4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 1. ÜNİTE (c)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş çocuk hemşiresinin yönetici rolü kapsamında ki görevlerindendir
A)-çocuk ve aileleri çeşitli ortamlarda ve farklı konularda eğitme
B)-kanıta dayalı uygulama ve araştırma bulgularından yararlanmak
C)-çocuk ve aileyi hakları, seçenekleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirmek
D)-hasta izlemi, tedavi edici girişimlerini uygulanmak ve izlemini yapmak
E)-çocukların ve ailelerin bakım gereksinimleri hakkında bilgili olmak, kayıt ve raporları gözden geçirmek ve hemşirelik ekibinin tutum ve davranışlarını belirlemek
Soru 2- Aşağıdakilerden hangileri çocuklarda hastaneye yatışın tehlikeleri arasında sayılır
A)-Travma yaşama
B)-Ebeveyninden, akranlarından ayrılma
C)-Sınırlılıklara maruz kalma
D)-Kontrol kaybı
E)-Hepsi
Soru 3- Bu dönemde hastaneye yatan çocukta; ayrılık, terk edilme korkusu, regresyon, agresif davranışlar ve hastaneye yatmayı kendisine verilen bir ceza olarak algılama söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda söz edilen durumlar meydana gelir
A)-Okul Öncesi Dönemi
B)-Adölesan Dönemi
C)-Bebeklik Dönemi
D)-Oyun Çocukluğu Dönemi
E)-Okul Dönemi
Soru 4- Antibiyotiklerle tanışma dönemi ne zaman olmuştur
A)-1. dünya savaşı(1939-1945)
B)-2. dünya savaşı(1939-1945)
C)-1. dünya savaşı(1914-1918)
D)-2. dünya savaşı(1914-1918)
E)-
Soru 5- Antibiyotikler özellikle hangi hastalıklardan ölümleri azalttı.
A)-difteri, tetanoz
B)-pnömoni, bronşit
C)-pnomoni ve dizanteri
D)-dizanteri ve grip
E)-
Soru 6- Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu(UNİSEF) ne zaman kuruldu
A)-1945
B)-1950
C)-1946
D)-1944
E)-
Soru 7- Dünya sağlık örgütü ne zaman kuruldu
A)-1948
B)-1947
C)-1946
D)-1949
E)-
Soru 8- 2020 yılında tüm çocuklar ve bebekler daha sağlıklı olmalıdır.bu hedefe ait alt başlıklardan değildir.
A)-Tüm ülkelerde bebek ölüm hızını%20 nin altına düşürmek
B)-Bebek ölüm hızı düşük olan ülkelerde bebek ölüm hızını%10 un altına düşürmek
C)-konjenital anomali ve özürlü ölümleri yok etmek
D)-İlk 6 ay tek başına anne sütü alanların oranını % 80 in altıda tutmak
E)-
Soru 9- 1 Basamak hizmetlerde hangi kurumlar hizmet verir
A)-Aile sağlığı merkezleri, Hastane poliklinikleri, Hekim muayenehaneleri, sağlık merkezleri
B)-Aile sağlığı merkezleri. Üniversite hastaneleri, sağlık merkezleri
C)-Hastane poliklinikleri, Hekim muayenehaneleri, hemodiyaliz üniteleri
D)-Halk sağlığı merkezleri, hemodiyaliz üniteleri
E)-
Soru 10- Hangisi Tersiyer Sağlık hizmetleri kapsamına girer
A)-Erken tarama testleri(fenilketanürü)
B)-Hijyenik önlemler
C)-özel inceleme ile erken tanı
D)-Hasta çocukların mevcut kapasitesini en iyi kullanmak için sürekli eğitimle toplum ve hastane olanaklarını hazırlama
E)-
Soru 11- Sağlık bakanlığının ülkemizde uyguladığı Ana- Çocuk sağlığı programlarından değildir
A)-yenidoğan canlandırma programı
B)-yenidoğan işitme taraması programı
C)-demir gibi Türkiye programı
D)-çinko gibi Türkiye programı
E)-

Toplam Soru Miktarı: 11