)-Hepsi
Soru 16- ----------karacigerden salgılanan fenilalanin hidroksilaz enzimi eksikliğine bağlı gelişen bir metabolizma bozukluğudur
A)-Fenilketonüri
B)-Hipotiroidi
C)-Çölyak
D)-Kistikfibrozis
E)-
Soru 17- Fenilketonürinin klinik belirtilerindendir
A)-Kilo alamama ve kusma
B)-6. ayda akranlarından geri olma
C)-Etrafa ilgisizlik
D)-baş kontrolü, oturma ve yürüme gecikir
E)-hepsi
Soru 18- Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde gluten içeren gıdaların alınması ile ortaya çıkan proksimal ince bağırsağı tutan ve glutene karşı kalıcı duyarlılık ile karakterize otoimmün bir enteropatidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Çölyak hastalığının patogenezinde rol oynayan etmenlerden değildir
A)-Çevresel etmenler
B)-İmmünolojik etmenler
C)-Genetik etmenler
D)-Fizyolojik etmenler
E)-
Soru 20- Kistikfibrozis in en erken bulgusudur
A)-Büyüme geriliği
B)-Yenidoğanların yarısı boy ve kilo bakımından 10. Persentilin altında
C)-akcigerlerde koyu yapışkan salgı
D)-Mekonyum ileusu
E)-
Soru 21- Kistik fibrozisin tanı yöntemi terdeki fosfor ölçümüdür
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 21